Hlavní navigace

Důchodci nebudou moci pracovat déle než 2 roky

15. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Poživatelé starobního důchodu mají od nového roku možnost být zaměstnáni bez časového omezení na dobu neurčitou. Nejvyšší soud však sjednotil postup, jak pracovní vztah prodloužit.

Řada starších občanů zůstává aktivní i ve vyšším věku a přivydělává si ke starobnímu důchodu. Zaměstnavatelé důchodce najímají poměrně rádi, jednak s ohledem na jejich zkušenosti a zejména pak s ohledem na snadnost ukončení pracovního poměru s nimi. Dosud je museli zaměstnávat na dobu určitou, nejvýše však do 1 roku. Pracovní poměry s nimi však mohou být sjednávány a opakovaně prodlužovány i na mnohem kratší dobu, tzv. řetězením pracovních poměrů na dobu určitou.

Nově 2 roky a dost

Od 1. ledna 2010 dochází ke změně právní úpravy v oblasti důchodového pojištění. Podmínkou nároku na výplatu starobního důchodu (standardního, nikoliv předčasného starobního důchodu) při současném výkonu pracovně – právního vztahu již nebude sjednání pracovního poměru na dobu určitou – nejvýše do 1 roku (jak tomu dosud je podle stávající právní úpravy do 31. prosince 2009). Poživatelé starobních důchodů tak budou moci mít nově sjednán pracovně – právní vztah i na dobu neurčitou. Pro výdělečnou činnost  tak již nebudou platit žádná zvláštní časová omezení. Na výdělečně činné poživatele starobního důchodu se budou vztahovat obecná pravidla o sjednávání pracovního poměru na dobu určitou.

Trvání pracovního poměru mezi tímtéž zaměstnavatelem a tímtéž zaměstnancem, je podle zákoníku práce možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou, sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky.

Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi stejnými účastníky se nepřihlíží. Tato pravidla jsou zakotvena v ust. § 39 odst. 2 aktuálního zákoníku práce a přípustné výjimky pro speciální případy pak v ust. § 39 odst. 3 a 4 zákoníku práce.

Další sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi stejnými účastníky je tedy (po vyčerpání povolené 2leté doby pracovního poměru) dovoleno až po uplynutí doby 6 měsíců od skončení předchozího pracovního poměru.

Od kdy 2 roky počítat

V praxi však panují významné pochybnosti, jak nově sjednávat nebo prodlužovat s výdělečně činnými poživateli starobních důchodů stávající pracovní poměr. Tento výkladový problém byl již na serveru Měšec.cz nastíněn v článku Jak sjednávat pracovní poměry s důchodci na přelomu let 2009 a 2010.

Problematika se týká zaměstnanců, kteří již v souběhu se starobním důchodem pobírají příjem z výdělečné činnosti. Pracovní poměr je na dobu určitou, na základě pracovní smlouvy nebo dodatku k ní z roku 2009, v délce maximálně 1 roku. Doba v tomto případě uplyne v roce 2010 a zaměstnavatel i nadále počítá s jejich zaměstnáváním.

Anketa

Kolik peněz měsíčně posíláte do svého penzijního fondu?

Nové zaměstnání bez problémů

Výkladové problémy nevznikají v situaci, kdy zaměstnavatel teprve hodlá starobního důchodce v roce 2010 nově zaměstnat nebo zaměstnanec teprve v tomto roce nabývá nároku na starobní důchod, přičemž dosud byl činný v pracovním poměru na dobu neurčitou.

V prvém případě bude o době trvání pracovního poměru zaměstnavatel vyjednávat se starobním důchodcem jako s kterýmkoliv jiným zaměstnancem a pokud se shodnou na omezení doby trvání pracovního poměru, musí být respektováno zákonné omezení, že to může být nejdéle na dobu 2 let. Pokud tedy nebude možné uplatnit žádnou ze zákonných výjimek jako např. zástup za zaměstnance na dobu trvání překážky v práci na jeho straně.

Ve druhém případě (kdy již zaměstnanec pro zaměstnavatele pracuje) není vyloučeno, aby jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec přišli s návrhem na změnu doby trvání pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou. Potom se také od účinnosti takové změny bude počítat limitní doba 2 let. Spíše však lze předpokládat, že starobní důchodce bude mít zájem zůstat v práci na dobu neurčitou, jelikož mu v souběžném pobírání starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti již nikterak bránit nebude.

Příklad:

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem – poživatelem starobního důchodu nový pracovní poměr na dobu určitou v délce 2 let od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012 (resp.  v rámci dosavadní praxe na dobu určitou 1 roku nejprve pracovní poměr na dobu od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 a posléze znovu na dobu 1 roku od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012), pak může být další nový pracovní poměr na dobu určitou mezi stejnými účastníky sjednán až od 1. 1. 2013.

Maximální doba bude opět 2 roky, čili do 31. 12. 2014. V mezidobí od 1. 7. do 31. 12. 2012 může zaměstnanec sjednat pracovně – právní vztah na dobu určitou s jiným zaměstnavatelem. S dosavadním zaměstnavatelem je možné sjednat dohodu o pracovní činnosti na poloviční pracovní úvazek (max. 20 hodin týdně), nebo dohodu o provedení práce.

Přečtěte si také: Podmínky nároku na důchod se zpřísňují, dotknou se všech

Zásadní stanovisko Nejvyššího soudu

Řešení problému naznačil Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí (21 Cdo 69/2008). Rozhodnutí má nejen precedentní význam pro posuzování podobných případů, ale může být vodítkem při řešení nového aktuálního problému v praxi, a to prodlužování pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou s poživateli starobních důchodů.

skoleni_4_3

Na základě tohoto rozsudku lze doporučit následný pracovní postup:
Pracovní poměr uzavřený před 1. lednem 2010 na dobu určitou s poživatelem starobního důchodu je vhodné prodloužit nebo opakovaně sjednat (nelze-li aplikovat zákonnou výjimku), vždy pouze nejvýše na dobu 2 let počítanou ode dne 1. ledna 2010. Dosavadní pracovní poměry sjednané na dobu určitou před 1. lednem 2010 prodloužit v praxi na dobu určitou nejdéle do 31. prosince 2011.

Příklad:

Zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem, poživatelem starobního důchodu, pracovní poměr na dobu určitou, od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.

Od 1. 9. 2010 (pokud bude trvat zájem na dalším zaměstnávání pracovníka v režimu na dobu určitou) zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem novou pracovní smlouvu nebo dodatek k dosavadní pracovní smlouvě o prodloužení stávajícího pracovního poměru (původně sjednaného na dobu od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010) tak, aby délka pracovního poměru činila v součtu nejvýše 2 roky od 1. ledna 2010. Dojde tedy k prodloužení pracovního poměru maximálně ještě na dobu 16 měsíců od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2011.

Použitá literatura: Bukovjan, P.: Změny v zaměstnávání starobních důchodců na dobu určitou, Práce a mzda č. 11/2009, ASPI a.s. – Wolters Kluwer ČR, a. s.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).