Hlavní navigace

soud

Jak si vybojovat pracovní smlouvu na dobu neurčitou?

Sjednávají s vámi protiprávně pracovní poměr na dobu určitou. Na více než 3 roky nebo více než 3× za sebou a pořád dokola. Jak se bránit neoprávněnému řetězení pracovních poměrů na dobu určitou? Ani soudy v tom nemají jasno, ale máme pro vás návod.

Richard W. Fetter

20. 9. 2017 0:00 | práce

Co nesmíte udělat, aby vám nebylo upřeno dědictví?

Ještě za života zesnulé zůstavitelky ji vzali peníze, které odkázala někomu jinému a v dědickém řízení je zatajili. Je to důvod k dědické nezpůsobilosti?

Richard W. Fetter

5. 9. 2017 0:00 | dědictví

Registrace auta trvala úřadu téměř dva roky. S náhradou škody občan neuspěl

Nesprávným úředním postupem se banální zápis do registru vozidel protáhl téměř na dva roky. Mezitím se majitel na auto mohl jen dívat. Zažaloval proto úředníky o náhradu škody, u soudu ale neuspěl.

Richard W. Fetter

4. 9. 2017 0:00 | auta
| 9

Rezervační smlouva s realitkou vám nic negarantuje. Nechcete-li, nezavazuje ani vás

Rezervační smlouva je první, co vám jako zájemci o konkrétní nemovitost realitní kancelář nabídne k podpisu. Vyvarujte se chyb při jejím uzavírání. Braňte se, pokud je pro vás nevýhodná. Poradíme jak.

Richard W. Fetter

28. 8. 2017 0:00 | soud

Nesouhlasíte s výpovědí z nájmu? Můžete podat žalobu

Pronajímatel už sice nepotřebuje váš souhlas, aby vám mohl nájem vypovědět, ale podobné případy soudy stále řeší. Vy jako nájemce se totiž můžete proti výpovědi z nájmu bránit u soudu, a to žalobou o přezkum oprávněnosti. Podat ji můžete do dvou…

Veronika Doskočilová

23. 8. 2017 10:09 |

Kdo vás může u soudu zastupovat a kdy vám jeho odměnu zaplatí neúspěšná protistrana?

Musí vám odsouzený dlužník zaplatit náhradu odměny za právní zastoupení, pokud vám pomáhal například daňový poradce nebo právník-kamarád? A jak je to s dalšími náklady na vedení sporu?

Richard W. Fetter

22. 8. 2017 0:00 | soud

Kdy si můžete dohodnout delší nebo kratší výpovědní dobu?

Kdy a do kdy si můžete sjednat delší výpovědní dobu než 2 měsíce? Kdy se vaše výpovědní doba prodlužuje bez dohody se zaměstnavatelem a jak řešit situaci, když prodloužení dohodnout nelze, ale je zájem na prodloužení končícího zaměstnání?

Richard W. Fetter

10. 8. 2017 0:00 | soud

Co v zákoníku práce nenajdete: rady pro zaměstnané z pohledu soudů

Máte v práci problém? Není jasné řešení? Nedejte na názor protistrany – zaměstnavatele a jeho právníků. Nespoléhejte, co jedna paní povídala. Ani co najdete na pochybných webech. Zákoník práce mohou závazně vyložit jen soudy. Poučte se ze sporů jiných. Druhý přehled odpovědí za rok 2017.

Richard W. Fetter

8. 8. 2017 0:00 | soud
| 2

Kdo a kdy odpovídá za úraz při bezplatné výpomoci pro obec?

Jistý občan utrpěl vážné zranění při práci pro obec, ale odškodnění nezískal, ačkoliv obec odpovídá za pracovní úraz svým občanům. Proč? Jaké jsou předpoklady odpovědnosti obce za škodu na zdraví a životě jejích občanů?

Richard W. Fetter

1. 8. 2017 0:00 | úraz

Počínáte si při práci lehkomyslně? Zaměstnavatel pak odškodní úraz jen částečně

V práci jste povinni být natolik pozorní, abyste zabránili či co nejvíce omezili riziko škody na zdraví. Nikdo po vás ale nemůže chtít, abyste předvídali všechno. Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti, jen když vědomě hazardujete se životem a zdravím. Kdy tomu tak je?

