Hlavní navigace

Rodičovská 2011: O tisícovku měsíčně méně a porodné jen pro chudé

12. 10. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Podle původního návrhu Drábkova ministerstva měla být rodičovská pružnější a každý si ji mohl nastavit podle svého. Vláda však souhlasila pouze se snížením pro nezaměstnané.

Vláda schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na změnu pravidel rodičovského příspěvku s podstatnými změnami. Bohužel z původního návrhu vypadlo to nejpozitivnější – větší pružnost rodičovské. Navrhovaná možnost volby délky čerpání rodičovské a její měsíční výše, která by byla ohraničena jednotným stropem, vládou neprošla. Nejvíce se z toho mohou radovat ti, kteří se rozhodnou pro tříletou variantu, nepřijdou totiž o původně plánovaných necelých 20 tisíc korun.

Naopak platí, že výrazně tratí ti, kteří byli před porodem nezaměstnaní. S novými pravidly přijdou totiž o 45 600 korun v součtu za dobu čerpání rodičovského příspěvku. Krácení (částečné) se přitom bude týkat i těch, kteří již nyní rodičovskou v pomalejší (čtyřleté) variantě čerpají a jejichž dítě je mladší 23 měsíců.

Dvouletá varianta beze změn

Shrňme si tedy kompletní pravidla, která budou u rodičovského příspěvku platná od roku 2011. Nadále bude platit, že rodičovská je stanovena ve čtyřech výších, které jsou dány v pevných měsíčních částkách:

  • zvýšená výměra 11 400 Kč,
  • základní  výměra 7600 Kč,
  • snížená výměra 3800 Kč,
  • nižší výměra 3000 Kč (týká se těžce postižených dětí ve věku od 7 do 15 let).

O tom, kterou z výše uvedených měsíčních výměr budete pobírat, rozhodují tři věci – nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství (dále jen mateřská), váš příjem a váš výběr.

O zvýšenou výměru 11 400 korun můžete požádat, pokud vám vznikl nárok na čerpání mateřské (účast na nemocenském pojištění minimálně 270 dní za poslední 2 roky a platný zaměstnanecký poměr, případně splnění podmínky 180dení ochranné lhůty; Více: Otěhotněla jsem po výpovědi: Jak je to s mateřskou?), a zároveň denní dávka vaší mateřské dosahuje alespoň 380 korun (16 500 Kč hrubého). Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, budete po uplynutí mateřské (28 týdnů, resp. 36 týdnů v případě vícerčat) pobírat rodičovskou ve variantě tzv. rychlejšího čerpání.

Při rychlejším čerpání pobíráte rodičovskou do 24 měsíců věku dítěte, a v souhrnu získáte na rodičovské 216 600 korun (v případě, že jste na mateřskou nastoupili klasicky 6 týdnů před porodem). Právě tato částka byla rozhodující v rozhodování vlády o osudu čtyřleté varianty, ke které se dostaneme níže.

U této varianty se nemění ani termín, do kterého je nutné o ni žádat. Nadále tak bude platit, že o rychlejší čerpání musíte na předepsaném formuláři zažádat úřad státní sociální podpory nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené (vícerčata) děti dosáhnou věku 31 týdnů života.

O tříletou podporu bude třeba žádat dříve

Původní návrh MPSV počítal se zavedením jednotného stropu na celkovou výši rodičovského příspěvku. Změna, na které se vláda dohodla, nahrává všem těm, kteří se rozhodnou pro tzv. klasické čerpání se základní výměrou 7600 korun. Nepřijdou totiž o původně navrhovaných zhruba 20 tisíc korun.

Nadále totiž bude platit, že od konce čerpání mateřské (nárok na ní je zároveň jedinou podmínkou k získání varianty rodičovské ve variantě klasického čerpání) budete mít s touto variantou nárok na měsíční rodičovskou ve výši 7600 až do 36 měsíců věku dítěte. To znamená, že pokud nastoupíte na mateřskou klasicky 6 týdnů před porodem, získáte na rodičovském příspěvku v úhrnu 235 600 korun (tedy o 19 tisíc více než ve zbývajících dvou variantách).

Jedinou změnou u klasického (tříletého) čerpání je výrazné zkrácení doby pro podání žádosti o tuto formu rodičovské. Zatímco nyní je o něj třeba zažádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém dítě dosáhne 21. měsíce věku, od roku 2011 bude třeba žádost podat do konce 9. měsíce věku dítěte (souvisí to s novými pravidly pomalejšího čerpání, viz níže).

