Hlavní navigace

Rok 2011: Další nevýhody pro OSVČ, tentokrát v nemocenském pojištění

21. 10. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Změny se v příštím roce nevyhnou asi ani nemocenskému pojištění. Kdo se bude chtít lépe zabezpečit před nemocí, si za to pěkně připlatí. PŘÍKLAD UVNITŘ

Příští rok by se dal s úspěchem nazvat rokem úspor. O opatřeních, která by měla začít platit příští roku jsme vás informovali například už v článku Podpora v nezaměstnanosti 2011: Dobrovolný odchod z práce se trestá.

V tom dnešním přinášíme nástin změn v nemocenském pojištění. Realizovat se v příštím roce budou za podmínky, že návrh projde celým legislativním procesem a v konečné fázi ho podepíše prezident. 

Změny by se od příštího roku měly dotknout výše nemocenského pojištění, počátku poskytování dávek nemocenského pojištění a jejich samotné výše.

Odvolává se co se slíbilo, platí to, co se mělo odvolat

Mezi novinky se dají paradoxně zařadit i opatření, která už platí pro rok 2010. Některá však měla být účinná pouze pro rok 2010. Nově budou platit dál bez časového omezení. Například původně zrušené odstupňování procentní sazby pro nemocenské pojištění podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. I nadále tak platí, že dávky se budou vypočítávat ze 60 % denního vyměřovacího základu. Neměnná zůstává 70% sazba denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství i 60% sazba denního vyměřovacího základu pro stanovení ošetřovného, které náleží od prvního dne ošetřování člena rodiny. Čtěte více: Na nové mateřské vyděláte měsíčně i přes 5000 Kč navíc

Nemocenská od státu až od 22. dne nemoci

Pokud se dostanete do pracovní neschopnosti od 1.1. 2011, bude vám nemocenská poskytována až od 22. kalendářního dne trvání vaší nemoci. Prvních 21 dní bude nemocenskou platit zaměstnavatel. V případě, že onemocníte koncem roku 2010 a vaše pracovní neschopnost potrvá až do roku 2011, dostanete ještě nemocenskou od státu od 15. dne nemoci. Pro OSVČ to znamená, že ačkoli si platí zálohy na nemocenské pojištění, první peníze uvidí až po třech týdnech své nemoci. Toto opatření je omezeno na dobu 3 let, tj. do roku 2013, sdělil serveru Měšec.cz Petr Sulek z tiskového centra Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). 

Opět se zvýší redukční hranice

Od prvního ledna dojde také ke zvýšení redukčních hranic, které upravují denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění. První redukční hranice se zvýší z částky 791 Kč na 825 Kč, druhá z částky 1186 Kč na 1237 Kč a třetí redukční hranice se zvýší z 2371 Kč na 2474 Kč. Pokud budete stonat na přelomu roku 2010 a 2011, už za první leden 2011 by vám měly být redukční hranice navýšeny.Čtěte také: Nemocenské pracující důchodci dostanou, ale bez ochranné lhůty

OSVČ si za pojistné připlatí

Pro OSVČ zůstává nemocenské pojištění i nadále dobrovolné, zvyšuje se ale sazba pojistného z 1,4 % na 2,3 % z minimálního měsíčního základu 4000 Kč. Nejnižší záloha se tedy od nového roku zvýší na 92 Kč.

Další zásadní změnou pro OSVČ, které jsou dobrovolně nemocensky pojištěny je, že v situaci, kdy je jejich samostatná výdělečná činnost vedlejší (např. z důvodu, že jim byl přiznán starobní důchod) se právě z důvodu jejich dobrovolné účasti na nemocenském pojištění, stává od 1. 1. 2011 výkonem hlavní samostatné výdělečné činnosti, upozornil server Měšec.cz Sulek z MPSV. To tedy znamená, že pokud jste nebyli povinni platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, budete je od prvního ledna muset hradit v minimální částce 1807 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ se totiž od ledna zvýší ze současných 1731 Kč na 1807 Kč měsíčně (29,2 % z minimálního vyměřovacího měsíčního základu 6185 Kč). Čtěte také: Dostaňte z nemocenské maximum: za 600 Kč měsíčně stát dá 18 000 Kč

Vyšší zálohy vám zvýší vyměřovací základ

Od ledna by se měl zavést také tzv. absolutní minimální vyměřovací základ pro placení „ročního“ pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. To platí pro ty OSVČ, které byly alespoň část roku účastny nemocenského pojištění a minimálně za jeden měsíc zaplatily pojistné na nemocenské pojištění z vyššího měsíčního základu, než jaký je pro ně v tom roce platný. V takovém případě jejich „roční“ vyměřovací základ pro placení pojistného na důchodové pojištění nesmí být nižší, než je součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění za tento rok, zdůraznil Petr Sulek.

