Hlavní navigace

Soudní spor opět zdražil, ale za poplatek dáte maximálně "jen" 2 miliony

8. 9. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zdražení soudních poplatků dlužníkům ještě více podrazí nohy. Budou-li nesolventní, doplatí na to ještě více věřitel.

Ministerstvo spravedlnosti na potřetí dosáhlo zvýšení soudních poplatků, ke kterému došlo počátkem letošního září.  Pro právníky uvádíme, že zákon č. 218/2011 Sb. tak změnil zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

V některých případech dosáhne zdražení poplatků i více než 100 %. Nejhůř ho asi pocítí obyčejní spotřebitelé, kteří se nesoudí o mimořádně vysoké částky. Věřitelům zkomplikuje život a dlužníkům jindy zvýší jejich závazky.

Ministerstvo se námitkám brání argumentem, že soudní poplatky se nezvyšovaly deset let. Dalším výsledkem opatření má být i snížení počtu zbytečných žalob a snaha vést účastníky sporů k mimosoudní dohodě.

Žalobu si příště rozmyslíte

Jak se tedy změny v zákoně dotknou potenciálních účastníků sporu? V případě žaloby na peněžité plnění nově zaplatíte minimálně 1000 Kč místo dosavadních 600 Kč. Pokud se přete o částku přesahující 20 000 Kč, bude vás stát poplatek 5 % z částky místo 4 %. Věřitelům, kteří se tedy chtěli domoci práva a vrácení nižších částek, se podání žaloby vyplatí zase o něco méně.

Nejprve tedy věřitel doplatí na to, že dlužníkovi půjčil a peníze nedostal zpět. Posléze bude postižen tím, že za žalobu bude muset platit ještě vyšší soudní poplatky. V případě nesolventnosti dlužníka tak kromě své pohledávky přijdete o vyšší částku kvůli dražším poplatkům. Vyplatí se tedy nakonec spíš svou pohledávku nevymáhat, protože zde existuje riziko, že se stane nedobytnou a věřitel tak zbytečně připlatí i za soudní poplatek a právníka?

Solventním dlužníkům se zvýší závazky

Dlužníkům, kteří budou schopni své dluhy nějakou formou splácet, se tedy náklady na soudní spor, pokud ho prohrají, zvýší. Podáním žaloby je každá pohledávka navýšena o další náklady, jimiž jsou kromě samotného dluhu a úroku z prodlení ještě soudní poplatek pokrývající náklady soudu spojené se zpracováním žaloby, režijní paušály hradící náklady advokáta a rovněž přísudek advokáta. V nové úpravě to bude stejné, pouze soudní poplatky budou vyšší, uvádí tisková zpráva společnosti M.B.A. Finance.

Ta zároveň upozorňuje na to, že věřitelé už pravděpodobně nebudou tak ochotní odpouštět dlužníkům soudní poplatky výměnou za úhradu závazku po podání žaloby. Donutí je k tomu fakt, že při stažení žaloby už nedostanou zpět celý poplatek, ale pouze jeho 80 % podíl.

V oblasti inkasa pohledávek se jedná o další náklad, který bude dopadat na dlužníky. Dnes někteří advokáti odpouštějí soudní poplatek a stahují žalobu, zaplatí-li dlužník svůj závazek bezprostředně po podání žaloby. S novými pravidly zákona o soudních poplatcích vůle a ochota advokátů slevit ze svých nároků logicky opadne, řekl Kamil Kavka, jednatel inkasní společnosti M.B.A. Finance.

Že se před dluhem nevyplatí strkat hlavu do písku, naznačuje vzorový příklad růstu pohledávky, která se ze 4000 Kč vyšplhá při předání inkasní společnosti minimálně na 25 000 Kč.

Poplatky v rámci mimosoudního, soudního a exekučního inkasa od 1.9.2011
Dlužná částka 4000 Kč
Inkasní společnost
Úroky z prodlení dle délky prodlení
Soudní inkaso
Podání žaloby elektronicky 800 Kč
Přísudek advokáta v soudním řízení 6000 Kč
2× režijní paušál 300 Kč 600 Kč
Exekuční inkaso
Přísudek advokáta v exekučním řízení 3000 Kč
2× režijní paušál 300 Kč 600 Kč
Náklady exekuce a odměna exekutora min. 6500 Kč
Dlužná částka + náklady bez DPH 21 500 Kč
Celkem včetně 20% DPH min. 25 000 Kč

Zdroj: M.B.A. Finance

Za rozvod 2000 Kč, maximálně 2 miliony

Novela obsahuje také novou výši poplatku za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Nově zaplatíte 2000 Kč.

