Hlavní navigace

Na co se zaměří finanční úřad ve vašem daňovém přiznání a jak předejít problémům?

16. 3. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Připravili jsme pro vás soubor nejčastějších chyb, které finanční úřady evidují při kontrole daňových přiznání. Projděte si, jestli děláte vše správně.

Čas na odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů se neúprosně krátí. Posledním dnem pro jeho podání je úterý 3. dubna 2018, a tak vám v případě, že ještě nemáte odevzdáno, zbývají pouze necelé tři týdny.

Úterý 3. dubna 2018 je zároveň posledním dnem pro úhradu daně. Úřední hodiny finančních úřadů proto budou v tento den otevřeny od 8:00 do 18:00.

I když ale daňové přiznání odevzdáte včas, neznamená to, že máte vše správně. Přinášíme tak souhrn nejčastějších chyb, na které se Finanční úřad zaměřuje.

Školkovné

Jednou z chyb, které lidé při vyplňování daňového přiznání dělají, je odečtení nesprávné výše slevy za školkovné, neboli slevy za umístění dítěte. Zásadní problém je v tom, že lidé uplatňují špatnou výši školkovného, než na jakou mají nárok. U této slevy je sice dán jen maximální limit pro její uplatnění, který pro rok 2017 činí 11 000 Kč, ale nemůžete si automaticky odečíst oněch 11 000 Kč, což však mnozí dělají.

Sleva, na kterou máte nárok, se ale odvíjí od toho, kolik jste za rok 2017 zaplatili za školkovné při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Tam spadají například mateřské školy, lesní školky, jesličky a další zařízení. Počet uznatelných zařízení se však snížil. Podrobnosti o tomto tématu naleznete v článku Kdo si od letošního roku už nemůže uplatnit školkovné?

Za předškolní zařízení se tak považuje jen:

 • mateřská škola podle školského zákona (případně obdobné zařízení v zahraničí),
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (pouze pokud jsou registrovaná),
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1) zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo 2) mateřskou školou podle školského zákona.

V roce 2018 se mění přístup k proplácení výdajů. Nově smíte uplatnit jen prokazatelně vynaložené výdaje na umístění dítěte za dané zdaňovací období (tedy za leden až prosinec 2018). Za rok 2017 můžete naposledy uplatnit přístup, kdy započítáte výdaje, které jste zaplatili za rok 2017 bez ohledu na to, jakých měsíců se školkovné týkalo.

Úroky z hypoték

Často také bývají potíže s uplatňováním úroků z úvěru na bydlení jakožto odečitatelné položky. Lidé dělají nejčastěji chybu v tom, že uplatňují úroky z hypoték, ale nejsou vlastníky předmětu bytové potřeby. Buď tedy peníze čerpali na něco jiného, nebo je hypotéka napsaná např. na jiného člena rodiny.

Peníze ale musí být čerpány na bytovou potřebu vlastní, případně bytovou potřebu druhého z manželů, vašich dětí, rodičů nebo prarodičů. Co je bytovou potřebou, popisuje § 15 odst. 3 ZOD. Pokud úvěr splácíte společně s manželem či manželkou, můžete si uplatnit buď oba poměrnou část zaplacených úroků, nebo jeden z vás v plné výši.

Bojujete s daněmi? K vypočítání můžete využít i naši daňovou kalkulačku na Měšci.

Za zaplacené úroky můžete odečíst maximálně 300 000 Kč ročně. Musí se ale jednat o placené úroky, nikoli jistinu. Jestliže jste úvěr nespláceli celý minulý rok, odečtete si 25 000 Kč za každý měsíc, kdy jste úvěr spláceli a došlo k placení úroků.

Sleva na manželku či manžela

Další častou chybou je nesprávné uplatnění slevy na vyživovaného manžela či manželku. Většinou jde o nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti a peněžité pomoci v mateřství do příjmů manžela či manželky, na kterou je sleva uplatňována. Naopak rodičovský příspěvek se do příjmů pro účely této slevy nezahrnuje.

To, které příjmy zahrnout, a které naopak nikoli, doslovně stanovuje zákon o daních z příjmů. V § 35ba odst. 1 písm. b) ZOD je uvedeno, které příjmy se do příjmů manžela či manželky nezahrnují. A všechny ostatní zahrnout musíte.

Níže uvádíme úplný výčet příjmů, které se do výpočtu nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Všechny ostatní příjmy zahrnout naopak musíte. Podle Finanční správy pak lidé nejčastěji chybují v tom, že nezahrnují tyto příjmy, ačkoli musí:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod., vč. příjmů podléhajících srážkové dani,
 • příjmy osvobozené od daně z příjmů,
 • příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, 
 • všechny druhy důchodů (i výsluhové příspěvky vojákům nebo příspěvky na jejich bydlení),
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Pokud dané příjmy po sečtení nepřesáhly 68 000 Kč za rok 2017, můžete si uplatnit slevu na dani. Standardní sleva činí 24 840 Kč za rok, případně 49 680 Kč, pokud je manžel, manželka či registrovaný partner držitelem průkazu ZTP/P či držitelem rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu. Jestliže jste ale nebyli s manželem oddáni po celý rok 2017, můžete slevu uplatnit jen za ty měsíce, kdy manželství trvalo k prvnímu dni daného měsíce.

Sleva na děti

Pokud vyživujete dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti, máte nárok na daňové zvýhodnění. Za jeden kalendářní měsíc ale toto zvýhodnění může uplatnit jen jeden poplatník. Nejčastější chybou pak bývá právě duplicitní uplatnění slevy na dítě oběma rodiči, ať už z důvodu nedorozumění, či chybného posouzení společně hospodařící domácnosti.

Pro rok 2018 uplatníte za rok 2017 slevy v této výši:

 • 13 404 Kč ročně na první dítě,
 • 19 404 Kč na druhé dítě,
 • 24 604 Kč na třetí a další dítě.

Daňové zvýhodnění se sice zvýšilo až od července 2017, ale je platné zpětně za celý rok 2017. Od ledna 2018 došlo ke zvýšení slevy na první dítě, a to na 15 204 Kč. V daňovém přiznání ale tuto vyšší slevu můžete uplatnit až v roce 2019.

Pro dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, se výše daňového zvýhodnění navyšuje na dvojnásobek:

 • 26 808 Kč na první dítě,
 • 38 808 Kč na druhé dítě,
 • 49 208 Kč na třetí a další dítě.

Podmínkou pro uplatnění je, aby s vámi dítě žilo ve společné domácnosti. Slevu je možné uplatnit až do 18 let věku včetně měsíce, kdy toto dítě dosáhne věku 18 let. Dítě však musí být stále vyživované. Pokud dítě stále studuje, je možné slevu uplatnit až do 26 let věku včetně. Dítě také nesmí pobírat invalidní důchod třetího stupně.

skoleni_7_4

K vyplnění daňového přiznání můžete využít i naše formuláře na Měšci.

Podrobnosti o slevách a odečitatelných položkách, které můžete uplatnit v daňovém přiznání, naleznete v článcích:

Nezapomeňte podepsat!

V každém článku zaměřeném na vyplňování daňového přiznání vždy na konci uvádíme, že daňové přiznání je nutné podepsat. I přesto Finanční správa mezi nejčastějšími chybami eviduje právě nepodepsané daňové přiznání. V takovém případě jej ale finanční úřad nemůže přijmout. Nezapomeňte proto před odevzdáním své daňové přiznání podepsat.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).