Tento termín je opravdu třeba si pohlídat. Pokud jej zmeškáte, „spadnete“ bez jakékoli možnosti nápravy do varianty pomalejšího čerpání rodičovské. Podporu tak sice budete dostávat o rok déle než v klasickém čerpání, ale celkově si pohoršíte o zhruba 57 tisíc korun. Pokud totiž na rodičovskou v pomalejší variantě nastoupíte po mateřské (která začala klasicky 6 týdnů před porodem), získáte za celou dobu jejího pobírání částku 178 600 korun.

A jak to bude s těmi, kteří se mezi klasickou a pomalejší variantou čerpání budou rozhodovat na přelomu let 2010 a 2011? Rodiče, kteří k 1. lednu 2011 neprovedli volbu a mají dítě starší 9 měsíců a mladší 23 měsíců věku, mohou volbu tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku provést do konce února 2011, odpovídá Petr Sulek z tiskového oddělení MPSV. Dodejme k tomu jen tolik, že pokud volbu neprovedete v termínu, tak opět automaticky „spadnete“ do pomalejší varianty bez možnosti další změny.

Se čtyřletou variantou dostanete výrazně méně

Jak již bylo naznačeno, poslední variantu tzv. pomalejšího čerpání rodičovské získávají automaticky se dnem porodu ti, kteří nemají nárok na mateřskou (nezaměstnaní), nebo ti, kteří včas nezažádali o změnu na rychlejší, resp. klasickou možnost čerpání.

A právě tito lidé budou s novými pravidly nejvíce tratit. Jak jsme si ukázali výše, pomalejší čerpání se stává naprosto neatraktivní pro všechny, kteří mají nárok na čerpání mateřské. Podobně výrazně zasáhnou i ty, kteří nemají jinou volbu. Bez nároku na mateřskou (většinou jde o nezaměstnané matky) totiž v den porodu získáváte nárok na rodičovskou ve variantě pomalejšího čerpání.

Až doposud tato varianta znamenala po dobu 21 měsíců pobírání rodičovské v základní výměře 7600 korun a od 22 do 48 měsíce věku dítěte odpovídala měsíční rodičovská částce 3800 korun (snížená výměra). Od roku 2011 se částky sice nemění, ale výrazně se zkracuje období pro pobírání základní výměry rodičovské 7600 korun – jen do 9. měsíce věku dítěte. Od 10. měsíce věku dítěte se následně rodičovský příspěvek bude vyplácet v nižší výměře 3800 Kč měsíčně až do 4 let věku dítěte.

Touto změnou se celková částka vyplacená na rodičovské ve variantě pomalejšího čerpání sníží ze současných 262 200 korun na 216 600 korun. V přepočtu je to v průměru měsíčně o 950 Kč méně. Vláda vysvětluje toto snížení tak, že dochází k rušení nespravedlivého zvýhodňování nezaměstnaných (na rodičovské dosud dostávají celkově nejvíc), jaksi ale zapomíná dodat, že zaměstnané podporuje v rodičovství více už nyní, protože ti mají (na rozdíl od nezaměstnaných) nárok na mateřskou.

Jen pro představu – při hrubé mzdě 15 000 korun dostane matka za celou dobu mateřské (pokud se jí narodí jediné dítě) 67 816 Kč. Z toho vyplývá, že již při této výši příjmu je už nyní státem zvýhodněna pracující matka.

skoleni_8_6

Porodné jen pro chudé

Vláda naopak na svém jednání z 22. září beze změn odsouhlasila návrh MPSV na změny v oblasti porodného. To se proměňuje zcela radikálně. Zatímco dnes má matka (nebo otec v případě, že matka při porodu zemře) nárok na porodné ve výši 13 000 Kč za každé narozené dítě, s novým návrhem se tento nárok vztahuje jen na první narozené dítě. Zároveň porodné obdrží jen sociálně velmi slabí rodiče. Pro jeho čerpání totiž nesmí rozhodný příjem rodiny přesáhnout 2,4násobku životního minima (životní minimum dvoučlenné rodiny dospělých s dítětem do 6 let je 7080 Kč).

Změny rodičovské i porodného musí být ještě schváleny parlamentem a podepsány prezidentem. Nicméně vzhledem k současnému rozložení politických sil lze předpokládat, že zmíněné změny schváleny budou a začnou platit od 1. ledna 2011, jak s tím počítá vláda. U porodného by to znamenalo, že z obvyklého šťastlivce, který je pravidelně vyhlašován za první novorozeně daného roku, se stane smolař, který rodiče „připraví“ kvůli pár vteřinám o 13 000 korun.

Anketa

Souhlasíte se snížením rodičovské pro nezaměstnané?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).