Hlavní navigace

Vláda: Daně snížíme všem!

19. 1. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dnes jedná Poslanecká sněmovna o osudu vlády. Spoléhá se na nejistou podporu opozičních poslanců. Co nás čeká, pokud koalice důvěru získá? Nižší daně, nižší deficity rozpočtu, nižší korupce... to alespoň tvrdí vládní prohlášení. Kdo na případném úspěchu vlády vydělá a kdo tratí?

Programové prohlášení vlády skrývá řadu ambiciózních cílů. Vzhledem ke křehké podpoře, kterou si koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených před hlasováním o důvěře získala a nad níž visí Damoklův meč poslaneckých vrtochů, je ale otázkou zda, jak a jak dlouho bude mít příležitost program prosazovat.

V plánech vlády, která dnes žádá o důvěru, je snížení daní i deficitu veřejných rozpočtů, ale i řada nepopulárních kroků. Jejich cílem je, jako ostatně každé vlády, prosazovat blaho občanů. Některé se o to ale snaží, i když si to občané nepřejí. Podle programového prohlášení by to neměl být případ této vlády.

Vláda položí základy moderního, vstřícného a efektivního státu, který bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé a snadno dostupné služby a který bude silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná, a naopak nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.

Zdroj: Programové prohlášení vlády

Programové prohlášení obsahuje i vtipné pasáže. Jak například vysvětlit: Zapojování příjmů z privatizace do výdajů státu a státních fondů skončí nejpozději rozpočtem na rok 2009? Znamená to, že další příjmy z privatizace budou určeny na bohulibější činnost než „výdajovou večeři“, nebo že vláda urychlí privatizaci, aby na další vládu nezbylo co privatizovat?

Daňová reforma: Rušení daní a rovná daň

Jedním ze zásadních kroků vlády by mělo být snížení daňové zátěže – složená daňová kvóta by měla klesnout do roku 2009 pod 34 % HDP. Již podle podzimních odhadů Ministerstva financí by měla klesat postupně – v roce 2006 byla odhadována na 37,5 %, pro rok 2007 na 37 % a pro rok 2008 na 36,4 %. Pokles pod 34 % v následujícím roce by tedy vyžadoval mnohem rychlejší snižování složené daňové kvóty, než naznačoval odhad ministerstva.

Jedním z hlavních bodů programů je zavedení „rovné daně“. Nebude se jednat o rovnou daň v jejím původním návrhu – např. DPH bude mít nadále dvě sazby, ale bude zavedena jednotná sazba daně z příjmů fyzických i právnických osob v rozmezí od 17 do 19 %. Ve stejné výši by měla být též základní sazba DPH, přičemž snížená bude nižší, o kolik programové prohlášení neříká.

Zrušeny by měly být daň z dividend a z kapitálových výnosů, daň z nemovitostí ze zemědělské půdy, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a daň darovací kromě III. příbuzenské skupiny. Jedná se ve směs o daně, jejichž výnos je poměrně malý a výběr neefektivní. Příjem obcí, který se jejich zrušením sníží, by měl být kompenzován.

Srovnejte se závěry expertní skupiny svolané Bohuslavem Sobotkou: Budeme platit nižší daně? Ne…

Součástí návrhu jsou i ekologické daně. V prvé řadě by do snížené sazby DPH měla přibýt ekologická paliva z obnovitelných zdrojů a technologická zařízení na lokální výrobu tepla z nich. Na druhé straně ale bude zvyšována daň z neekologických paliv (benzin, nafta, …) a z emisí CO2. Přestože by měly v roce 2010 dosahovat 0,5 až 1 % HDP, neměly by spotřebitele ovlivnit – budou kompenzovány snížením jiných odvodů.

Nižší deficit: Jak ho dosáhnout

Přestože vláda plánuje snižování daní (podle svých slov „pro všechny“), chce také snížit deficity veřejných rozpočtů, což je cíl přinejmenším obtížně slučitelný s nižším daňovým zatížením. A kroků k tomu učiní několik.

V prvé řadě vláda uvalí moratorium na mandatorní výdaje. Neschválí jediný zákon, který by státu následně přikazoval, kolik peněz musí vydat na tu či onu oblast lidského působení. Zároveň chce snižovat stávající mandatorní výdaje pod 50 % objemu státního rozpočtu v roce 2010 – mimo jiné tím, že kromě valorizace důchodů hodlá zrušit všechna automatická zvyšování výdajů. To se dotkne např. lidí pobírajících sociální dávky.

Již klasickou vládní proklamací je snižování počtu zaměstnanců státní správy. Dnes schválená či neschválená vláda si klade za cíl propuštění 3 % zaměstnanců ročně do roku 2010.

Cílový stav deficitu veřejných rozpočtů je 3 % HDP v roce 2008, 2,6 % v roce 2009 a 2,3 % v roce 2010. Vyrovnaných či přebytkových rozpočtů se tedy zřejmě hned tak nedočkáme…

Podnikatelé: Ušetříte

Podnikatelé jsou hnacím motorem ekonomiky. Pod tímto mottem vláda hodlá podpořit podnikatele nejen na úrovni snížení administrativy, ale též finančně. Zrušení povinné registrační pokladny zasahuje do obou oblastí.

Podnikatelům vzrostl základ pro vyměření sociálního a zdravotního pojištění v posledních letech z 35 % na 50 % příjmů po odečtení výdajů. To se částečně projevilo na příjmech státního rozpočtu (a rozpočtů zdravotních pojišťoven) a zároveň negativně na rozpočtech podnikatelů. Vláda chce nastolit původní stav.

Zaměstnanec versus zaměstnavatel

Jedním z pravicí kritizovaných kroků minulé (nebo již předminulé?) vlády bylo prosazení Zákoníku práce. Není nemyslitelné, že zatímco předchozí pracovně právní norma nám sloužila (nebo my jí?) čtyřicet let, nová se nedožije čtyřiceti měsíců. Vláda chce navrhnout změny, které by zvýšily flexibilitu zákoníku.

Již dlouho se hovoří o výši odvodů ze mzdy ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Novinkou bude považování současné hrubé mzdy plus odvodů od zaměstnavatele za novou hrubou mzdu, což bude mít několik důsledků. Každý uvidí, kolik si vydělal, než se do odkrajování svého dílu pustil stát, a zároveň poskočíme v mezinárodních srovnání příjmů o několik příček blíže k vyspělé Evropě – škoda, že jen administrativně.

dan_z_prijmu

<calculator id=„18“></cal­culator>

Reformy: V plánu

Reformy důchodového systému a zdravotnictví (a školství a veřejných financí a sociálního systému a další a další) jsou v plánu snad v každém volebním období. Potřeba širší shody o jejich potřebnosti a způsobu provedení je ale vždy smetla se stolu. V plánu je má i tato vláda. O nich ale zase jindy. Celý vládní program má přes 62,5 tisíce znaků na více než 21 stranách, které mohou dnes skončit jako palivo z obnovitelných zdrojů…

Anketa

Líbí se vám plány vlády?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).