Hlavní navigace

Rodičovský příspěvek vyčerpáte rychleji. Zvýší se i přídavky a sleva na první dítě

13. 4. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Poslanci odsouhlasili větší flexibilitu v čerpání rodičovského příspěvku. Schválili i vyšší přídavky a slevu na první dítě.

Poslanci včera 12. dubna schválili ve třetím čtení novelu zákona o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 854), která znamená prosazení změn u rodičovského příspěvku navržených vládou. Nyní se můžeme na změny podívat přesněji v novele zákona o státní sociální podpoře.

Rodičovský příspěvek dnes

Změny u rodičovského příspěvku se dotknou hlavně lidí s vyššími příjmy, kteří budou moci čerpat dávku ještě rychleji. A pak naopak těch, kteří si nyní rychlost čerpání vybrat nemohou, protože neměli nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství, PPM), a nebylo možné jim tak stanovit denní vyměřovací základ (DVZ), kterým se rychlost čerpání řídí. Abychom mohli změny lépe vysvětlit, připomeneme si nejdříve, jak jsou pravidla čerpání nastavena nyní.

Obecně platí (a v platnosti zůstane), že rodičovský příspěvek můžete čerpat do čtyř let věku nejmladšího dítěte. Minimálně je možné pobírat měsíčně 50 Kč. Rozložit si poslední dávku do těchto malých částek se může hodit v případě, že například chcete po rodičovské pomalu rozjet podnikání. Po dobu čerpání příspěvku jste totiž státními pojištěnci (neplatíte zdravotní pojištění) a vaše činnost je jen vedlejší (platíte nižší zálohy i na důchodové pojištění).

V pobírání příspěvku se můžete střídat, pokud se střídá i vaše celodenní řádná péče o potomka. Minimálně ale po celých měsících kvůli vyplácení dávky.

Dvou-, tří- a čtyřletá varianta

V současnosti je praxe taková, že jako rodič dostanete balík 220 000 Kč. Rychlost čerpání si můžete zvolit sami, avšak s omezením, které vychází z vašeho příjmu, ze kterého se vám stanovovala výše mateřské (PPM), přesněji rozhoduje už zmíněný DVZ pro stanovení PPM.

V případě, že:

  • 70 % ze 30násobku DVZ je nižší nebo rovno částce 7600 Kč, může dávka činit nejvíce právě 7600 Kč měsíčně (ale vždy do hranice 70 % ze 30násobku DVZ),
  • 70 % ze 30násobku DVZ převyšuje hranici 7600 Kč, je výše dávky omezena touto částkou, maximálně ale výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně a vy můžete využít tzv. zrychleného čerpání (11 500 Kč si mohou zvolit jen ti, kteří měli měsíční příjem nejméně 16 429 Kč).

Pokud si v minulosti ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění (ať už z důvodu studia, evidence na ÚP, titulu OBZP nebo OSVČ, která si neplatí nemocenské pojištění dobrovolně), a není tak možné stanovit zmíněný DVZ, nevznikne nárok na mateřskou (PPM) a zároveň takoví rodiče nemají možnost zvolit výši a délku pobírání rodičovského příspěvku. Od porodu do devátého měsíce věku dítěte pak pobírají 7600 Kč měsíčně a od toho desátého 3800 Kč až do 4 let věku dítěte.

Zákon umožňuje umístit dítě do předškolního zařízení. Dítě do dvou let zde ale nesmí být více než 46 hodin měsíčně.

Větší volnost pro lidi s vyšším příjmem a pro nepojištěné

Návrh zruší horní strop pro maximální měsíční výši dávky při zrychleném čerpání, tedy onu hranici 11 500 Kč. Nově by maximální měsíční dávka odpovídala nejvýše 70 % 30násobku DVZ (pokud na něj alespoň jeden rodič svým příjmem dosáhne). Celý rodičovský příspěvek bude možné vyčerpat nejrychleji za půl roku, i s mateřskou tak bude trvat podpůrčí doba asi rok pro ty, co se rychle chtějí vrátit do zaměstnání.

