Hlavní navigace

Rok 2018: Které novinky přilepší rodinám s dětmi?

27. 10. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Příští rok rodinám s dětmi přilepší hned několik opatření. Podívejte se, díky čemu vám zůstane v peněžence víc. Zaměřili jsme se na ty, které podpoří rodiny s dětmi.

V dnešním článku se zaměříme na novinky, které příští rok přilepší rodinám s dětmi.

Flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku

Změny u rodičovského příspěvku se dotknou lidí s vyššími příjmy, kteří budou moci čerpat dávku ještě rychleji. A pak také těch, kteří si nyní rychlost čerpání vybrat nemohou, protože neměli nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství, PPM), a nebylo možné jim tak stanovit denní vyměřovací základ (DVZ). To podle původních pravidel znamená čtyřletou variantu čerpání. 

Podle nových pravidel už nebude nastaven horní strop pro maximální měsíční výši dávky při zrychleném čerpání, tedy ona hranice 11 500 Kč. Nově bude maximální měsíční dávka odpovídat nejvýše 70 % 30násobku DVZ. Celý rodičovský příspěvek bude možné vyčerpat nejrychleji za půl roku, i s mateřskou tak bude trvat podpůrčí doba asi rok pro ty, co se rychle chtějí vrátit do zaměstnání.

Rodiče bez nemocenského pojištění, kterým nevznikl nárok na mateřskou (PPM), budou moci zvolit délku čerpání příspěvku do částky 7600 měsíčně, takže se jim fakticky zpřístupní i tříletá varianta čerpání.

Další změna potěší rodiče vícerčat. Ty dostanou 1,5násobek běžné výše rodičovského příspěvku (RP), tedy celkem 330 000 Kč.

Vyšší daňové zvýhodnění i na první dítě

Během letoška došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění. Sleva se zvýšila na druhé a další děti a je platná zpětně od začátku letošního roku.

Od příštího roku se ale po delší pauze zvýší i daňová sleva na první dítě o 150 Kč měsíčně, tedy 1800 Kč ročně.

Daňové zvýhodnění od roku 2018 Ročně Měsíčně
na 1. dítě 15 204 Kč 1267 Kč
na 2. dítě 19 404 Kč 1617 Kč
na 3. a každé další dítě 24 204 Kč 2017 Kč

Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem, ale…

Příští rok se poprvé může projevit opětovný vznik nároku na slevu na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ uplatňující výdajový paušál (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50 % celkového daňového základu).

Daňové zvýhodnění můžete podle zákona o daních z příjmů uplatnit na dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti, je nezletilé nebo mladší 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání, případně se kvůli svému zdravotnímu stavu připravovat nemůže.

Novinka, kterou přinesl daňový balíček už v průběhu letošního roku, ale platí výměnou za výrazné omezení paušálů. Mezní příjem (a analogicky i maximální částka uplatnitelných výdajů při použití paušálu) se sníží na polovinu. Podnikatelé s vyššími příjmy si tak budou moci paušál uplatnit jen do limitu výdajů, které vychází právě z mezního příjmu.

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění podle daňového balíčku
OSVČ Výše uplatňovaného výdajového paušálu Nová maximální částka uplatnitelných výdajů do částky
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 800 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000 Kč

Pro daně za letošní rok budou mít podnikatelé ještě možnost volby. Ti s vyššími příjmy ještě mohou letos minout nárok na daňové slevy, ale využít ještě původní vyšší limity u paušálů. Ti, co vydělávají méně nebo jen tolik a zmíněné daňové slevy se jim vyplatí více, už mohou přejít na nová pravidla. Od roku 2018 už na výběr nebude, budou platit pouze nová pravidla s nižšími limity a možností slevy uplatnit.

Podrobněji jsme o novince informovali v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem. Má to ale háček.

Vyšší sleva za umístění dítěte ve školce

Protože se maximální výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení odvozuje od výše minimální mzdy, limit se v posledních letech utěšeně zvyšuje.

Od roku 2013 byla minimální mzda ve výši 8500 Kč. Za necelé dva roky (2015) vzrostla na 9200 Kč, o rok později (2016) na 9900 Kč a letos v lednu se opět zvýšila, tentokrát na 11 000 Kč. 