Richard W. Fetter

20. 7. 2017 0:00 | soud

Drobné pohledávky vymáhejte společně, ušetříte

Máme pro vás tip, jak ušetříte na poplatcích a můžete se ještě odvolávat. Společné vymáhání více dluhů téhož dlužníka je levnější, méně zaplatíte na soudních poplatcích i advokátovi.

Richard W. Fetter

18. 7. 2017 0:00 | soud

Z nájemce dlužícího za nájem toho moc nedostanete

Zákonný poplatek z prodlení byl nejprve snížen, pak zcela zrušen. Zůstal jen mnohem nižší úrok z prodlení, protože smluvní pokuta je zakázána. Zbývá jen kauce a tu musí pronajímatel nájemci úročit. Přinášíme přehled sankcí za neplacení nájemného z bytu.

Richard W. Fetter

12. 7. 2017 0:00 | soud

Odškodnění za škodu na zdraví musíte dostat, i když nemáte nemoc z povolání

I když nemáte nemoc z povolání nebo pracovní úraz, stejně vám náleží odškodnění. Stačí, aby se jednalo o ohrožení nemocí z povolání.

Richard W. Fetter

11. 7. 2017 0:00 | soud
| 3

Za co můžete dostat výpověď z bytu i bez výpovědní doby?

Okamžitá výpověď z bytu může přijít jen za zvlášť závažné porušení povinností nájemce. Vy ale musíte dostat šanci prohřešek napravit. Pokud by to nebylo možné, musí přijít výpověď s tříměsíční výpovědní dobou.

Richard W. Fetter

10. 7. 2017 0:00 | nájem
| 2

Musíte zaplatit exekutorovi, když dluh zaplatíte sice pozdě, ale dobrovolně?

Může po vás exekutor požadovat náklady exekuce, když zaplatíte sice pozdě, ale bez vědomí, že je proti vám navržena exekuce, tedy stále dobrovolně? A co účelné reálné náklady, které opravdu věřiteli vznikly?

Richard W. Fetter

27. 6. 2017 0:00 | soud
| 5

Pomáháte agresivním či duševně nemocným lidem? Spoluodpovídáte za škodu

Pokud pečujete o malé děti nebo hlídáte nezletilce, jste povinni maximálně předvídat jakékoliv možné nebezpečí a zajistit, aby se dětem nic nestalo. Nestačí jen běžná míra opatrnosti, jinak odpovídáte za škodu.

Richard W. Fetter

21. 6. 2017 0:00 | soud

Kdy zaplatíte státu bezhotovostně včas?

Kdy je včas zaplaceno podle daňového řádu? Bere se jako den zaplacení den zadání příkazu k úhradě, anebo až den připsání na účet adresáta? Do kdy nejpozději musí být zaplacen soudní poplatek? Je rozdíl mezi placením kolkovými známkami a bezhotovostní úhradou?

Richard W. Fetter

20. 6. 2017 0:00 | soud
| 4

Nezapomeňte závěť na konci podepsat, jinak váš favorit nedědí

Pokud si chcete sami sepsat závěť bez právníka nebo svědků, napište celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepište. Vlastnoruční podpis musí být na konci závěti. Jinak je neplatná.

Richard W. Fetter

13. 6. 2017 0:00 | závěť

Za mírné požití alkoholu před nebo při práci vás vyhodit nemohou

Do práce nesmíte pod vlivem alkoholu, ale pivo – jedna, u zdatného jedince i dvě desítky – před směnou či o pauze na jídlo už nebudou zapovězeny. Když nadýcháte i přes 0,2 promile, výpověď dostat nesmíte.

Richard W. Fetter

1. 6. 2017 0:00 | práce

Co se stane, když vám doručí do špatné datové schránky?

Fyzické osoby mohou mít dvě datové schránky. Jednu z pozice občana, druhou pro potřeby svého podnikání jako OSVČ. Ale v úřadech pracují lidé a ti také dělají chyby, proto mohou zprávu určenou pro „podnikatele“ poslat „občanovi“. Je to špatně?

