Hlavní navigace

Vyhráli jste soud bez advokáta? Dostanete výhodnou náhradu výdajů jako on

20. 10. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud jste v soudním řízení nebyli zastupování profesionálem a soudní spor jste vyhráli, soud vám přizná náhradu skutečných výdajů. A nejsou to malé peníze.

Pokud jste v řízení nebyli zastupováni advokátem, popř. notářem či patentovým zástupcem, a nedoložili jste výši hotových výdajů (svých nebo svého jiného zástupce), přizná vám soud náhradu v paušální výši určené vyhláškou č. 254/2015 Sb. Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje vašeho zástupce a také vaše; nezahrnuje však náhradu soudního poplatku. Ta se přiznává samostatně.

Dříve vypadala situace jinak. V případě, že jste vyhráli soudní spor, ve kterém jste nebyli zastoupeni advokátem, ale obecným zmocněncem, nebo jste bojovali za svá práva sami, museli jste všechny své skutečné výdaje, které jste na vedení sporu vynaložili, soudu obtížně prokazovat. Samozřejmě pouze v případě, kdy jste chtěli získat proplacení hotových výdajů na vedení sporu (např. poštovné, náklady na kopírování dokumentů aj.). Naproti tomu advokátům zastupujícím účastníky řízení se automaticky přiznávala a přiznává jejich paušální náhrada 300 Kč. Děje se tak bez ohledu na to, co skutečně vynaložili a zda vůbec nějaké náklady měli.

Ústavní soud zaujal názor, že se jedná o porušení rovnosti účastníků řízení, pokud účastníci nezastoupení advokátem (nebo zastoupení obecným zmocněncem) musejí v případě úspěchu ve sporu všechny své hotové výdaje vykazovat, zatímco advokáti mohou bez dalšího uplatnit v případě vítězství svých klientů paušální částku náhrady hotových výdajů.

Jste-li účastníkem soudního řízení a nejste zastoupeni advokátem, máte v souvislosti s řízením také určité náklady, které zpravidla nevyčíslujete, neboť byste s tím měli více starostí, než odpovídá náhradě, která vám bude reálně poskytnuta. V případě profesionála jsou hotové výdaje paušalizovány. Tyto komplikace při prokazování nákladů soudního řízení uznalo i Ministerstvo spravedlnosti, které navrhlo v tomto smyslu vládě a ta parlamentu novelu občanského soudního řádu, která už je jako zákon č. 139/2015 Sb. součástí právního řádu, který nabyl účinnosti 1. 7. 2015. Čekalo se jen na novou prováděcí vyhlášku Ministerstva spravedlnosti.

Konečně rovnoprávnost, a ne zvýhodňování advokátů

Ta měla stanovit, ač při rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech, ve kterých bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši nepřesahující 50 000 Kč bez příslušenství, že paušální výše náhrady hotových výdajů účastníka činí 300 Kč a v ostatních případech 900 Kč. Při výkonu rozhodnutí nebo exekuci pak činí 450 Kč (1/2 z 900). Měla tedy být přiznávána jen jedna paušální náhrada za celé řízení, ale vyhláška č. 254/2015 Sb. je s účinností od 6. 10. 2015 nakonec velkorysejší a plně zrovnoprávňuje účastníky advokátem nezastoupené s advokáty. I účastníkům profesionálně nezastoupeným se tak bude přiznávat paušální náhrada za každý úkon.

Za co všechno náhrada náleží

Takovým úkonem se rozumí:

  • Písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění. 
  • Příprava účasti na jednání.
  • Účast na jednání před soudem, a to každé započaté dvě hodiny.
  • Jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny.
  • Návrh na předběžné opatření, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim.
  • Odvolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost.
  • Návrh na zajištění důkazu nebo dědictví.
  • Návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách.
  • Účast při přípravě jednání.

Za jednoduché spory podle formulářových žalob a exekuci méně

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech, ve kterých bylo rozhodnuto o návrhu podaném na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž účastníkem ve skutkově i právně obdobných věcech, v nichž je předmětem řízení peněžité plnění a hodnota sporu nepřevyšuje 50 000 Kč, činí výše paušální náhrady do podání návrhu na zahájení řízení včetně 100 Kč za každý úkon.

skoleni9_11

Ve věcech výkonu rozhodnutí a exekučního řízení, je-li vymáháno peněžité plnění a hodnota sporu nepřevyšuje 50 000 Kč, činí výše paušální náhrady za podání návrhu na zahájení řízení 100 Kč.

Ve všech ostatních případech činí výše paušální náhrady 300 Kč za každý úkon.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).