Hlavní navigace

Jak na vyplnění daňového přiznání, když jste byli zaměstnancem i OSVČ? (Návod)

22. 2. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Měli jste v loňském roce klasické zaměstnání, ale ještě jste si něco přivydělali jako živnostník? Máme pro vás návod krok za krokem, jak vyplnit daňové přiznání.

Pomalu, ale jistě se blíží lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Za některé to udělá zaměstnavatel, jak jsme si ukázali v článku Chcete aby za vás zaměstnavatel vyřešil daně? Toto mu do půlky února musíte donést. Pokud ale nespadáte do kategorie, která může využít této možnosti, zůstává vyplnění daňového přiznání jen a jen na vás. Připravili jsme si proto několik příkladů, kde si ukážeme, jak daňové přiznání vyplnit krok za krokem.

Pro účely tohoto článku jsme využili interaktivního formuláře v Excelu, který si rovněž můžete stáhnout u nás na Měšci. Pokud navíc splňujete tyto podmínky, máte formuláře zdarma:

 • Váš daňový základ nepřekročí částku 400 000 Kč (řádek 42).
 • Příjmy podle § 7 zákona nepřekročí částku 800 000 Kč (řádek 101).
 • Roční úhrn čistého obratu nepřekročí částku 800 000 Kč.
 • Příjmy podle § 9 zákona nepřekročí částku 800 000 Kč (řádek 201).
 • Příjmy podle § 10 zákona nepřekročí částku 800 000 Kč (řádek 207).

Zaměstnanec s příležitostným přivýdělkem

Paní Veselá byla v roce 2017 zaměstnána na hlavní pracovní poměr jako učitelka. Kromě toho si ale přivydělávala ve volném čase výrobou bižuterie jako OSVČ. V tomto případě bude k vyplnění Přiznání k dani z příjmu fyzických osob potřebovat následující dokumenty:

Jako zaměstnankyně si paní Veselá vydělala za rok 240 000 Kč. Z podnikání si vydělala dalších 150 000 Kč. Jdeme tedy vyplňovat daňové přiznání krok za krokem.

Vyplnění základních dat

V excelovém souboru nám výrazně ušetří čas, když si v záložce ZAKL_DATA vyplníme veškeré údaje.

Vyplnění základních dat.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplnění základních dat.

Do kolonky DIČ uvede své rodné číslo bez lomítka. Následně i do kolonky rodné číslo jej vepíše bez lomítka. Dále vybere z nabídky, jakého finančního úřadu se celá věc týká, a vepíše konkrétní město.

Kolonky „Finanční úřad“, „Územní pracoviště“, „Stát“ a „Předmět podnikání“ vybere z přednastavené nabídky. U předmětu podnikání zvolí oblast Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů.

Vyplněním této tabulky se nám usnadní další postup, jelikož se data překopírovala na příslušná místa ve formuláři.

První strana daňového přiznání

Na první straně daňového přiznání DAP1 nevyplňujeme žádné údaje. Vše se totiž překopírovalo ze záložky ZAKL_DATA. Vše je tedy vyplněné automaticky.

Automaticky vyplněná první strana daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Automaticky vyplněná první strana daňového přiznání.

Zároveň nechá paní Karla vyplněno, že podává řádné daňové přiznání.

Pokud odevzdáváte daňové přiznání poprvé a v termínu, jde o řádné daňové přiznání. Pokud jste zjistili, že v něm máte chybu a opravíte ji ještě před uplynutím lhůty pro podání řádného daňového přiznání, jde o opravné daňové přiznání. Těch můžete podat i několik. Finanční úřad vezme v potaz jen to poslední. Pokud ale zjistíte, že máte v přiznání chybu, chcete ji opravit, ale lhůta pro podávání řádného daňového přiznání už vypršela, podáváte dodatečné daňové přiznání.

Druhá strana daňového přiznání

Na druhé straně daňového přiznání DAP2 bude paní Karla vyplňovat tyto kolonky:

 • Řádek 31 – Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů.
 • Řádek 32 – Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona.

Obě částky zjistí z dokumentu Potvrzení o zdanitelných příjmech. To jí na požádání vydá její zaměstnavatel. Pokud by paní Karla měla v roce 2017 více zaměstnavatelů, musí si zažádat o toto potvrzení u všech. Výslednou částku, kterou pak bude psát do daňového přiznání, získá sečtením jednotlivých položek. V Potvrzení o zdanitelných příjmech se tyto částky nacházejí pod řádky č. 1 a č. 6.

Paní Karla však měla jen jednoho zaměstnavatele. Do zmíněných dvou kolonek tedy vypíše částky, které má v Potvrzení o zdanitelných příjmech, a zbytek se již dopočítá sám.

Vyplněná druhá strana daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněná druhá strana daňového přiznání.

Na řádku č. 60 má nyní daň, kterou by správně měla zaplatit. Tu ale zatím nebereme v potaz, jelikož paní Karla zatím neuplatnila slevy na dani.

Třetí strana daňového přiznání

Na třetí straně daňového přiznání DAP3 budeme vyplňovat úhrn stažených záloh, a to na:

 • řádku 84 – Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani).

