Hlavní navigace

KDU-ČSL: Masivní podpora rodin s dětmi

18. 5. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zdroj: www.kdu.cz
KDU-ČSL orientuje svůj zájem zejména na rodinnou politiku. Prostřednictvím daňového zvýhodnění by výrazným způsobem podpořila rodiny s dětmi. Vedle toho by zrušila například daň z nemovitosti, nicméně opět pouze pro užší skupinu, v tomto případě zemědělce.

KDU-ČSL nabízí pro ekonomiku zčásti program vycházející z konzervativních hodnot a z části program socialistický. Konzervativní v tom, že se pokouší vymezit státu zřetelné mantinely a dokonce ho částečně i redukovat. Přesto je téměř každá oblast v ekonomických návrzích spojena s výraznou podporou rodiny, která až hraničí s diskriminací bezdětných párů, sociálním inženýrstvím, a svou intenzitou předčí návrhy všech ostatních stran, tedy paradoxně i těch socialistických.

Lidovci svůj hospodářský program pojímají jako dlouhodobý, a proto ho rozpracovávají z širšího pohledu pro oblasti: lidské zdroje (vzdělání, politika zaměstnanosti, motivace k práci), finanční zdroje, role vlády a podpora vyšší konkurenceschop­nosti a produktivity (zefektivnění státní správy, daňový systém, deregulace, vzdělávací systém, společný evropský trh apod.) a sociální smír.

Jako jedna z mála stran uvádí KDU-ČSL i odhady dopadů vlastních návrhů na rozpočet a rozpracovává hlouběji vývoj daňové kvóty (objemu daní ku HDP) do konce následujícího volebního cyklu.

Prognóza KDU-ČSL

Zdroj: Volební program KDU-ČSL

Celková daňová kvóta by realizací lidoveckých návrhů poklesla z 35 % na 32 % v roce 2010. Šlo by jednak o důsledek poklesu daně z příjmů právnických osob, ale i zrušení daně z nemovitosti u vlastnictví půdy, bohužel ale pouze u zemědělské.

Asi nejzajímavější je na celém volební programu oblast daní. Lidovci hodlají snížit podíl přímých daní na celkovém daňovém příjmu z 26 % na 17 % v roce 2010. Jde o poměrně ambiciózní návrh, který by uskutečnili zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 % v roce 2010, přičemž zvýšená sazba by klesla z 19 % na 18 % v roce 2010. Právnickým osobám by strana ulehčila z 24 % na 19 % v roce 2010.

Daně z příjmu fyzických osob jsou v lidoveckém programu výchozím bodem a stěžejním nástrojem pro podporu rodin s dětmi. Od základu daně by si občané odečítali následující částky:

  • 100 000 Kč na osobu,
  • 30 000 Kč na manželku,
  • 30 000 Kč na rodinu s dětmi,
  • další již dnes odečitatelné položky (studium, invalidita, úroky z hypotéky, penzijní připojištění, životní pojištění),
  • náklady na dopravu do zaměstnání.

Vedle výrazného zvýšení odečitatelných položek se v návrhu objevuje nová položka – náklady na dopravu do zaměstnání. Lidovci si tím slibují nárůst motivace zaměstnanců dojíždět za svým zaměstnáním a tím i nárůst mobility práce, která je jednou ze základních příčin přetrvávající vysoké míry nezaměstnanosti.

Po uplatnění výše uvedených odečitatelných položek by si zaměstnanec mohl následně odečíst z vypočtené daně slevu za každé dítě ve výši 7 000 Kč (v roce 2007 – 8 000 Kč, 2008 – 9 000 Kč, 2010 – 10 000 Kč).

Tento štědrý systém slev v kombinaci s odečitatelnými položkami, společným zdaněním manželů a systémem sociálních dávek by vytvořil privilegovanou vrstvu rodin s dětmi, která by se stala státem nejprotežovanější skupinou obyvatel dotovanou z kapes všech těch, kteří zakládat rodinou z různých důvodů nemohou či nechtějí. Přičteme-li ještě navrhované snížení sociálního pojištění oběma rodičům o 1 % za jedno dítě, získáme ve výsledku tak výrazné zvýhodnění rodičovství, že lze bezpochyby hovořit o nejpropopulač­nější politice napříč politickým spektrem a nejvýraznější pozitivní diskriminaci jedné skupiny občanů.

Vyšším příjmovým skupinám pak strana nabízí zvláštní daňové pásmo 25 %. Týkalo by se ovšem pouze těch, kteří vydělají měsíčně více jak 62,5 tis. Kč. Nad touto hranicí by se jejich příjem následně zdaňoval 25ti procenty. Naproti tomu nízkopříjmové skupiny by profitovaly z takzvané negativní daně, tedy při odečtení slev na dani by v případě záporného daňového odvodu získaly od státu daňový bonus.

Ve světle výše uvedeného se zdá být překvapivý návrh na zavedení systému školného na vysokých školách, s nímž by současně začal fungovat systém adresných stipendií a půjček sociálně slabším studentům. Nicméně i tak by se tyto zvýšené náklady rodičům více než kompenzovaly na daňovém a odvodovém zvýhodnění.

Role vlády

Lidovci se hlásí k zásadě minimálního vměšování státu do tvorby cen. Tím se zároveň vyslovují pro co nejširší deregulaci trhů, včetně společného evropského trhu. Vedle toho chtějí snížit zdanění práce a celkově redukovat daňovou kvótu na úroveň 32 % k HDP. Škrtat chtějí ve vládních dotačních programech a výdajích na státní správu, v jejímž případě deklarují úsilí o snižovaní zaměstnanců o 5 % ročně.

Je výrazná podpora pouze rodin s dětmi spravedlivá?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).