Hlavní navigace

Daňové přiznání: na co byste neměli zapomenout?

24. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Termíny, povinnosti, možné sankce. V kostce přehled nejdůležitějších povinností pro úspěšné podání daňového přiznání.

Pokud patříte mezi daňové poplatníky, kteří si povinnost daňového přiznání nechávají na poslední chvíli, připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších novinek a termínů k jeho podání a doplacení daně.

Kdo a kdy podává daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015 musejí podat všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 000 korun. Poslední termín pro podání a úhradu daně je pátek 1. dubna 2016. Pokud využíváte služeb daňového poradce a chcete využít možnosti odkladu daňového přiznání, pak se lhůta prodlužuje o tři měsíce. Finanční úřad ale musí být o této skutečnosti spraven nejpozději do 1. dubna 2016, vysvětluje Jana Janoušková, daňová specialistka společnosti KODAP.

Co když zapomenu?

Pozdě podané přiznání je bez pokuty, pokud je podáno nejpozději v pátek 8. 4. 2016. Poté už je poplatníkovi vyměřena sankce 0,05 % stanovené daně za každý další den prodlení, nejvýše však 5 % vyměřené daně a ne více než 300 000 Kč.

Pozdě uhrazená daň není sankcionována, pokud je uhrazena nejpozději ve čtvrtek 7. dubna 2016, tento den musí již být připsána na účet finančního úřadu. Pokud do tohoto termínu nezvládnete zaplatit daň podle přiznání, bude vám účtován úrok z prodlení ve výši 14,05 % p.a.

Pro datové schránky povinně elektronicky

Ten, kdo měl loni povinnost podat daňové přiznání elektronicky, mohl využít možnosti podání bez podpisu a podepsat tzv. e-tiskopis. To již v roce 2016 není možné. Kdo má povinnost podat elektronicky, ten musí s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, dodává Janoušková. Pokud majitel datové schránky neučiní podání výhradně elektronicky, je mu automaticky vyměřena pokuta ve výši 2000 Kč.

Máte děti? Peníze dostanete zpět

V roce 2015 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Je tedy důležité, aby poplatník, kterého se sleva týká, měl u svého zaměstnavatele podepsané nové „Prohlášení poplatníka k dani“. Nadále platí, že slevu na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů, a to v případě, že jeho příjem ze závislé činnosti či podnikání nebo pronájmu byl loni alespoň 55 200 Kč a zároveň u podnikatelské činnosti nevyužil možnost odečítání nákladů paušálem. Daňový bonus náleží ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů. Vzniká-li vám nárok na daňový bonus, nezaplatíte na dani z příjmu nic a ještě peníze od finančního úřadu obdržíte, doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Sleva na poplatníka 24 840 Kč je pro všechny

Základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč uplatní všichni občané, kteří budou podávat daňové přiznání. Nárok na základní slevu na poplatníka mají i výdělečně činní důchodci, lidé s příjmy pouze po část roku nebo občané s příjmy z kapitálového majetku.

Nezapomeňte na daňové odpočty

Základ daně snižují při splnění zákonných podmínek daňové odpočty. Daňovými odpočty jsou dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci či úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Vzniká-li nárok na některý z daňových odpočtů, je potřeba ho uplatnit, aby se neplatila zbytečně vyšší daň z příjmů fyzických osob. Daňové odpočty snižují daňový základ, nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmů, proto každá tisícikoruna uplatněných daňových odpočtů znamená daňovou úsporu ve výši 150 Kč, vypočítává Gabriela Ivanco.

Pojistné přiznání naposledy

Druhý důchodový pilíř byl v postupných krocích zrušen a od ledna 2016 se do něj již peníze neodvádí. Osoby samostatně výdělečně činné však odvádějí pojistné do II. pilíře za celý rok 2015 najednou, a to až při podání pojistného přiznání. Proto OSVČ, které do II. pilíře vstoupily, musejí ještě za rok 2015 podat pojistné přiznání na finanční úřad a peníze doplatit. Za rok 2016 se již pojistné přiznání podávat nebude. Termín pro podání pojistného přiznání je stejný jako pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015. Více: Lidi ve II. pilíři čeká poslední pojistné přiznání

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ

Kromě daňového přiznání mají všichni, kdo minulý rok podnikali, také povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Přehledy je nutné odevzdat nejpozději do 2. května 2016 a případný doplatek na zdravotním anebo sociálním pojištění zaplatit nejpozději do 10. května 2016. V případě, že na základě podaných přehledů vám vznikne přeplatek, ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna mají povinnost vám přeplatek vrátit do měsíce od podání přehledu.

Pokud nedodáte přehledy v zákonném termínu, můžete dostat pokutu ve výši až 50 000 Kč od zdravotní pojišťovny a až 20 000 Kč od ČSSZ.

O přeplatek musíte požádat

Pokud vám vznikne nárok na daňový přeplatek, musíte na straně 4 daňového přiznání o jeho zaslání požádat a uvést potřebné údaje, zpravidla svůj bankovní účet. Na daňový přeplatek mají nárok ti daňoví poplatníci, kteří během roku 2015 zaplatili daňové zálohy vyšší, než je jejich daňová povinnost, anebo ti, kteří čerpají daňový bonus.

skoleni_29_6

Přeplatky pouze na registrovaný účet

Finanční úřad vám vrátí přeplatky pouze na účet u správce daně evidovaný, tj. nahlášený správci daně v Přihlášce k registraci či v Oznámení o změně registračních údajů. Toto se ale netýká „neregistrovaných“, tedy těch, kteří nemají povinnost se registrovat u finančního úřadu, např. fyzických osob, které nemají příjem ze samostatné činnosti (podnikání). Těm bude přeplatek vrácen i na neregistrovaný účet uvedený v žádosti, tedy podle jejich dispozic. Těm, co podnikají, bude vrácen na účet, který je nahlášený. Správce daně tedy podnikatelům nebude vracet přeplatek složenkou či na pro správce daně neznámý účet.

Nezapomeňte na přílohy

Současně s daňovým přiznáním je potřeba doručit na finanční úřad všechny přílohy. Bez písemného doložení nároku na uplatňované daňové slevy a daňové odpočty nemůže dojít ke snížení daňové povinnosti. Kompletaci všech daňových dokladů je proto třeba věnovat dostatek pozornosti a případně chybějící doklady, například potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru od banky, si vyžádat. V opačném případě vám finanční úřad napíše dopis, kde bude mnoho vět začínat slovem „Doložte“.

Odečitatelná položka Maximální výše
Dary 2 % ze základu daně, min. 1000 Kč, max. 15 % ze základu daně
Odbory Max. 1,5 % zdanitelných příjmů, ale max. 3000 Kč
Spoření na penzi Max. 12 000 Kč
Úroky Max. 300 000 Kč
Vzdělávání Max. 10 000 Kč. Lidé se zdrav. postižením max. 13 000 Kč a s těžkým zdrav. postižením max. 15 000 Kč
Životní pojištění Max. 12 000 Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).