Tuto hodnotu najde paní Karla opět ve výše zmíněném Potvrzení o zdanitelných příjmech, a to na řádku č. 12. Nic víc opět zatím nevyplňujeme.

Vyplněná třetí strana daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněná třetí strana daňového přiznání.

Na řádku 91 se dopočetla skutečná výše daně. Ta může mít dvě varianty:

 • Výše daně, která zbývá doplatit, je záporná – vy dostanete od finančního úřadu přeplatek.
 • Výše daně, která zbývá doplatit, je kladná – vy musíte tuto částku finančnímu úřadu doplatit.

Momentálně tedy paní Karla získává přeplatek ve výši 12 420 Kč, jelikož výše daně je záporná.

Čtvrtá strana daňového přiznání

Na čtvrté stránce daňového přiznání DAP4 bude paní Karla vyplňovat, kolik Potvrzení o zdanitelných příjmech použila. Toto číslo vepíše na:

 • řádek č. 8 – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období

Protože měla paní Karla jen jediného zaměstnavatele, vepisuje do kolonky č. 1.

Vyplněná čtvrtá strana daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněná čtvrtá strana daňového přiznání.

Na spodní stranu se paní Karle propsala také žádost o přeplatek v uvedené výši 12 420 Kč. Tímto vyplnila jednu část daňového přiznání – tu, která se týkala příjmů ze zaměstnání, tedy ze závislé činnosti. Nyní musí ještě vyplnit část týkající se podnikání, tedy její výroby a prodeje bižuterie.

Odečítáme skutečné výdaje

Paní Karla si prostřednictvím prodeje bižuterie vydělala za rok 2017 částku 150 000 Kč. Náklady se rozhodla uplatnit reálné, a to ve výši 95 000 Kč. Do záložky 1Př1, tedy Přílohy č. 1 daňového přiznání, tedy zaškrtne, že vede účetnictví, a vyplní tato pole:

 • Řádek 101 – příjmy podle § 7 zákona.
 • Řádek 102 – výdaje související s příjmy podle § 7 zákona.

Více už vyplňovat nemusíme, jelikož formulář zbytek propočítá sám.

Vyplněná příloha daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněná příloha daňového přiznání.

Částka, kterou je potřeba zdanit, činí 55 000 Kč. Ta se zároveň propsala i na druhou stránku daňového přiznání – do záložky DAP2 na řádek 37.

Na řádku 37 se zobrazuje částka, kterou je potřeba zdanit.
Autor: Veronika Doskočilová

Na řádku 37 se zobrazuje částka, kterou je potřeba zdanit.

Změnila se také výše daně, kterou je třeba zaplatit. Paní Karla měla přeplatek ve výši 12 420 Kč. Nyní má přeplatek ve výši 4170 Kč – viz řádek č. 91.

Konečná výše daně – přeplatek se snížil.
Autor: Veronika Doskočilová

Konečná výše daně – přeplatek se snížil.

Tím ale naše daňové přiznání nekončí. Paní Karla se v roce 2017 rozhodla darovat 5000 Kč, dále chce uplatnit 2000 Kč, které platila odborům, a kromě toho chce také uplatnit slevu na manžela a děti.

Odečtení darů

Odečítání darů a peněz, které jste darovali odborům, se provádí na druhé straně daňového přiznání, tedy v záložce DAP2. Tam se uplatňují odečitatelné položky.

Ve 3. oddílu – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem bude paní Karla vyplňovat tato okénka:

 • Řádek 46 – Hodnota bezúplatného plnění – daru/darů (vyplní 5000 Kč).
 • Řádek 50 – Odborové příspěvky (vyplní 2000 Kč).
Uplatnění odečitatelných položek.
Autor: Veronika Doskočilová

Uplatnění odečitatelných položek.

Nyní ještě zbývá uplatnit slevu na manžela a děti.

Sleva na manžela a děti

Pro uplatnění slevy na manžela a slevy na děti musíme přejít na třetí stranu daňového přiznání, tedy na záložku DAP3. Tam vyplníme jméno a rodné číslo manžela a dále budeme vyplňovat tyto kolonky:

 • 65a – Sleva na manželku/manžela.
 • Řádek 1 v tabulce č. 2 – Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Na řádku 65a vyplní paní Karla pouze počet měsíců. Výsledná částka se už dopočítá sama. V tabulce č. 2 vyplní paní Karla jméno a rodné číslo svého dítěte a počet měsíců, za který tuto slevu uplatňuje.

Uplatněním uvedených slev vznikl paní Karle nárok na daňový bonus ve výši 43 464 Kč.

skoleni_13_10

Vyplnění údajů o manželovi a dítěti. Následně vzniká nárok na daňový bonus.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplnění údajů o manželovi a dítěti. Následně vzniká nárok na daňový bonus.

Tím je vyplňování daňového přiznání pro paní Karlu hotové. Zbývá poslední povinnost. Daňové přiznání vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit na adresu finančního úřadu.

V jednom z dalších článků si ukážeme, jak správně vyplnit přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).