Hlavní navigace

Lidi ve II. pilíři čeká poslední pojistné přiznání

7. 3. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud patříte mezi účastníky II. pilíře, čeká vás letos poslední pojistné přiznání. Na konci roku pak (možná) dostanete zpět peníze.

Do II. důchodového pilíře mohli všichni daňoví poplatníci dobrovolně vstoupit teprve během roku 2013, poprvé jste tak mohli pojistné přiznání vyplňovat až v roce 2014. Vstup do II. pilíře ale ovlivňuje, kolik OSVČ zaplatí na povinném pojistném na sociálním pojištění za rok 2015. Jeho součástí je totiž také důchodové pojištění hrazené do I. důchodového pilíře. Na sazbu a výpočet zdravotního pojištění ale vstup do II. pilíře nemá žádný vliv.

Jak se vypočítává důchodové spoření

Důchodové spoření se vypočítává stejně jako pojistné na sociální zabezpečení z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu.

Je-li skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený legislativou, pak se pojistné vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Vstup do II. pilíře byl výhodný hlavně pro lidi s vyššími příjmy, proto lze očekávat, že všechny OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, budou počítat důchodové spoření ze skutečného vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení je shodný. Nemůže se tedy stát, že by se důchodové spoření a pojistné na sociální zabezpečení za rok 2015 počítalo z jiných částek.

Maximálním vyměřovacím základem pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení za rok 2015 je částka 1 277 328 Kč (106 444 Kč měsíčně). Z vyměřovacího základu přesahujícího strop pro odvod pojistného se již důchodové spoření ani pojistné na sociální zabezpečení neodvádí.

Sazba pojistného byla 8,5 %, z toho 3,5 % bylo určeno na důchodové pojištění do státního rozpočtu a 5 % na důchodové spoření sjednané u penzijní společnosti. 

Minimální záloha na důchodové pojištění při účasti na důchodovém spoření pro rok 2015 odpovídala při hlavní činnosti 1744 Kč a při vedlejší činnosti 698 Kč.

Zákonné lhůty

Všichni účastníci II. pilíře musí vyplnit čtyři „daňové“ tiskopisy, které je potřeba v zákonných lhůtách doručit na jednotlivé instituce a následně v zákonných lhůtách uhradit nedoplatky. Lhůty pro jednotlivá podání se liší. Zejména u pojistného přiznání se některé OSVČ mohou mylně domnívat, že je zde stejný termín jako pro podání přehledu o příjmech a výdajích, ale není tomu tak. Pojistné přiznání musí být podáno již o měsíc dříve, uvádí Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pátek 1. dubna 2016 – daňové přiznání

  • Co: daňové přiznání
  • Kam: Finanční úřad

Termín pro doručení daňového přiznání z příjmu fyzických osob za rok 2015. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta o tři měsíce prodloužena, tedy do 1. července 2016. Daň z příjmu fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Pátek 1. duben 2016 – pojistné přiznání

  • Co: pojistné přiznání
  • Kam: Finanční úřad

Termín pro doručení pojistného přiznání za rok 2015. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 1. července 2016.

Kdy dostanete peníze z II. pilíře?

Nejpozději do 30. září 2016 písemně informujte svoji penzijní společnost o vámi zvoleném způsobu výplaty úspor ze své smlouvy. Máte dvě možnosti:

  1. Převodem na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem.
  2. Převodem na jakýkoliv vámi zvolený účet v ČR nebo v zahraničí.
  3. Poštovní poukázkou na vaši adresu v ČR.

Příklad

Pan Jiří vstoupil v roce 2013 do II. důchodového pilíře. Za rok 2015 měl příjmy 994 500 Kč a výdaje 354 500 Kč. Kolik zaplatí celkem na důchodovém spoření a důchodovém pojištění?

Vyměřovacím základem pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení za rok 2015 je u OSVČ částka 320 000 Kč [(994 500 Kč – 354 500 Kč) x 0,50].

skoleni_13_10

V pojistném přiznání za rok 2015 vypočte důchodové spoření za rok 2015 ve výši 16 000 Kč (5 % z vyměřovacího základu 320 000 Kč).

V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015, který doručí na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, vypočte pojistné na sociální zabezpečení za rok 2015 ve výši 83 840 Kč (26,2 % z 320 000 Kč). Od celkového pojistného za rok 2015 se pak už jen odečtou zálohy zaplacené během roku 2015.

Formuláře ke stažení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).