Hlavní navigace

Vymáhání výživného: jak postupovat, když bývalý partner neplatí alimenty?

23. 10. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
S neplacením soudem stanoveného výživného se v současné době potýká celá řada rodičů samoživitelů. Jak v případě neplacení či vymáhání alimentů postupovat a kdy máte právo na neplatiče podat trestní oznámení?

Vyživovací povinnost k dítěti vzniká rodičům (či jiným příbuzným) v momentě jeho narození a platí až do doby, dokud se jejich potomek není schopný o sebe postarat zcela sám. Ačkoli tímto milníkem bývá zpravidla ukončení studia a započetí ekonomicky aktivního života, v některých výjimečných případech může vyživovací povinnost trvat i po celý život. Zpravidla se tak děje u chronicky nemocných či invalidních dětí.

Vyživovací povinnost samozřejmě trvá i v případě rozvodu či rozchodu partnerů, kteří mají společného potomka. V takovém případě ale záleží, na jakém způsobu péče se oba rodiče dohodnou, či o jakém rozhodne soud. Nejčastěji bývá dítě svěřeno do péče matky, které bývalý partner následně přispívá na dítě pomocí výživného. Výše alimentů se pak odvíjí od mnoha faktorů. Přihlíží se například k:

 • majetkovým i finančním možnostem plátce,
 • zdravotnímu stavu dítěte,
 • koníčkům a mimoškolním aktivitám dítěte,
 • způsobu přípravy na budoucí povolání,
 • fyzické a duševní vyspělosti dítěte,
 • věku dítěte.

S ohledem na měnící se okolnosti lze po čase žádat také o zvýšení alimentů. Ty by kromě základních životních potřeb totiž měly pokrývat také proměnlivé faktory, jakými je třeba studium či volnočasové aktivity dítěte, tedy nejrůznější sportovní i umělecké kroužky či potřeba socializace, třeba návštěvy divadel, kin i výstav.

Neplacení výživného

Neplacení výživného je poměrně častým problémem, se kterým se setkávají zpravidla matky samoživitelky. Problém se ale samozřejmě nevyhýbá ani otcům, kterým bylo dítě svěřeno do péče. Zanedbání povinné výživy je přitom zákonem kvalifikováno jako trestný čin. V trestním zákoníku konkrétně stojí, že:

 • kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,
 • kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
 • odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.

Aby se však skutečně jednalo o trestný čin, musí být výživné schválené soudem, nikoli pouze dohodou, kterou bývalí partneři uzavřeli mezi sebou.

Potřebujete pomoci s vymáháním výživného? Poraďte se s profesionály na ePohledávky.cz.

Obcházení zákona

S neplacením výživného souvisí také problém v podobě vědomého obcházení zákona, kdy si je plátce výživného dobře vědom, že o trestný čin se jedná až v momentě, kdy nezaplatí alimenty po dobu čtyř měsíců. V praxi se tak lze často setkat s tím, že plátce odešle alimenty (anebo jen jejich část) pouze jednou za tyto čtyři měsíce. Následně se odmlčí a rodič samoživitel je opět bez jakékoli platby.

Přestože má neplatící rodič často pocit, že tímto způsobem neporušuje zákon, a tedy nemůže být trestně stíhaný, je na omylu. Soud tyto praktiky velmi dobře zná a zabývá se jimi jako účelovým obcházením zákona. Pokud se tento případ tedy týká i vás, podání trestního oznámení smysl rozhodně má.

Trestní oznámení

V první řadě je nutné říct, že nic jako minimální dlužná částka pro zahájení trestního řízení neexistuje. Je tedy úplně jedno, jestli vám bývalý partner či partnerka dluží pár tisíc, anebo zda se dluh už přehoupl do řádu desetitisíců, či dokonce ještě výš. V obou případech máte na podání trestního oznámení právo, a to i v případě, že již probíhá i exekuční řízení. Důležité je pouze to, aby bylo výživné stanoveno soudním rozsudkem a zároveň nezaplaceno po dobu 4 měsíců.

