Hlavní navigace

Elektřina zdražuje. Víme, o kolik

9. 12. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Senát včera nechal projít novelu, podle které stát zbrzdí v příštím roce růst cen elektřiny. Přinášíme analýzu s přehledem cen, které hrozily a které budou platit.

Senát včera nepřijal usnesení k novele zákona č. 180/2005 Sb. Toto nezajímavé konstatování bude mít v příštím roce výrazný vliv na peněženku každého z nás. Jde totiž o novelu, která zdaní solární elektrárny zapojené do sítě v letech 2009 a 2010 a tím zabrání výraznému nárůstu cen elektřiny v příštím roce. A senát tímto svým postojem, kdy novelu vlastně neodsouhlasil (protože si není jist jejího souladu s právem, což může vést k miliardovým arbitrážím), ale fakticky jí umožnil nabytí účinnosti ještě do konce roku 2010, pomohl rozpočtům českých domácností (i podniků) v příštím roce.

Pokud by totiž novela nenabyla účinnosti do konce tohoto roku, pak by si většina běžných domácností, které elektřinou pouze svítí a které mají běžné elektrické spotřebiče, připlatila zhruba desetinu roční ceny. Protože ale novela platit bude, pak bude zdražení poloviční. Ještě více schválení novely ocení domácnosti, které elektřinou i topí. Ty totiž čeká v příštím roce ještě znatelnější zdražení.

Kolik na obnovitelné zdroje?

Proč je novela pro koncového spotřebitele klíčová? Protože určuje, že peníze vybrané na srážkové dani solárních elektráren pokryjí částečně růst poplatku na podporu obnovitelných zdrojů, který platíme všichni a ve stejné výši. Nezáleží přitom, kdo vám dodává silovou elektřinu ani na tom, do jaké distribuční sítě spadáte (ČEZ, E.ON či PRE). Je totiž jednou ze složek ceny elektřiny, kterou určuje (reguluje) ERÚ.

Jeho výši pro rok 2011, stejně jako výši zbývajících regulovaných složek ceny elektřiny, vyhlásil na konci listopadu ve svém cenovém rozhodnutí. To vychází z dosud platné legislativy a zvyšuje klíčový poplatek ze současných 166 Kč/MWh na 578 Kč/MWh pro rok 2011. V praxi by to znamenalo zhruba tolik, že každá spotřebovaná KWh v příštím roce tímto rozhodnutím zdraží o více jak 40 haléřů. Průměrná spotřeba v tarifu D02d (běžná spotřeba – svícení, el. spotřebiče) je přitom 2200 KWh.

Včerejší rozhodnutí senátu ale znamená, že ERÚ neprodleně (poté, co novela nabude účinnosti) změní své cenové rozhodnutí a poplatek na podporu obnovitelných zdrojů neporoste takovým tempem. Podle vyjádření, které jsme od zástupců ERÚ získali, by se v případě platnosti původních výpočtů vlády výše poplatku zastavila na hranici 370 Kč/MWH. Zdražení by se tak snížilo zhruba o polovinu.

K tomu je ještě třeba přičíst rostoucí cenu za distribuci v průměru o 2,2 %. Tento růst je podle ERÚ zapříčiněn především investicemi do infrastruktury. Ale vzhledem k tomu, že v celkové roční ceně jde o růst v řádech korun, maximálně desetikorun, je vcelku zanedbatelný.

Zanedbatelný je, bohužel, většinou i pokles cen silové elektřiny, kterou určují samotní dodavatelé, mezi kterými si můžete vybírat. Znatelný je z námi sledovaných dodavatelů pouze u Pražské energetiky (PRE). Pokud odebíráte elektřinu od této společnosti a máte nejběžnější distribuční sazbu D02d (zhruba dvě třetiny českých domácností), pak se dokonce můžete těšit na minimální úsporu. Ta je ovšem zapříčiněna hlavně tím, že PRE patřila se svou cenou za silovou elektřinu k nejdražším dodavatelům. Porovnání cen silové elektřiny nicméně tentokrát necháme stranou a na aktualizovaný přehled se můžete těšit začátkem příštího roku, až budou známy ceníky pro rok 2011 všech dodavatelů.

Plaťte méně za plyn

Vybírat můžete nejen z dodavatelů elektřiny, konkurují si také plynaři. Srovnali jsme jejich nabídku.

Nové ceníky jsou rázem neplatné

V souvislosti s cenovým rozhodnutím ERÚ z konce listopadu přišly již všichni tři dodavatelé elektřiny, kteří zároveň zajišťují distribuci (E.ON – jižní Čechy a Morava, PRE – Praha, ČEZ – zbytek republiky), s ceníky pro rok 2011. ČEZ i PRE v nich již počítá s regulovanými cenami, které ERÚ oznámil a které nyní bude muset pozměnit (stejně jako ČEZ i PRE ceníky).