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, snížení či zrušení (pokud se jedná o peněžité plnění) do částky 50 000 Kč včetně zaplatíte 500 Kč, nad tuto částku 1% podíl, maximálně však 15 000 Kč.

Například za návrh předběžného opatření zaplatíte místo 500 Kč nově 1000 Kč. Věřitelé, kteří podají návrh na zahájení insolvenčního řízení, už navíc nebudou osvobozeni od soudního poplatku.

Maximální strop soudního poplatku, který byl dříve ve výši 1 mil. Kč se nyní zdvojnásobí na královské 2 mil. Kč. U žalob, u kterých půjde o plnění vyšší než 40 mil. Kč se přičte ještě 1 % ze žalované částky přesahující 40 mil. Kč, ale nepřesahující 250 mil. Kč.

Novinky jsou většinou nepříjemné, najdou se ale i výjimky

Novinkou, která je příjemnější povahy je zavedení částečného vrácení  (80 %) soudního poplatku v případě smírčího vyřešení věci před vydáním rozhodnutí. Stejně tak se ale bude vracet pouze 80 % z poplatku v případě zastavení řízení před prvním jednání – například v případě zpětvzetí žaloby. Dříve se v těchto situacích vracel poplatek celý.

Novinkou je i úprava postupu soudu při odmítnutí návrhu na zahájení řízení před prvním jednáním. Soud vrátí soudní poplatek, ale při vadách návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu už nebude vyzývat k jejich opravám, ale rovnou ho odmítne. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu do částky 20 000 Kč bude soudní poplatek nově nastaven na 800 Kč. Při vyšší částce už se bude odvozovat jako 4 % žalované částky.

Zpozdí-li se soud, neprojde mu to beztrestně

Nový zákon si ale posvítí na případnou nedbalost samotných soudů. Ty musejí vracet soudní poplatky či přeplatky do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vrácení. Pokud tuto lhůtu nedodrží, můžete požadovat i vyplacení úroků z prodlení, jejichž výši stanoví pravidla daňového řádu. Úrok z prodlení tedy bude odpovídat ročně výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 14 %. Úrok si můžete nárokovat ode dne, který následuje po dni, ve kterém uplynula lhůta pro vrácení přeplatku až do dne, kdy vám soud skutečně přeplatek poukáže. V současné době by tedy byl úrok z prodlení ve výši 14,75 % ročně. Háček je v tom, že úrok vám nebude přiznán, pokud bude nižší než 100 Kč.

skoleni8_12

Nový soudní „sazebník“ nešetří ani právnické osoby

Zdražení soudních poplatků se nevyhne ani právnickým osobám. Za zápis do obchodního rejstříku totiž zaplatí místo 5000 Kč nově krásných 12 000 Kč.

Příklady zdražení některých soudních poplatků
Poplatek za: Před 1.9. 2011 Po 1.9. 2011
Řízení o peněžité plnění  do 20 000 Kč (původně do 15 000 Kč) 600 Kč 1000 Kč
Řízení o peněžité plnění nad 20 000 Kč 4 % 5 %
Řízení, jehož předmětem není peněžité plnění (např. žaloba o nemovitost) 3000 Kč 5000 Kč
Návrh na předběžné opatření 500 Kč 1000 Kč
Zápis a.s. do obchodního rejstříku (OR) 5000 Kč 12 000 Kč
Zápis ostatních společností do OR 5000 Kč 6000 Kč
Zápis změny do OR 1000 Kč 2000 Kč
Výmaz podnikatele z OR 3000 Kč 0 Kč
Kasační stížnost 3000 Kč 5000 Kč
Návrh elektronického platebního rozkazu nad 20 000 Kč 2 % (i v případě podání odporu) 4 % (resp. 5 % v případě podání odporu)
Úředně ověřená fotokopie 15 Kč/stránku 20 Kč/stránku

Co u sporů, které začaly před prvním zářím?

Jste účastníkem soudního sporu, který začal před prvním zářím a nevíte, zda se vás novela dotkne? Situaci vysvětlil komentář Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík: za řízení zahájená před 1. 9. 2011 a za návrh na provedení úkonu podaný před 1. 9. 2011 se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů. Ale za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost v takových sporech podané po 1. 9. 2011 se vybírají poplatky již podle novely. 

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).