Hlavní navigace

7 daňových změn, po kterých budete mít hlouběji do kapsy

11. 11. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Mezi hromadu změn, které nás v příštím roce čekají, patří i sedm novinek z oblasti daní. Nehádáte špatně, pokud si tipnete, že nikoho nepotěší.

V příštím roce nás čeká doslova smršť daňových změn. Protože návrhy jsou pak leckdy  schváleny s drobnými úpravami, přinášíme přehledné shrnutí relevantních daňových novinek.

1) Daně připraví stavebko o šmrnc

Jednou z nejdiskutova­nějších změn je beze sporu zdanění podpory u stavebního spoření. Aby nebyla státní podpora snižována retroaktivně se zpětnou platností, vymysleli zákonodárci pro příspěvek na letošní rok 50% daň. Ta se bude aplikovat až v příštím roce, tedy v době, kdy se vám bude připisovat letošní nárok na příspěvek na účet stavebního spoření. Ze stavebka sjednaného před rokem 2004 tedy dostanete nově příspěvek jen 2250 Kč a ze smluv mladších pak příspěvek 1500 Kč.

Další daňovou změnou je také zrušení osvobození úrokových výnosů z vkladů na stavebním spoření. Ty, které obdržíte od příštího roku, už se tedy budou danit 15 %. Čtěte více: Zachrání pohádku o stavebním spoření samotné spořitelny? 

2) 1200 Kč na povodňovou daň

Pro příští rok bude zavedena tzv. povodňová daň. Ta sníží měsíční slevu na poplatníka o 100 Kč na 1970 Kč. Za rok tedy přijdete o 1200 Kč, které byste ušetřili na daňové slevě. Čtěte více: Povodně přinesou kromě zkázy o 1200 korun vyšší daň z příjmů  

3) Zdanění čilých důchodců

Od příštího roku by se také měly danit důchody pracujících penzistů, kterým příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu přesáhnou hranici 840 tisíc Kč ročně. Tedy měsíční přivýdělek k důchodu bude vyšší než trojnásobek průměrné měsíční mzdy. Nově tak dojde ke zdanění příjmu i důchodu 15 %. Dosud se důchody nezdaňovaly do částky 288 000 Kč ročně (tedy 24 000 Kč měsíčně). Čtěte více: Důchodci nebudou moci pracovat déle než 2 roky

4) Vyšší odvody za méně výhod

Další změny se týkají nemocenského pojištění. Například pro OSVČ se zvýší výše minimální zálohy na 92 Kč. Sazba pojistného se totiž zvýší z 1,4 % na 2,3 % z minimálního měsíčního základu 4000 Kč. Za vyšší zálohy ale dostanou OSVČ dávky nemocenského pojištění až od 22. dne. Zaměstnancům bude od 4. do 21. dne vyplácet nemocenskou jejich zaměstnavatel. (Opatření by mělo platit do roku 2013.)

Pokud jste navíc jako OSVČ dobrovolně pojištěni a vaše samostatná výdělečná činnost je vedena jako vedlejší (např. z důvodu, že jim byl přiznán starobní důchod), stane se právě z důvodu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění od 1. 1. 2011 výkonem hlavní samostatné výdělečné činnosti. To tedy znamená, že pokud jste nebyli povinni platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, budete je od prvního ledna muset hradit v minimální částce 1807 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ se totiž od ledna zvýší ze současných 1731 Kč na 1807 Kč měsíčně (29,2 % z minimálního vyměřovacího měsíčního základu 6185 Kč).

Dávky nemocenského pojištění se navíc budou i nadále vypočítávat ze 60 % denního vyměřovacího základu. Neměnná zůstává 70% sazba denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství i 60% sazba denního vyměřovacího základu pro stanovení ošetřovného, které náleží od prvního dne ošetřování člena rodiny. Čtěte více: Rok 2011: Další nevýhody pro OSVČ, tentokrát v nemocenském pojištění

5) Stropy zůstanou zvýšené

Jak už to bývá u dočasně zavedených změn, strop na odvody sociálního a zdravotního pojištění neklesne zpět na trojnásobek průměrné mzdy. I po roce 2010 zůstane strop na šestinásobku průměrné mzdy.

Anketa

Jak platíte daně?

6) Větší respekt z přiznání kvůli přísnějším sankcím

S účinností nového daňového řádu se od prvního ledna také změní přístup správce daně k odevzdávání daňového přiznání. Dosud vám za opožděné podání daňového přiznání správce daně mohl uložit sankci v podobě tzv. zvýšené daně, maximálně do částky odpovídající 10 % vaší daňové povinnosti. Pokud podáte v příštím roce přiznání o více než 5 dnů později, bude vám naúčtována pokuta ve výši 0,05 % vyměřené daně či nadměrného odpočtu, resp. 0,01 % daňové ztráty. Maximálně si za svou nedochvilnost připlatíte 5 % daňové povinnosti, nadměrného odpočtu či daňové ztráty. Čtěte více: Daňové přiznání na poslední chvíli: Elektronicky bez e-podpisu

Nově také nebude možné podat tzv. odvolání proti vlastnímu přiznání. Daňové subjekty tak ztratí nástroj, který jim alespoň v omezené míře umožňoval  získat právní jistotu ohledně správnosti či nesprávnosti daňové povinnosti, kterou si sami vypočetly a uvedly v řádném či dodatečném daňovém přiznání, vysvětlil Petr Toman ze společnosti KPMG.

Trošku nejasné jsou zatím nově formulované podmínky pro podávání dodatečných daňových přiznání na nižší daň či vyšší daňovou ztrátu. Od roku 2011 bude potřeba, aby vyšly najevo nové skutečnosti  či důkazy, že byla daň stanovena nesprávně. Konkrétní výklad podmínek bude především záležet na postupech uplatňovaných  správci daní po 1. lednu 2011. Oproti stávajícímu stavu je však potřeba počítat s rizikem určitého zúžení možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň, resp. vyšší daňovou ztrátu, upozornil Toman.

7) Flexibilnější DPH, které potěší jen někoho

Podle návrhu Ministerstva financí ČR by měli mít plátci DPH možnost v případě nedobytných pohledávek provést opravu DPH a snížit tak svou daňovou povinnost. To ale platí jen na ty pohledávky, které vznikly nejpozději půl roku před rozhodnutím soudu o úpadku a budou řádně přihlášeny a uznány soudem. Pohledávky za spřízněnými osobami jsou vyloučeny.  Podmínkou pro opravu je také doručení příslušného daňového dokladu dlužníkovi. Daň by se měla vracet do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň uhradit.

FIN21

Novinkou je také princip ručení odběratele (je-li plátcem) za odvedení daně dodavatelem. Tomu by měl odběratel podléhat v případě, že dodavatel záměrně daň neodvede a odběratel o této skutečnosti ví nebo alespoň vědět má. Ručení by se mělo aplikovat i v případech, kdy je cena za přijaté zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé. Čtěte také: Vyšší DPH zdražila bankovní služby

Vláda schválila i ustanovení umožňující vyvázat se z ručení dobrovolným zaplacením daně za dodavatele přímo na účet finančního úřadu. V případě dvojí úhrady by byl přeplatek použit na úhradu dalších nedoplatků poskytovatele zdanitelného plnění. V praxi tak bude zřejmě nezbytné případný ručitelský závazek a s ním související pohledávku za dodavatelem ošetřit smluvně, míní Lucie Tošnarová ze společnosti KPMG.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).