Hlavní navigace

Vše o pojištění vašich peněz v bankách, v investicích i doma. Vyznáte se v nich?

2. 9. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jak jsou pojištěné bezhotovostní peníze? Ať už v bance, nebo investiční společnosti? A co peníze „zainvestované“ do banky přes investiční společnost? A jak pojistit hotovost, kterou máte doma? A jaké omezení na hotovost zde máme od státu, který čím dál víc všechno omezuje?

Garanční systém finančního trhu (GSFT), lidově řečeno pojištění vkladů, je státní instituce, která se stará o zajištění, správu a použití finančních prostředků, které mají za úkol zabezpečit a udržet stabilitu finančního trhu v České republice.

Jak jsou pojištěné vaše peníze v bance?

GSFT má tři pilíře.

Tím prvním je Fond pojištění vkladů. Pokud některá z finančních institucí přestane být schopná plnit své závazky, nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku takové instituce, GSFT zahájí výplatu náhrad pohledávek z vkladů klientům a použije na to právě peníze z tohoto fondu.

Všechny finanční instituce, tedy banky, pobočky bank z jiného než členského státu, stavební spořitelny a spořitelní a úvěrní družstva, musí do fondu posílat pravidelné roční příspěvky.

Od "revoluce" padlo už 19 bank a záložen. Garanční systém finančního trhu pojištěné vklady úspěšně vyplatil Přečtěte si také:

Od "revoluce" padlo už 19 bank a záložen. Garanční systém finančního trhu pojištěné vklady úspěšně vyplatil

Druhým pilířem GSFT je Fond pro řešení krize. Tyto peníze se dají použít v případě, že je ohrožena stabilita některé z finančních institucí. Tím se dá odvrátit riziko nesolventnosti, případně úpadku této instituce, tím pádem se předejde i vyplácení náhrad vkladů klientům. Fond umožňuje řešení v situacích, kdy je záchrana finanční instituce proveditelná, hodnověrná a ve veřejném zájmu. Do tohoto fondu přispívají nejen instituce, ale i někteří obchodníci s cennými papíry.

Důležité je, že limit pojištění se vztahuje na jednu banku a jednu osobu, tedy jejího klienta. Pokud chcete, aby vaše peníze byly pojištěné všechny, rozdělte vyšší částku, než je limit pojištění, mezi více bank.

Stát salámovou metodou prosazuje bezhotovostní peníze. Projevuje se to i tím, že kdysi kvůli snižující se důvěře v banky zavedl pojištění 100 % jejich vkladu v bankách v roce 2008. A od té doby se zvyšuje limit a takto morálně rizikové pojištění bez jakékoliv spoluúčasti máme dodnes.

Přitom v komerčním sektoru je spoluúčast či minimální výše škody důležitým parametrem jak ceny pojištění, tak vůbec existence pojištění. Ať už z důvodu příliš velké režie pro malá pojistná plnění (např. pojištění právní ochrany neřeší spory o méně než 3000 Kč), nebo z jiných důvodů. U pojištění pracovní neschopnosti není na trhu produkt, který by plnil krátkodobé neschopnosti do 14 dnů.

Bohužel u pojištění vkladů si nelze nejen zvolit výši spoluúčasti, ale nelze ani zvolit si limit pojištění. Takže ve všech bankách máme všichni stejně nákladné pojištění vkladů, aktuálně s obecným limitem 100 000 €, který se v některých případech zdvojnásobuje.

Kdy získáte výplatu i nad rámec 100 000 €?

Dalších 100 000 € můžete dostat, pokud jste získali v nedávné době, maximálně 3 měsíce zpětně, vklad z těchto zdrojů:

 • Úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí,
 • vyplacením vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství,
 • vyplacením pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti,
 • vyplacením vypořádání dědictví,
 • vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření,
 • vyplacením odstupného při výpovědi z pracovního poměru,
 • vyplacením odstupného při rozvázání pracovního poměru dohodou,
 • vyplacením odbytného nebo odchodného při skončení služebního poměru,
 • vyplacením odchodného při skončení služebního poměru fyzických osob,
 • vyplacením pojistného plnění pro případ újmy způsobené trestným činem,
 • vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem nebo vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem,
 • vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření,
 • poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu.

Jak jsou peníze chráněny u investiční společnosti?

Kromě garančního fondu u bank máme zde i méně známý Garanční fond obchodníků (GFO) s cennými papíry, poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 €. Zdá se vám limit nízký? Limit 25 000 € byl do roku 2008 i u bank, do roku 2002 byl dokonce 400 000 Kč. Zdá se vám spoluúčast 10 % vysoká? Do roku 2008 byla stejná spoluúčast i u pojištění vkladů bank.

Garanční fond se víceméně uplatní jen na prostředky na sběrném účtě u investiční společnosti před „zainvestováním“. Jakmile se peníze zainvestují do cenných papírů, jsou vedeny na jméno klienta, odděleně od majetku investiční společnosti, takže se dá říct, že jsou v bezpečí. Při krachu investiční společnosti se dřív či později přes jinou investiční společnost ke svým cenným papírům dostanete.

Pokud investiční společnost umožňuje „zainvestovat“ peníze do vkladu partnerské banky (např. Cyrrus, Edward), pak úročené vklady budou uloženy na bankovním účtu v partnerské bance v České republice, a to na účtu vedeném ve zvláštním režimu podle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Vklady tak budou pojištěny stejným způsobem, jako například peníze na vašem běžném bankovním účtu (§ 41a a násl. zákona o bankách), tedy ve výši 100 % částky vypočtené podle zákona o bankách, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 €.