E.ON zatím prozíravě zveřejnil pouze nový ceník silové elektřiny, nicméně z dostupných informací, které cenové rozhodnutí ERÚ poskytovalo, nebylo složité regulovanou cenu dopočítat (alespoň přibližně).

Můžeme si tak na dvou příkladech ukázat, jak by vypadalo zdražení v případě, že by novela zákona č. 180/2005 Sb. nenabyla účinnosti ještě v roce 2010. Prvním příkladem je domácnost, která elektřinou ani netopí ani neohřívá vodu, má tak roční spotřebu 2200 KWh a nejběžnější distribuční sazbu D02d. Druhý příklad je domácnost, která naopak topí elektrickými přítopy, má tak dvoutarifní (vysoký tarif – VT; nízký tarif – NT) sazbu D45d a roční spotřebu 15 000 KWh.

S oběma příklady počítáme ve třech distribučních sítích. Většina domácností totiž stále nezměnila dodavatele elektřiny, a tak silovou elektřinu odebírá od stejné společnosti, v jejíž distribuční oblasti se nachází. Jde o klasické ceníkové ceny, které nejsou zvýhodněny výměnou za fixaci ceny silové elektřiny (nyní obvyklá praxe dodavatelů).

ČEZ – Vývoj cen v případě, kdyby senát neschválil novelu zákona č. 180/2005 Sb.
 Parametr Svícení, el. spotřebiče (D02d) Svícení, el. spotřebiče, ohřev vody, topení (D45d)
Celková roční spotřeba 2200 KWh 15 000 KWh (600 KWh VT, 14 400 KWh NT)
Cena za KWh 2010 4,35390 Kč VT – 2,97868 Kč NT – 2,19408 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2010 48 Kč 48 Kč
Cena za roční spotřebu 2010 10 155 Kč 33 958 Kč
Cena za KWh 2011 4,89490 Kč VT – 3,26084 Kč NT – 2,66081 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2011 48 Kč 48 Kč
Cena za roční spotřebu 2011 11 244 Kč 40 848 Kč
Zvýšení celkové roční ceny v Kč 1089 Kč 6890 Kč
Zvýšení celkové roční ceny v % 10,72 % 20,29 %

ČEZ je stále dominantním dodavatelem na českém trhu (i díky tomu, že patří k levnějším dodavatelům), proto bude zajímat nejvíce z vás. V případě, že by novela nenabyla účinnosti včas, pohoršily by si velmi výrazně především ty domácnosti, které elektřinou i topí. Takřka 7000 by bylo v ročním rozpočtu znát.

PRE – Vývoj cen v případě, kdyby senát neschválil novelu zákona č. 180/2005 Sb.
 Parametr Svícení, el. spotřebiče (D02d) Svícení, el. spotřebiče, ohřev vody, topení (D45d)
Celková roční spotřeba 2200 KWh 15 000 KWh (600 KWh VT, 14 400 KWh NT)
Cena za KWh 2010 4,54620 Kč VT – 2,93728 Kč NT – 2,36008 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2010 54 Kč 54 Kč
Cena za roční spotřebu 2010 10 650 Kč 36 396 Kč
Cena za KWh 2011 4,55710 Kč VT – 3,07856 Kč NT – 2,64282 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2011 94,8 Kč 94,8 Kč
Cena za roční spotřebu 2011 11 164 Kč 41 041 Kč
Zvýšení celkové roční ceny v Kč 514 Kč 4645 Kč
Zvýšení celkové roční ceny v % 4,82 % 12,76 %

U PRE upoutají hned dvě věci. Jednak menší možný růst celkové ceny, kterým se ale celková útrata dostává na úroveň konkurence. Všimněte si také, že PRE jako jediná ze sledovaných společností zvedla pevnou měsíční cenu za dodávku silové elektřiny, což do značné míry maže efekt výrazného zlevnění KWh silové elektřiny. Těžko to hodnotit jinak, než jako chyták na lidi.

E.ON – Vývoj cen v případě, kdyby senát neschválil novelu zákona č. 180/2005 Sb.
 Parametr Svícení, el. spotřebiče (D02d) Svícení, el. spotřebiče, ohřev vody, topení (tD45d)
Celková roční spotřeba 2200 KWh 15 000 KWh (600 KWh VT, 14 400 KWh NT)
Cena za KWh 2010 4,45590 Kč VT – 3,07696 Kč NT – 2,22518 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2010 58 Kč 58 Kč
Cena za roční spotřebu 2010 10 499 Kč 34 585 Kč
Pravděpodobná cena za KWh 2011 4,93340 Kč VT – 3,49768 Kč NT – 2,6596 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2011 58 Kč 58 Kč
Pravděpodobná cena za roční spotřebu 2011 11 681 Kč 41 093 Kč
Zvýšení celkové roční ceny v Kč 1182 Kč 6508 Kč
Zvýšení celkové roční ceny v % 11,26 % 18,82 %

Nejmenší zlevnění KWh silové elektřiny, znamená největší růst celkové ceny u tarifu D02d. E.ON zůstane nejdražším z těchto třech dodavatelů i v momentě, kdy se ceny s nabytím účinnosti novely sníží.

