Hlavní navigace

I bez advokáta získáte některé soudní výdaje snadněji zpět

23. 10. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nárok na paušální náhradu drobných hotových výdajů mají nově i účastníci, které v civilním řízení nezastupuje advokát, rozhodl Ústavní soud. Dosud museli všechny výdaje prokazovat.

Dosud platilo, že vítěz soudního sporu, který bojoval za svá práva sám a nebyl zastoupen advokátem, musel, pokud chtěl získat jejich proplacení od poraženého, všechny své skutečné výdaje, které na vedení sporu vynaložil, soudu obtížně prokazovat, zatímco advokátům zastupujícím účastníky řízení se automaticky přiznává jejich paušální náhrada 300 Kč, a to ne jedna paušální náhrada, ale dokonce náhrada za každý procesní úkon, tedy např. sepsání žaloby, účast na jednání atp. Čtěte také: Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

Ústavní soud zaujal názor, že stav, kdy účastníci nezastoupení advokátem (nebo zastoupení obecným zmocněncem) musejí v případě úspěchu ve sporu všechny své hotové výdaje vykazovat, zatímco advokáti mohou bez dalšího uplatnit v případě vítězství svých klientů paušální částku náhrady hotových výdajů, představuje porušení rovnosti účastníků řízení. Přihlédl i k tomu, že nynější nastavení poskytování náhrad hotových výdajů představuje nejen porušení rovnosti zbraní, ale i systémový problém fungování soudnictví, neboť někteří „sérioví“ žalobci zastoupení advokátem jsou motivováni k tomu, aby podávali stovky žalob proti nezastoupeným účastníkům, neboť vědí, že v případě neúspěchu prakticky nic neriskují, naopak v případě úspěchu mohou získat kromě samotné (mnohdy nízké) žalované částky také paušální náhradu hotových výdajů, jež jsou v případě sériových žalob reálně mnohem nižší.

Navrhovatelem kupodivu nebyl účastník řízení, ale soud prvního stupně – Okresní soud v Chrudimi, který chtěl takovou paušální náhradu přiznat i advokátem nezastoupenému účastníku, jehož případ rozhodoval, přestože k tomu neměl oporu v platné právní úpravě – občanském soudním řádu ve spojení se zákonem o advokacii a advokátním tarifu. Ústavní soud sice nevyhověl přímo jeho návrhu, aby bylo zrušeno příslušné ustanovení občanského soudního řádu zvýhodňující advokáty a jejich klienty, ale podal svým nálezem spis. zn. Pl. ÚS 39/13 jeho – pro obecné soudy - nadále závazný výklad tímto výrokem: „Zásadu rovnosti účastníků řízení naplňuje přiznání paušální náhrady coby náhrady hotových výdajů i účastníkovi řízení, který advokátem zastoupen není, a to v situacích, v nichž by účastníkovi řízení zastoupenému advokátem byla přiznána taková náhrada“. Občanský soudní řád se tedy nemění, ale účastníci řízení mají nárok na paušální náhradu, i když je nezastupuje advokát.

Přepjaté náhrady pro advokáty, které musejí platit poražení

Jedním z paušálně kompenzovaných výdajů je vnitrostátní poštovné. To je náklad, který sice může prokazovat i nezastoupený účastník řízení, ovšem advokátovi, a zprostředkovaně tedy zastoupenému účastníkovi, již dnes obvykle vznikat fakticky vůbec nebudou, neboť písemná komunikace advokátů se soudy již byla z větší části nahrazena komunikací prostřednictvím datových schránek. Podobně účtování „místního hovorného“ je již samo o sobě archaismem, neboť v éře, kdy většina telefonické komunikace je uskutečňována pomocí mobilních telefonů, nemá smysl rozlišovat místní a meziměstské hovory a lze předpokládat, že dnešní advokáti nemají obvykle hovory účtovány po minutách či jednotlivých hovorech, ale pokryty paušální platbou mobilnímu operátorovi, takže jednotlivý hovor uskutečněný se soudem či se samotným mandantem obvykle nezaloží samostatný přesně vyčíslitelný výdaj.

Ve svém celku, jak uznal Ústavní soud, náklady, jež mají být kompenzovány paušální náhradou, vznikají v mnohem menší míře než v době přijetí advokátního tarifu, respektive vztahují se spíše obecně k provozu advokátní kanceláře (platby za internet a telefonní paušál), nikoli k jednotlivým úkonům. I nadále tak budou účastníci nezastoupení advokátem nespravedlivě znevýhodněni oproti těm, které advokát zastupuje. Tip: Nemusíte utrácet za advokáta, zkuste „obecného zmocněnce“

Chystá se změna zákona ve prospěch těch, kdo nechtějí platit advokáta 

Komplikace při prokazování nákladů soudního řízení uznalo i Ministerstvo spravedlnosti, které navrhlo v tomto smyslu vládě a ta parlamentu novelu občanského soudního řádu, která je nyní projednávána Poslaneckou sněmovnou.

skoleni_27_5

Důvodová zpráva uvádí, že: účastník, který není zastoupen profesionálem, má v souvislosti s řízením určité náklady, které zpravidla nevyčísluje, neboť by s tím měl více starostí, než odpovídá náhradě, která mu bude poskytnuta, zatímco v případě profesionála jsou hotové výdaje paušalizovány. Z tohoto důvodu se v praxi náhrada hotových výdajů pravidelně přiznává, jen je-li zástupcem profesionál, u něhož je částka paušalizována, když účastník své náklady nevyčíslil. Tím jsou účastníci motivováni k tomu, aby využívali služeb profesionálů, čímž se paradoxně zhoršuje i postavení neúspěšného účastníka. Není důvod, proč by se na účastníka, kterého profesionál nezastupuje, měly klást vyšší požadavky, mají-li mu být výdaje nahrazeny.

Na základě nového zákonného zmocnění má vyhláška Ministerstva stanovit, že při rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech, ve kterých bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši nepřesahující 50 000 Kč bez příslušenství, činí paušální výše náhrady hotových výdajů účastníka 300 Kčv ostatních případech 900 Kč; při výkonu rozhodnutí nebo exekuci činí paušální výše náhrady nákladů 450 Kč (1/2 z 900). Tip: Obchodníci s dluhy vydělají méně

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).