Hlavní navigace

pojištění vkladů

Renáta Kadlecová, GSFT: Nedostatek peněz na náhrady vkladů by kryly vyšší příspěvky, evropské peníze i stát

Jak funguje systém, který zajišťuje, že při krachu banky nepřijdete o své peníze? Které vklady nejsou pojištěné a bylo by v systému dost peněz, kdyby krachovaly velké banky? To a více v rozhovoru s ředitelkou Garančního systému finančního trhu.

Doba čtení: 9 minut

Klienti zkrachovalé záložny PDW dostanou peníze

Česká národní banka konečně po téměř třech letech získala od Úvěrního družstvo PDW Praha potřebné dokumenty a likvidátor této záložny vyhlásil platební neschopnost. Pro Fond pojištění vkladů to znamená, že začne vyplácet vklady klientů této…

13. 2. 2013 13:35

V případě krachu velké banky vydá Fond pojištění vkladů dluhopisy až do 100 miliard Kč

V případě krachu velkých bank může Fond pojištění vkladů vydat dluhopisy do 100 miliard Kč a to k tomu, aby byl schopen plnit své závazky. V současnosti je český bankovní sektor stabilní a emise dluhopisů potřebné nejsou: „Fond pojištění vkladů…

22. 6. 2012 13:40

Informovanost o fondu pojištění vkladů roste, všechny závazky ale plnit nebude

Podle výzkumu společnosti Ipsos narostlo povědomí o existenci pojištění vkladů. Zatímco v roce 2009 bylo na 59 %, v roce 2011 už to bylo 71 %. Nejvyšší míra znalosti pojištění je na termínovaných a vkladových účtech (73 %), u zůstatků na vkladních…

7. 2. 2012 14:00

Spoření v nových bankách nabízí sazbu nad průměrem a stoprocentní pojištění

Air Bank se včera otevřela zákazníkům a oznámila, že sazba na spořicím účtu činí 2,5 %. U Equa bank dostanete 2,3 % a ZUNO Bank nabízí 2 % ale s tím, že z vkladů do 127 500 korun neplatíte srážkovou daň z úrokových výnosů. Vše jsou to nabídky,…

Klienti zkrachovalé Vojenské družstevní záložny již vybrali většinu vkladů

2. května Česká národní banka oznámila, že Vojenská družstevní záložna není schopná dostát svým závazkům vůči klientům. Fond pojištění vkladů (FPV) nyní informoval, že většina peněz uložených na vkladech ve zkrachovalé záložně již byla vyplacena…

Jak jsou pojištěny vklady v nových bankách?

Vklady v nových bankách máte 100% pojištěny stejně jako u všech stávajících až do výše 100 000 EUR. Equa bank a Air Bank mají obě bankovní licenci od České národní banky, takže jejich vklady jsou pojištěny u českého Fondu pojištění vkladů (FPV)…

Na výplatu případného bankovního krachu má fond 18 miliard

Až do výše 100 000 eur máte podle zákony pojištěny své vklady u jednoho peněžního domu (banky, záložny a stavební spořitelny). Na konci roku 2010 byly u Fondu pojištění vkladů (FPV) pojištěny vklady v celkovém objemu 2,1 bilionu Kč uložené u 36…

6. 6. 2011 7:41

Klienti zkrachovalé Vojenské družstevní záložny si pro své peníze půjdou do GE Money Bank

Fond pojištění vkladů dnes oznámil, že klienti zkrachovalé Vojenské družstevní záložny mohou své vklady začít vybírat od 30. května 2011. V tento den fond zahájí výplatu přes vybrané pobočky GE Money Bank (podrobnosti v tiskové zprávě). Fond bude…

17. 5. 2011 8:40

Při krachu banky a záložny dostanete až 2,5 milionu korun

Dlouho dopředu předznamenaná novela zákona o bankách přinese navýšení pojištěné částky, zkrácení procesu zahájení výplat, ale i zkrácení promlčecí lhůty.

Doba čtení: 6 minut

Vklady budou od nového roku definitivně pojištěny do výše 100 000 EUR

Senátem včera prošel vládní návrh novely zákona o bankách. Jedním z jeho pozitivních dopadů bude zvýšení pojištění vkladů až do výše 100 000 EUR. V současné době jsou vklady v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách pojištěny do poloviční…

V roce 2009 zaznamenali největší nárůst vkladů družstevní záložny

Fond pojištění vkladů (FPV) dnes nabídl údaje o odvedeném pojištění finančních institucí za rok 2009. Banky, záložny a stavební spořitelny odvedly za rok 2009 pojistné ve výši 1,914 miliardy Kč. Celková suma peněz ve fondu tak stoupla na…

Od roku 2011 se zvedou pojistné limity vkladů a zkrátí se doba vyplácení

V roce 2008 se pod tlakem krachu mnoha amerických bank poměrně hekticky měnila legislativa upravující pojištění vkladů. Limity pojištěných vkladů stouply z 25 000 EUR na 50 000 EUR a dále byla zrušena spoluúčast vkladatelů ve výši 10 %…

20. 1. 2010 13:17

Jak jsou pojištěné vklady v bankách a záložnách?

Nedávné krachy několika zahraničních bank vyzdvihly do popředí téma bezpečí vkladů v bankách a v některých lidech vzbudily nedůvěru ve finanční systém. Navzdory tomu stále necelá polovina občanů neví, že jejich vklady v českých bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou automaticky pojištěny.

Doba čtení: 3 minuty