Takže pokud pojištění pokládáte za důležité, dává smysl vybírat z portfolia postupně, maximálně po 20 000 €, aby peníze na cestě vždy nepřekročily limit 20 000 €. Pro zajímavost, výpočet příspěvku do garančního fondu je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost.

Zato příspěvek do pojištění vkladů se liší dle „naplněnosti“ garančního fondu. Psali jsme o něm v článku Pojištění vkladů v bankách a záložnách – jak to je?

Omezení plateb v hotovosti

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (ZOPH), který je platný již od roku 2004, zakazuje provádět hotovostní platby převyšující 270 000 Kč. Tato částka je denním limitem, který nesmí překročit ani fyzická, ale ani právnická osoba při obchodní transakci.

Záminkou schválení tohoto omezení jsou zejména daňové úniky, prevence proti korupci, a nejčastěji jako záminka se sděluje působení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zákon samozřejmě má spoustu výjimek. Zaprvé jsou zde transakce, které se za hotovostní nepovažují, i když jsou zčásti hotovostní: Především vklad a výběr hotovosti do banky.

Dále máme seznam různých plateb, většina výjimek je pro státní či vynucené platby či platby z vynucených systémů. Jedná se například o:

 • platby daní a poplatků,
 • povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
 • platby důchodů z důchodového pojištění,
 • platby prováděné ČNB při prodeji pamětních mincí,
 • platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.

Jedinou výjimkou z výjimek jsou platby pojistného a výplaty pojistného plnění ze soukromého pojištění. Zajímavostí je, že omezení neplatí také pro platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle krizového zákona č. 240/2000 Sb.

Naštěstí se zatím omezování plateb v hotovosti zastavilo, protože vymizení, nebo dokonce zákaz hotovosti by lehce umožnily či „jen“ ulehčily zavedení dalších daní, např. především daně z finančních transakcí. Nebo by krom „neviditelné“ inflace vklady u bank mohla viditelně snižovat daň z vkladů.

Pojištění hotovosti, kterou máte doma

I když je bezhotovostní placení pohodlné, státem značně preferované, hotovost má svou nezastupitelnou úlohu. Nejen jako pojistku proti zavádění dalších efektivních daní, ale také jako součást evakuačního zavazadla. Hrozba blackoutu, byť jen lokálního, vyžaduje peněžní prostředek, který funguje i bez elektřiny, a hotovost je asi nejdostupnější z možností.

Evakuační zavazadlo: jak si jej předchystat či rovnou nachystat? Praktický návod Přečtěte si také:

Evakuační zavazadlo: jak si jej předchystat či rovnou nachystat? Praktický návod

Můžeme jen spekulovat, do jaké míry jsou limity soukromých pojišťoven jejich svobodným rozhodnutím, například z důvodu lhaní klientů o hotovosti, kterou měli doma před pojistnou událostí, třeba před požárem, a na kolik přímým a především nepřímým tlakem zákonů.

V každém případě limity pojišťoven jsou až na výjimky nízké. Představte si vícečlennou rodinu, která chce mít hotovost pro případ blackoutu, na jak
dlouho by jim stačilo 10 000 Kč, které některé pojišťovny mají jako nepřekročitelný limit pro škodu na hotovosti? A bez ohledu na to, jestli máte trezor, či ne.

Přehled limitů pojišťoven na hotovost
Pojišťovna Limit
Allianz pojišťovna 25 000 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna 25 000 Kč
ČSOB Pojišťovna 20 000 Kč
Direct pojišťovna 30 000 Kč
ERGO pojišťovna 15 000 Kč
Generali Česká pojišťovna 30 000 Kč
HALALI, všeobecná pojišťovna 10 000 Kč
Hasičská vzájemná pojišťovna 10 000 Kč
Komerční pojišťovna 0 Kč (výluka)
Kooperativa pojišťovna 30 000 Kč
MAXIMA pojišťovna 50 000 Kč
Pillow pojišťovna 10 000 Kč
 Pojišťovna VZP 10 % poj. částky na hotovost a 20 % poj. částky na hotovost v trezoru, navíc lze připojistit i vyšší limit na hotovost v trezoru i mimo trezor
Slávia pojišťovna 20 000 Kč
UNIQA pojišťovna produkt 2 (bývalá AXA), limit ve výši 10 % pojistné částky celé domácnosti

Limit v pojištění znamená, že dostanete danou částku, i když škoda na dané podmnožině věcí (v tomto případě hotovosti) bude vyšší. Oproti pojistné částce zde nehrozí uplatnění podpojištění. Navíc ze součtu dílčích pojistných plnění se ještě odečte spoluúčast.

školení říjen - GDPR

Je zvláštní, kam se dostalo pojištění hotovosti a bezhotovosti za pár let. Na jedné straně máme 100% „pojištění“ bezhotovosti do limitu 100 000 € / 200 000 € (a když garanční fond nebude stačit, zaplatíme to všichni daňoví poplatníci) přes relativně rozumné pojištění investičních společností 20 000 € / 90 % až po to, že hotovost doma, i kdyby v soukromém trezoru, si pojistíme prakticky u jediné pojišťovny (s přivřením oka u dvou pojišťoven).

Na druhou stranu buďme rádi, že zatím existuje aspoň ta jedna pojišťovna. A pozor na limit hotovostních plateb v aktuální výši 270 000 Kč, případné sankce (jak jinak) jsou obří, v milionech korun.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).