Hlavní navigace

Přídavky na děti 2018: Více peněz pro více lidí

23. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Příští rok vznikne nárok na přídavky více rodinám. Některým se měsíční dávka i zvýší. Podle jakých pravidel? Některé novinky v souvislosti s přídavky ale začaly platit už od letošního října. A ty nemusí těšit všechny.

Od ledna se zvýší přídavky na dítě. Změna vyplývá z novely zákona o státní sociální podpoře.

Posuzování příjmu podle nových pravidel

Významnou změnou, která na rozdíl od ostatních změn v souvislosti s přídavky platí už od letošního října, je odlišné posuzování příjmů pro účely nároku na tuto dávku. Dosud se vycházelo z příjmů domácnosti za kalendářní rok předcházející tomu, ve kterém o přídavky žádáte.

Nově platí, že se hledí jen na příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Ta se v roce pro tyto účely dělí na úseky leden–březen, duben–červen, červenec–září, říjen–prosinec. Nemusí tak nezbytně jít o tři měsíce před tím, ve kterém jste podali žádost.

Na přídavky dosáhne víc lidí

Další novinkou je zvýšení hranice příjmů pro vznik nároku na dávku. Od roku 2018 na ni dosáhnou rodiny s příjmy do 2,7násobku jejich životního minima. Nyní přitom platí, že nárok vznikne jen rodinám s příjmy do 2,4násobku.

Spočítejte si, jaké je vaše životní minimum rodiny v naší kalkulačce.

Pro koho stejně a pro koho víc?

Standardně se měsíční výše přídavků na nezaopatřené dítě odvíjí od jeho věku tak, že:

  • do 6 let vzniká nárok na přídavek ve výši 500 Kč,
  • od 6 do 15 let vzniká nárok na přídavek ve výši 610 Kč,
  • od 15 do 26 let vzniká nárok na přídavek ve výši 700 Kč.

Nově ale bude platit, že pokud alespoň jeden rodič v kalendářním měsíci rozhodného období pracuje* nebo pobírá dávky, které vycházejí z výdělečné činnosti a příjem nahrazují (dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci nebo rodičovský příspěvek, na který vznikl nárok po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství), získá na přídavcích více. A to o 300 Kč za měsíc.

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky. Potom už do této škatulky spadá nejdéle do 26 let, jen pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední, vyšší odborné či vysoké škole nebo výcvikovém středisku pro osoby se změněnou pracovní schopností. Výjimka platí pro děti, které se nemohou soustavně připravovat na budoucí povolání kvůli nemoci či úrazu nebo nejsou schopné kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu vykonávat výdělečnou činnost. Za nezaopatřené dítě se ale naopak nepovažuje dítě, které je poživatelem plného invalidního důchodu.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se nepovažuje studium, při kterém současně vykováváte výdělečnou činnost, ze které vám vzniká účast na nemocenském pojištění, máte nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání, jste příslušníky armády nebo jste v jiném služebním poměru.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání nebo podporu při rekvalifikaci a nemá nárok na hmotné zabezpečení.

* V případě příjmů ze závislé činnosti se v této souvislosti zohledňuje fakt, zda dosahují alespoň životního minima (nyní 3410 Kč). U hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro účely přídavku na dítě příjem započítá ve výši odpovídající polovině průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, a to i když je ve skutečnosti nižší. U vedlejší činnosti se příjem zohlední ve skutečné výši. Započítávají se příjmy podle posledního daňového přiznání tak, že za každý měsíc se započte jedna jejich dvanáctina. V případě, že podnikáte teprve od letoška, ale za loňský rok jste ještě daňové přiznání nepodávali, se započte za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství nebo za každý měsíc vedlejší činnosti částka, kterou uvádíte v prohlášení o příjmu.

Přídavky ve zvýšené výměře se tedy budou měsíčně na nezaopatřené dítě vyplácet tak, že:

  • do 6 let vzniká nárok na přídavek ve výši 800 Kč,
  • od 6 do 15 let vzniká nárok na přídavek ve výši 910 Kč,
  • od 15 do 26 let vzniká nárok na přídavek ve výši 1000 Kč.

Vyšší přídavky se začnou vyplácet poprvé od ledna 2018. 

skoleni_4_3

Nárok na zvýšenou výměru se bude u přídavků posuzovat podle stanoveného druhu příjmu v rozhodném čtvrtletí, nikoli na fakt, zda pracujete na dohodu či pracovní smlouvu.

Nárok na přídavek vzniká přímo nezaopatřenému dítěti. V případě, že je nezletilé, musí za něj požádat rodiče. Pokud už je plnoleté, může požádat samo. I u něj se z hlediska zvýšené výměry přídavků bude hledět na to, zda má vlastní příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti ve stanovené výši.

Chcete vidět, jak se vyrábí mince, se kterými běžně platíte? Mrkněte do naší galerie na cestu od návrhu až po vyražení

Autor článku

Autorka se věnuje daňově-sociální problematice a finančním tématům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).