Hlavní navigace

Sociální dávky 2011: méně peněz pro méně lidí

3. 1. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Výrazně se mění pravidla porodného a sociálního příplatku, nevýhodnou se stává rodičovská ve čtyřleté variantě a lidé s lehčím postižením dostanou menší příspěvek na péči.

Výsledek parlamentních voleb 2010 zavelel k úsporné politice a se začátkem roku 2011 se voličům jejich rozhodnutí vrací jako bumerang kromě jiného i v případě některých dávek státní sociální podpory. Dnes se podívejte na to, jestli, a případně i jak, váš rozpočet zasáhnou právě změny v této oblasti.

Porodné jen za první dítě a při omezených příjmech

Když to vyženeme do extrému, můžeme si změnu ukázat na následujících teoretických příkladech:

Do rodiny manažerů, jejichž společné rozhodné příjmy dosahovaly úrovně 150 tisíc měsíčně, se 31. 12. 2010 ve 23:59:59 narodila dvojčata. Tato rodina měla automaticky nárok na porodné ve výši 26 000 korun. Podle starých pravidel totiž narození jakéhokoli zdravého dítěte vždy znamenalo jednorázovou dávku ve výši 13 000 korun.

První narozené dítě roku 2011 přišlo na svět necelou minutu po půlnoci. Protože ale nešlo o prvorozence, rodina nárok na porodné podle nových pravidel nemá.

Stejně jako rodina, které po silvestrovské půlnoci přivedla na svět prvorozence, ale společný příjem manželů přesahuje 16 992 korun (průměr za poslední čtvrtletí). 

Podle nových pravidel je totiž porodné určeno jen pro případy prvorozeňat a rodinám, jejichž příjmy nepřekračují 2,4násobek životního minima. To se vypočítává podle počtu členů rodiny, přičemž se do něj započítává i právě narozené dítě (kalkulačka životního minima).

V případě, že se rodině s odpovídajícím příjmem (životní minimum se zvyšuje o každé narozené dítě) narodí jako první vícerčata, pak mají nárok na porodné ve výši 19 500 korun (ať se jim narodí dvojčata nebo paterčata).

Ministr práce a sociálních Jaromír Drábek věcí k logice nastavení limitu příjmů České televizi řekl: Porodné bude zacíleno na ty rodiny, které poté mají nárok na přídavek na dítě. 

Rodičovský příspěvek – méně peněz ve čtyřleté variantě

Ministerstvem práce a sociální věcí původně navrhovaná flexibilní rodičovská a zastropování celkového příspěvku vládou zatím neprošla. Změny roku 2011 se tak dotýkají pouze rodičovské ve čtyřleté variantě, která se stává výrazně neatraktivní. Nyní totiž funguje tak, že do 21. měsíce věku dítěte dostáváte 7600 korun a od 22. do 48. měsíce věku dítěte dostáváte měsíční rodičovskou ve výši 3800 korun. Nové podmínky zavádějí u čtyřleté varianty dřívější „zlom“. 7600 korun měsíčně totiž nyní dostanete jen do 9. měsíce a od 10. měsíce do konce 48. měsíce věku dítěte dostanete 3800 korun.

S tím je spojen také posun povinnosti zažádat si o přechod na tříletou variantu rodičovské. Termíny se mění stejně jako u výše nastíněné změny. Pokud tedy chcete přejít na tříletou variantu, budete o to muset zažádat nově do konce 9. měsíce věku dítěte. (Termín pro přechod na dvouletou variantu se nemění.)

O přechod na tříletou variantu můžete zároveň požádat pouze tehdy, když máte nárok na mateřskou. Pokud nárok nemáte (nezaměstnaní, studentky nebo např. OSVČ, která si neplatila nemocenské pojištění), spadáte automaticky do čtyřletého režimu. S novými podmínkami tak přicházíte o celkovou částku přesahující 45 tisíc korun v porovnání s pravidly roku 2010.