Pro příjmy za letošní rok platí, že maximálně si za školkovné můžete odečíst 11 000 Kč. Příští rok tato hranice vzroste na 12 200 Kč, ale tato změna ovlivní až daně za příjmy za rok 2018, tedy nejdříve na začátku roku 2019 při zúčtování daní a podávání daňového přiznání. Dlužno dodat, že jde opravdu jen o maximální částku. Reálná výše daňové slevy za umístění se odvíjí od výše uhrazeného školkovného, které vám potvrdí provozovatel zařízení.

Víc státních pojištěnců starších 26 let

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění rozšiřuje okruh státem podporovaných studentů o část vysokoškolských studentů starších 26 let. Dosud už se nadále nepovažovali za nezaopatřené děti a museli si tak platit minimální zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Nově budou do škatulky státního pojištěnce spadat i studenti prvního doktorského studijního programu v prezenční formě studia starší 26 let, kteří studují v rámci standardní doby studia a nemají příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Až do kalendářního měsíce, v němž ukončí uvedené studium (včetně tohoto měsíce), bude za tyto studenty platit zdravotní pojištění stát. Každý student se ale musí do této kategorie své zdravotní pojišťovně nahlásit do osmi dnů od doby, kdy změna začala platit.

Dejte pozor na podvodné inzeráty pěkných nájmů na přitažlivou cenu. Stojí za nimi podvodníci, kteří z vás vytáhnou kauci a už se neozvou. Jak probíhá komunikace s podvodníky? Podívejte se v galerii

Přídavky pro více rodin, někdy i s vyšší dávkou

Od příštího roku se zvyšuje hranice příjmů pro vznik nároku na přídavky (od letošního října se příjmy posuzují podle nových pravidel). Dosáhnou na ně rodiny s příjmy do 2,7násobku jejich životního minima. Nyní přitom platí, že nárok vznikne jen rodinám s příjmy do 2,4násobku.

Spočítejte si, jaké je vaše životní minimum rodiny v naší kalkulačce.

Standardně se měsíční výše přídavků na nezaopatřené dítě odvíjí od jeho věku tak, že:

  • do 6 let vzniká nárok na přídavek ve výši 500 Kč,
  • od 6 do 15 let vzniká nárok na přídavek ve výši 610 Kč,
  • od 15 do 26 let vzniká nárok na přídavek ve výši 700 Kč.

Nově ale bude platit, že pokud alespoň jeden rodič v kalendářním měsíci rozhodného období pracuje* nebo pobírá dávky, které vycházejí z výdělečné činnosti a příjem nahrazují (dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci nebo rodičovský příspěvek, na který vznikl nárok po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství), získá na přídavcích více. A to o 300 Kč za měsíc.

Vše o novince najdete v článku Přídavky na děti 2018: Více peněz pro více lidí.

Otcovská pro novopečené tatínky

Na začátku příštího roku také vznikne nová dávka nemocenského pojištění, tzv. otcovská. Novopečení tatínci budou moci během šesti týdnů po porodu (nebo od převzetí) zůstat doma sedm po sobě jdoucích dní (období nelze přerušit).

Dávka bude vyplácena podle stejných pravidel jako peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), tedy jako 70 % denního vyměřovacího základu a se 100% zápočtem první redukční hranice.

Jak už jsme zmínili, je otcovská dávkou nemocenského pojištění a podmínkou pro vznik nároku je tedy účast na něm. Oproti peněžité pomoci v mateřství ale stačí, aby byl otec pojištěn nejméně po dobu 3 měsíců bezprostředně před čerpáním této dávky.

Může se hodit

Další novinky sice vznikem nároku nenavazují na fakt, že máte děti, ale mohou s nimi nepřímo souviset.

Tip do článku - účto fakturace duben

Rok 2018 přinese ještě jednu novou dávku – dlouhodobé ošetřovné. Na to vznikne nárok tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Více peněz na nemocenském získají i dlouhodobě nemocní, kteří jsou v pracovní neschopnosti déle než měsíc. O obou novinkách jsme informovali v článku Rok 2018: Peníze za ošetřování blízkých a více prostředků pro dlouhodobě nemocné.

Autor článku

Autorka se věnuje daňově-sociální problematice a finančním tématům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).