Hlavní navigace

Pojištěné peníze ze Sberbank dostanete. Ostatní si ale musí do fronty

3. 3. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Jan Vaca
Od 9. března 2022 se začnou vyplácet pojištěné vklady Sberbank prostřednictvím Komerční banky. Co ale v případě, že jste u této banky investovali? A kdo své peníze možná nedostane?

Končící Sberbank za sebou definitivně zavřela dveře poté, co ji opustila většina klientů. Ostatní, kteří nestihli vybrat své účty, dostanou peníze z Garančního systému finančního trhu (GSFT).

Původně banka slibovala, že budou i nadále fungovat platební karty, přes které si její klienti budou moci vybrat 1000 Kč denně. Ani tento slib neplatí, karty nefungují. To proto, že GSFT zakázal od 28. února jakkoli hýbat s vklady klientů. Lidé si tedy musí počkat až na vyplacení peněz od Komerční banky. 

Klienti dostanou zpátky peníze, které jim leží na běžných, spořicích a termínovaných účtech, protože tyto peníze patří mezi pojištěné vklady. Maximální výše náhrad v Kč na jednoho vkladatele je 2 499 500 Kč.

Dluhopisy, podílové fondy a ostatní investice

Co však bude s penězi, které klienti prostřednictvím Sberbank investovali? Banka na svých webových stránkách nabízela investice do dluhopisů, hypotečních zástavních listů a do podílových fondů. 

Hypoteční zástavní listy Sberbank vydávala, potvrdil Jan Brejl, obchodní ředitel Partners. Pokud je lidé mají, stanou se tyto zástavní listy součástí dalšího řízení. Buď banku převezme nový subjekt včetně zástavních listů, nebo dojde k úpadku banky a tito klienti se pak budou muset přihlásit jako věřitelé.

Při bližším prozkoumání se však zdá, že poslední hypoteční listy vydávala v roce 2013 a byly splatné před čtyřmi lety, v roce 2018. Další emise už zřejmě pro banku nebyla výhodná.

Hypoteční zástavní listy už banky v posledních letech moc nevydávaly, protože byly tak nízké úrokové sazby, že to pro ně zkrátka nebylo výhodné, uvedl ekonom Petr Syrový z poradenské společnosti KFP.

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou dluhopisy vydávané hypotečními bankami. Jejich prostřednictvím banky chtějí získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. Pro řádné krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů, které nepřevyšují 70 % ceny zastavených nemovitostí.

Dalším cenným papírem vydávaným Sberbank byly dluhopisy. Na webových stránkách banka žádnou konkrétní nabídku nemá, ale podle poslední uveřejněné výroční zprávy za rok 2020 ještě nějaké dluhopisy mohou existovat. Banka v této výroční zprávě uvádí mezi aktivy dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti ostatnímu úplnému výsledku v celkové hodnotě 1 646 000 Kč a dalších 612 tisíc Kč v rámci dluhových cenných papírů oceňovaných naběhlou hodnotou. 

V jakém objemu jsou dluhopisy mezi lidmi (pokud vůbec ještě jsou), v současné době zatím není známo, protože novou výroční zprávu obdrží obchodní rejstřík nejdříve v červnu. Každopádně to vypadá v objemu veškerých peněz banky na zanedbatelnou kapku v moři.

Co se bude dít v případě, že se přihlásí věřitelé?

Pokud banku nepřevezme jiná banka se všemi závazky i pohledávkami, banka se dostane do úpadku. „Insolvenční správce spočítá majetek a začnou se postupně uspokojovat věřitelé. Nejprve se vyplatí nároky zaměstnanců, pak státu a pak ostatní fronta dlužníků. Podobně jako tomu bylo v případě například společnosti Arca Capital. Úplně na konci fronty jsou akcionáři,“ uvedl ekonom Petr Syrový.

V neposlední řadě Sberbank nabízela podílové fondy. Pokud jste si je koupili, můžete zůstat úplně v klidu. 

Sberbank byla pouze zprostředkovatelem, distributorem investic. Tím, že Sberbank skončila, investor v podstatě jen změní distributora, ale samotný pád banky nebude mít vliv na vývoj jeho investice, říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky. 

To potvrzuje také hlavní analytik Broker Consulting Martin NovákNavzdory současnému pádu banky Sberbank by se klienti, kteří u ní mají sjednané standardní investiční produkty, neměli cítit ohroženi. Sberbank je pouze v pozici distributora těchto produktů, které klient jeho pomocí nakoupil. Pokud se bavíme o investicích v podobě otevřených podílových fondů, ČNB velmi pravděpodobně určí jiného administrátora, přes kterého následně bude klient svůj majetkový účet spravovat.

Podle informací z webu banka sjednávala nákup podílových fondů ve spolupráci s NN Investment Partners a Generali Investments.

Další věřitelé, kteří se budou muset „postavit do fronty“, jsou ti, kteří měli u Sberbank:

  • Vklady jiných bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven.
  • Vklady státu.
  • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu).
  • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti.
  • Pohledávky městských částí hlavního města Prahy a dále obcí a krajů, jejichž daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR.

Peníze měst a obcí na účtech Sberbank

Velký problém může nastat u velkých měst, pokud některá z nich měla ve Sberbank své účty. Města, která nestačila peníze včas vybrat, jsou v riziku, že už je nemusí dostat zpět. Peníze velkých měst totiž nespadají pod pojištěné vklady, zatímco menší města a obce peníze pojištěné mají. Podmínkou je, že jejich roční daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 eur.

CHP23

„Podle evropské směrnice 2014/49/EU, o systémech pojištění vkladů, se pojištění vkladů nevztahuje na žádné veřejné orgány. Směrnice však připouští, aby členské státy pojištění vkladů umožnily místním orgánům, jejichž roční daňové příjmy nepřesahují 500 000 EUR. Tuto možnost se Česká republika rozhodla využít, a vklady malých obcí tedy mohou být za níže uvedených podmínek pojištěny,“ uvádí Garanční systém finančního trhu.

Ani vklady malých obcí však nejsou pojištěny automaticky. Obce o pojištění musí banku nejprve požádat a doložit, že splňují zákonné podmínky. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).