Rodiče bez nemocenského pojištění, kterým nevznikl nárok na mateřskou (PPM), a nyní tak musí čerpat čtyřletou variantu, by podle nových pravidel mohli zvolit délku čerpání příspěvku do částky 7600 měsíčně.

V novele je také upřesněno, že pokud je dítě soudem svěřeno do pěstounské péče jen na přechodnou dobu, nárok na rodičovský příspěvek nevzniká. Za rodiče se naopak považuje osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Dítě převzaté do trvalé péče je to, které bylo převzato na základě rozhodnutí příslušného orgánu (s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu), dítě, jehož rodič zemřel, a dítě partnera nebo manžela.

Zůstává zachováno i pravidlo, že pokud by poslední dávka nedosáhla 100 % nastavené měsíční částky, bude vyplácena spolu s předposlední dávkou najednou.

Více peněz pro rodiče vícerčat

Prošel také pozměňovací návrh poslance Jana Chvojky, díky kterému rodiče, kterým se narodila vícerčata, dostanou 1,5násobek běžné výše rodičovského příspěvku (RP), tedy celkem 330 000 Kč.

Konkrétně novela i s pozměňovacím návrhem uvádí v § 30 u odst. 3 znění:

(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku (RP) do částky:

a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,

b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů stanovit ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku DVZ v částce převyšující 7600 Kč s tím, že zvolená výše RP nesmí přesáhnout 70 % 30násobku DVZ měsíčně. Pokud lze u každého z rodičů stanovit tento DVZ, vychází se při stanovení RP z toho DVZ, který je vyšší, nebo

c) 1,5násobku částek uvedených v písm. a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše ale do výše 1,5násobku 70 % 30násobku DVZ měsíčně.

Chvojka dále navrhl nový § 30c, který řeší situace, kdy rodič přestane pečovat o jedno nebo více dětí z vícerčat nebo dojde ke sloučení vícerčat (rodič začne pečovat o 2 nebo více dětí z vícerčat). Pak dojde k přehodnocení nároku na RP a jeho celkové výši, kdy se z nově stanoveného nároku odečte dosud vyplacená částka pro vícerčata. Pokud by se při novém posouzení nároku na RP zjistilo, že už byla přečerpána celková výše rodičovského příspěvku, nebude se považovat tato situace za přeplatek na dávce.

Při stanovení nároku na dávku dle nových pravidel se samozřejmě bude přihlížet k částce vyplacené při péči o vícerčata za dobu přede dnem nabytí účinnosti zákona (1. 1. 2018). Pokud mezitím došlo k zániku nároku na RP z důvodu jeho vyčerpání, ale rodič přitom dál pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, vznikne mu od 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč. O přiznání nároku se bude muset žádat.

Volnější pravidla pro dítě ve školce neprošla

Poslanci naopak zamítli návrh zrušit podmínku sledování docházky dítěte do předškolního zařízení, konkrétně u dvouletých dětí, které zde nesmí být déle než 46 hodin měsíčně.

Vyšší daňová sleva na 1. dítě

Ve formě přílepku k novele zákona o státní sociální podpoře byla schválena také daňová sleva na první dítě. Zvýšit se má o 150 Kč měsíčně na 15 204 Kč za rok.

skoleni_18_3

Vyšší přídavky pro rodiny, kde alespoň jeden pracuje

Zároveň má dojít i ke zvýšení přídavků na děti v rodinách, kde alespoň jeden z rodičů dětí pracuje. Přídavky vzrostou o 300 Kč a budou ve výši 800, 910 a 1000 Kč měsíčně (dle věku).

Nárok na přídavky vznikne rodinám i s příjmy do 2,7násobku životního minima. Nyní přitom platí, že se přídavky nevyplácí nikomu s příjmem nad 2,4násobek životního minima.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).