Richard W. Fetter

30. 5. 2017 0:00 | soud
| 1

Soud se zaměstnavatelem: čí výpověď má větší váhu? Jeho? Vaše? Kolegů?

Každá ze stran soudního sporu má logicky opačný zájem na jeho výsledku, podle toho před soudem také vypovídá. Komu tedy má soud více věřit?

Richard W. Fetter

23. 5. 2017 0:00 | zaměstnání

Zaměstnavatel vám zaplatil zvýšení kvalifikace? Při odchodu neplatíte, když ji nevyužívá

V kvalifikační dohodě vám zaměstnavatel umožní vzdělávání, které vám zaplatí, ale za to očekává, že u něj v práci zůstanete, jinak musíte platit vy jemu. Jenže ne vždy to tak musí být.

Richard W. Fetter

11. 5. 2017 0:00 | práce
| 1

Jaká máte práva a možnosti, když vás sesazují z vedoucího postu?

Výkladová stanoviska Nejvyššího soudu a další instituce doplnila pravidla zákoníku práce pro odvolávání vedoucích zaměstnanců: Máte nárok na odstupné? Nebo na jinou práci? A co když jste začínali před povýšením jako řadový zaměstnanec, máte nárok na návrat?

Richard W. Fetter

9. 5. 2017 0:00 | soud

Kdy a jakou podepsat smlouvu na letní brigádu?

Blíží se letní prázdniny – doba výdělků sezónních zaměstnanců a studentů. Nebude-li práce více než 300 hodin, půjde o brigádu zhruba na 7 týdnů, pak doporučujeme dohodu o provedení práce.

Richard W. Fetter

4. 5. 2017 0:00 | mzda

Kartou zaměstnavatele zaplatil za útratu kamaráda. Vyletěl na hodinu

Vyhazov na hodinu můžete dostat jenom výjimečně, jakmile ale zkrátíte majetek zaměstnavatele, už se nehledí na souvislosti a okolnosti a neubráníte se ani u soudu.

Richard W. Fetter

2. 5. 2017 0:00 | soud
| 2

Můžete bez nepříjemných následků kritizovat svého zaměstnavatele?

Asi vás nepřekvapí, že za nelichotivé vyjádření o svém zaměstnavateli dostanete „padáka“. Můžete se bránit? Je každá kritika nepřípustná? A co když vám jde o ochranu veřejného zájmu? Dobré hospodaření státu, ochranu veřejných statků?

Richard W. Fetter

27. 4. 2017 0:00 | soud
| 4

Vyhrožují vám v práci? Rozlišujte, kdy jde o bezprávnou výhrůžku

Nutí vás k podpisu dohody o skončení pracovního poměru? Kdy to přijmout a kdy ne? Poradíme vám, co se bude řešit, když se budete bránit u soudu, a jak postupovat.

Richard W. Fetter

25. 4. 2017 0:00 | soud
| 4

Úraz v pracovní době? Někdy to zaměstnavatele zajímat nemusí

Pokud jste porušili bezpečnostní předpisy, se kterými vás seznámili, byli jste povinni je dodržovat a zaměstnavatel to kontroloval, nenese odpovědnost zaměstnavatel, pokud se vám stal pracovní úraz.

Richard W. Fetter

13. 4. 2017 0:00 | soud
| 4

Jako důchodce, ale i v předdůchodovém věku máte nárok na navýšené odstupné

Důchodkyně si vybojovala 14 platů k 3 vyplaceným. Nárok na hmotné zabezpečení v případě propuštění bez vašeho zavinění totiž máte i jako důchodce.

Richard W. Fetter

6. 4. 2017 0:00 | soud

Trvalý pobyt na úřadě a nevyzvednutý dopis od soudu? Máte smůlu

Máte trvalé bydliště na obecním úřadě? Pokud si tam poštu nevyzvedáváte a ocitnete se v exekuci, uplatní proti vám fikci doručení. Exekutor si vás pak najde i ve skutečném domově.

Richard W. Fetter

4. 4. 2017 0:00 | soud