Jak při podání trestního oznámení postupovat?

Dostavte se na služebnu Policie ČR v místě vašeho trvalého bydliště. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, společně s ním pak bude nutné doložit ještě další dokumenty. Konkrétně:

 • rozsudek o stanovení výživného,
 • rozsudek o rozvodu manželství (pokud máte),
 • rodný list dítěte (popřípadě dětí).

Policista s vámi vše sepíše, zaprotokoluje a zahájí úkony trestního řízení. Pokud se bude jednat o podezření ze spáchání trestního činu, bude celá věc předána státnímu zastupitelství.

Následuje soudní řízení a vyhlášení rozsudku, před kterým má rodič, který neplatí, možnost využít ustanovení o účinné lítosti. To jednoduše znamená, že pokud spáchaný trestný čin neměl trvale nepříznivé následky a tento rodič výživné následně uhradil, jeho trestnost zaniká. V opačném případě rovněž hrozí trest odnětí svobody, přičemž délka trestu se odvíjí od způsobu provinění.

Vymáhání výživného

Na rozdíl od podání trestního oznámení se s vymáháním výživného nemusí čekat na uplynutí doby čtyř měsíců. S tímto procesem lze začít už okamžikem, kdy alimenty nebyly uhrazeny. I v tomto případě platí, že nezáleží na výši vymáhané částky.

Jak při vymáhání výživného postupovat?

Pokud bývalý partner odmítá dobrovolně alimenty zpětně zaplatit, nezbývá vám nic jiného, než se obrátit na soud. Aby bylo vymáhání co nejefektivnější, je dobré si na celý proces najmout zkušeného advokáta. Ten neplatiči zpravidla nejprve odešle předžalobní výzvu, ve které dlužníka upozorní, že v případě nezaplacení alimentů jste připraveni jít s ním k soudu.

Pokud tato výzva nepomůže a bývalý partner alimenty neuhradí, nezbývá vám nic jiného, než se obrátit přímo na soud. Připravte se na to, že ani v případě, kdy soud rozhodne ve váš prospěch, nemusí k uhrazení dlužné částky dojít. V takovém případě ale máte právo podat návrh na exekuční řízení. Pokud se neplatící rodič v exekuci již nachází, nebo je na něj dokonce vedeno více exekucí najednou, má exekuce na výživné před všemi ostatními pohledávkami přednost. K vymáhání výživného pak dojde například:

 • postižením mzdy dlužníka,
 • obstavením bankovního účtu,
 •  prodejem movitých i nemovitých věcí.

V některých případech se přistupuje k odebrání řidičského oprávnění, což pro dlužníka bývá dostatečnou motivací. Rodičům, kterým bývalý partner neplatí alimenty, by měl od roku 2021 pomoci i stát. Ten by přispíval částkou až 3000 Kč těm samoživitelům, kterým se výživné nedaří úspěšně vymáhat.

Co když je dlužník v insolvenci?

Pokud máte podezření, že se váš bývalý partner nachází v insolvenci, můžete si tuto informaci snadno ověřit v insolvenčním rejstříku a v případě nálezu se s pohledávkou obrátit na jeho insolvenčního správce. Pamatujte však na to, že vymáhání výživného v exekučním řízení může být opětovně zahájeno až po ukončení insolvenčního řízení.

skoleni9_11

To, že se rodič v insolvenci nachází, nemá na druhou stranu vliv na placení alimentů jako takových. Nejenže mají před ostatními pohledávkami přednost, musí být navíc placeny v plné výši.

Co když je dlužník ve výkonu trestu?

Toho, že by vymáhání alimentů přestalo mít smysl v době, kdy dlužník nastoupí do výkonu trestu, se rozhodně bát nemusíte. Exekutor totiž nepostihuje dlužníka, ale jeho majetek. Možnost pracovat má navíc dlužník i ve vězení.

Potřebujete pomoci s vymáháním výživného? Poraďte se s profesionály na ePohledávky.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).