A jak to je s těmi, kteří se mezi klasickou a pomalejší variantou čerpání rozhodují na přelomu let 2010 a 2011? Rodiče, kteří k 1. lednu 2011 neprovedli volbu a mají dítě starší 9 měsíců a mladší 23 měsíců věku,  mohou volbu tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku provést do konce února 2011, odpovídá Petr Sulek z tiskového oddělení MPSV. Dodejme k tomu jen tolik, že pokud volbu neprovedete v termínu, tak opět automaticky „spadnete“ do pomalejší varianty bez možnosti další změny. Více: Rodičovská 2011: O tisícovku měsíčně méně a porodné jen pro chudé

Původní plán ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, aby byl rodičovský příspěvek pružnější, však změna roku 2011 neumrtvila. Jak nedávno uvedl ve zprávách zpravodajské ČT 24, další změnu pravidel rodičovského příspěvku by rád prosadil tak, aby platila již od roku 2012. Jestli mu plán vyjde, budeme se sice všichni rozhodovat svobodněji – volba délky rodičovské bude jen na nás a budou se na ni moci prostřídávat matka s otcem (což nyní možné není) – zároveň to ale bude znamenat „seškrtání“ celkové částky, kterou nyní obdržíte, pokud si zvolíte oblíbenou tříletou variantu. Zatímco nyní získáte za celou dobu čerpání tříleté varianty zhruba 235 000 korun, podle ministerského plánu by měl od roku 2012 platit jednotný strop ve výši 216 000 korun.

Změny stručně a přesně

Rok 2010 měl Janotův balíček, rok 2011 toho přináší tolik, že se nenašel ani eufemistický ekvivalent.

Sociální příplatek nově jen pro dlouhodobě nemocné

Zatímco podle pravidel roku 2010 nárok na sociální příplatek vznikal, jestliže příjem rodiny byl nižší než 2násobek životního minima, nově na něj budou mít nárok jen specifické rodiny. Sociální příplatek je nyní určen pro rodiče, kteří pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, nebo těm rodinám, kde je alespoň jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné (zároveň platí podmínka ohraničení příjmů).

Výše dávky zůstává proměnlivá v závislosti na výši příjmů a na stupni zdravotní indispozice opečovávaného dítěte, ale i v závislosti na zdravotním stavu rodičů.

Menší příspěvek na péči u lehčích postižení

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti, taková je oficiální definice této dávky.

Změny roku 2011 postihují pouze dospělé, kteří jsou kvalifikováni jako lehce závislí na cizí pomoci, jsou tedy ve stupni závislosti I. Všem dospělým lidem v této kategorii se od Nového roku snižuje příspěvek na péči z dosavadních 2000 korun na 800 korun měsíčně.

Ostatních skupin, tedy těžších závislostí, ale i osob mladších 18 let (těm zůstává příspěvek ve stupni I na úrovni 3000 korun měsíčně), se změny roku 2011 nedotýkají.

Jaké příjmy se počítají při zjišťování nároku na sociální dávky?

Příjmy rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy.

Zdroj: web MPSV

Podpora v nezaměstnanosti – za dobrovolný odchod méně peněz

Snižuje se také podpora v nezaměstnanosti těm, kteří z práce odejdou po dohodě nebo sami dají výpověď. Zatímco ostatním začíná podpora na 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku a postupně se snižuje, lidem, kteří ze zaměstnání odejdou po dohodě nebo na vlastní žádost, se sníží již od začátku pobíraní podpory na 45 %.

Změny se dotýkají také těch, kteří při odchodu ze zaměstnání dostali odstupné či odchodné. Po dobu, na kterou je jim odchodné či odstupné vyplaceno, nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nárok se jim ale nekrátí. Po uplynutí této doby budou dostávat podporu podle platných pravidel (tedy nezkrácenou).

skoleni_13_10

Ještě v roce 2010 jste si k podpoře v nezaměstnanosti mohli přivydělat polovinu minimální mzdy, tedy 4000 Kč. Od roku 2011 tato možnost padá. Pokud si nyní budete přivydělávat na částečný úvazek, přijdete o podporu.

Pozitivním impulsem je příspěvek pro nezaměstnaného, který začne podnikat. Od státu můžete v takovém případě dostat jednorázovou podporu až na 5 měsíců ve výši zhruba 6000 korun. Více: Podpora v nezaměstnanosti 2011: Dobrovolný odchod z práce se trestá

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).