Ceny v roce 2011

I když zatím neznáme nové cenové rozhodnutí ERÚ, a tedy ani nové ceníky elektrárenských společností, můžeme si jednoduše cenu elektřiny pro rok 2011 naprojektovat. Jedinou změnu, kterou totiž nabytí účinnosti novely zákona č. 180/2005 Sb. oproti výše ukázaným cenám přinese, bude snížení poplatku na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Jak jsme již dříve v textu uvedli, předpokládá ERÚ pokles tohoto poplatku z původně plánovaných 578 Kč/MWH na 370 Kč/MWH. Stačí tedy od výše vypočtených cen odečíst jejich rozdíl a získáme tak cenu, kterou v příštím roce za elektřinu u třech základních dodavatelů elektřiny velmi pravděpodobně zaplatíte. Protože v celém textu počítáme s cenou včetně DPH, přičteme i k tomuto poplatku 20% DPH. Rozdíl na KWh oproti zvýšení, které by nastalo v případě, že by novela nenabyla účinnosti v tomto roce, tak činí 0,2496 Kč.

školení účto Kučerová

ČEZ – Pravděpodobný vývoj cen v roce 2011
 Parametr Svícení, el. spotřebiče (D02d) Svícení, el. spotřebiče, ohřev vody, topení (D45d)
Celková roční spotřeba 2200 KWh 15 000 KWh (600 KWh VT, 14 400 KWh NT)
Cena za roční spotřebu 2010 10 155 Kč 33 958 Kč
Cena za roční spotřebu 2011 (v případě neúčinnosti novely) 11 244 Kč 40 848 Kč
Pravděpodobná cena za roční spotřebu 2011 10 695 Kč 37 104 Kč
Pravděpodobné cena za KWh 2011 4,64531 Kč VT – 3,01124 Kč NT – 2,41121 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2011 48 Kč 48 Kč
Pravděpodobné zvýšení celkové roční ceny v Kč 540 Kč 3146 Kč
Pravděpodobné zvýšení celkové roční ceny v % 5,32 % 9,26 %
PRE – Pravděpodobný vývoj cen v roce 2011
 Parametr Svícení, el. spotřebiče (D02d) Svícení, el. spotřebiče, ohřev vody, topení (D45d)
Celková roční spotřeba 2200 KWh 15 000 KWh (600 KWh VT, 14 400 KWh NT)
Cena za roční spotřebu 2010 10 650 Kč 36 396 Kč
Cena za roční spotřebu 2011 (v případě neúčinnosti novely) 11 164 Kč 41 041 Kč
Pravděpodobná cena za roční spotřebu 2011 10 615 Kč 37 297 Kč
Pravděpodobné cena za KWh 2011 4,30746 Kč VT – 2,82896 Kč NT – 2,39322 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2011 94,8 Kč 94,8 Kč
Pravděpodobné zvýšení celkové roční ceny v Kč - 35 Kč 901 Kč
Pravděpodobné zvýšení celkové roční ceny v % - 0,33 % 2,48 %
E.ON – Pravděpodobný vývoj cen v roce 2011
 Parametr Svícení, el. spotřebiče (D02d) Svícení, el. spotřebiče, ohřev vody, topení (D45d)
Celková roční spotřeba 2200 KWh 15 000 KWh (600 KWh VT, 14 400 KWh NT)
Cena za roční spotřebu 2010 10 499 Kč 34 585 Kč
Cena za roční spotřebu 2011 (v případě neúčinnosti novely) 11 681 Kč 41 093 Kč
Pravděpodobná cena za roční spotřebu 2011 11 131,88 Kč 37 349 Kč
Pravděpodobné cena za KWh 2011 4,68385 Kč VT – 3,24808 Kč NT – 2,41 Kč
Pevná měsíční cena za dodávku silové elektřiny 2011 58 Kč 58 Kč
Pravděpodobné zvýšení celkové roční ceny v Kč 632,81 Kč 2764 Kč
Pravděpodobné zvýšení celkové roční ceny v % 6,03 % 7,99 %

Závěr je tedy takový, že většina domácností se zdražení elektřiny v příštím roce nevyhne. S přijetím novely ale nebude tak dramatické.

Přesto není na místě pokládat politickou reprezentaci za hrdiny. Kdyby v součinnosti s ERÚ totiž zareagovali na vývoj solárních technologií dříve, nemuseli dneska šít řešení horkou jehlou. Legislativa se v tomto odvětví totiž na základě varovných signálů mohla a měla řešit již v roce 2009.

Anketa

Kdo je váš dodavatel silové elektřiny?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).