Pojistné na nemocenské pojištění získá další limit

Pro pojistné na nemocenské pojištění si nyní může OSVČ určit měsíční základ sama. Je omezena částkou 4000 Kč. Od prvního ledna by nově byla omezena také maximální částkou měsíčního základu. Ten nesmí přesáhnout měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na důchodové pojištění. Čtěte také: Jsou první tři dny nemocenské bič na simulanty?

Od příštího roku bude mít OSVČ opět možnost si tento měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění určit sama. Může si tedy zvolit vyšší částku než je minimum pro ni platné. Ta ale nesmí přesáhnout 1/12 maximálního vyměřovacího základu, který odpovídá 148 440 Kč (1 781 280 Kč : 12 měsíců). 

Pokud si určí vyšší měsíční vyměřovací základ, může pak za tento měsíc stejně zvýšit i měsíční základ pro placení pojistného na nemocenské pojištění. Čtěte také: Podporu i nemocenskou je možné pobírat současně a ještě k tomu si můžete přivydělávat

Vyšší zálohy na nemocenské pojištění se prodraží

Měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění je tedy omezeno minimální částkou 4000 Kč a maximální částkou, kterou představuje měsíční vyměřovací základ k důchodovému pojištění, který si OSVČ v daném měsíci určila. Pokud si OSVČ určí za kalendářní měsíc vyšší měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění než měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na důchodové pojištění, nebude se přihlížet pro nemocenské pojištění z určeného základu pro nemocenské, ale bude se vycházet ze základu pro zálohy na důchodové pojištění. Vznikne přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění, informoval server Měšec.cz Petr Sulek.

FIN21

Anketa

Máte soukromé zdravotní nebo nemocenské pojištění?

Pokud si OSVČ zvýší minimum pro měsíční vyměřovací základ, aby si mohla navýšit měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění, bude pro ni tedy platit další minimální „roční“ vyměřovací základ, který odpovídá součtu měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné důchodového pojištění za tento rok. Čtěte také: Téma: Soukromé zdravotní pojištění

Protože je problematika komplikovaná, požádali jsme MPSV o konkrétní příklad, který by navrhované změny naznačil názorněji.

Příklad

Minimálním měsíčním vyměřovacím základem pro placení záloh na důchodové pojištění bude v roce 2011 u OSVČ 8 000 Kč (tato výše odpovídá skutečně dosaženým příjmům po odpočtu výdajů dosaženým v předchozím roce). Platí-li OSVČ zálohy jen z 8 000 Kč, může si určit měsíční základ pro nemocenské ve výši 4 000 Kč až 8 000 Kč.

Až podá za rok 2011 Přehled a zjistí, že její příjmy jsou nižší než v roce 2010, například v průměru 7 000 Kč měsíčně, může zaplatit pojistné za rok 2011 ze skutečně dosažených příjmů (v průměru ze 7 000 Kč měsíčně, tj. za rok z 84 000 Kč).

V případě, že by si OSVČ v roce 2011 určila měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na důchodové pojištění v některém měsíci roku 2011 vyšší než 8 000 Kč (například 20 000 Kč), není jiný důvod pro navýšení měsíčního vyměřovacího základu než zaplatit vyšší zálohu, aby doplatek pojistného na důchodové pojištění po podání Přehledu nebyl vysoký.

OSVČ projevila zaplacením vyšší zálohy než je povinna platit vůli určit si základ pro důchodové pojištění vyšší, než je dosavadní minimální výše vyměřovacího základu. Pojistné na nemocenské pojištění si může také zaplatit v tomto měsíci z 20 000 Kč. Za rok 2011 nemůže být v tomto případě vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění určen v nižší částce, než odpovídá úhrnu měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na důchodové pojištění, z nichž byly placeny zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

Byly-li zálohy placeny v 11 měsících z 8 000 Kč a v jednom měsíci z 20 000 Kč, tak nemůže být vyměřovací základ za rok 2011 nižší než 108 000 Kč, i kdyby podle skutečně dosažených příjmů činil jen 84 000 Kč (7 000 Kč x 12 měsíců).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).