Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Z"

základna pro výpočet státní podpory
Částka, z které je státní podpora v daném roce vypočítána (tvoří ji toho roku vložené vklady a úroky z nich).
zákonný zástupce
Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.
zaplacená smlouva o stavebním spoření
Smlouva, která je zavedená v počítači a úhrada za uzavření smlouvy je zcela zaplacena (úhrada za vedení účtu nemusí být uhrazena, a přesto je smlouva považována za zaplacenou).
zaručený šekový systém
Zaručený šekový systém (ZŠS) byl založen na počátku devadesátých let tuzemskými bankami po vzoru systému Eurocheque. Cílem ZŠS bylo rozšířit možnosti bezhotovostního placení v době kdy nabídka platebních karet u nás byla velice omezená. Nyní je historií.
zástava
Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu. Do zástavy mohou být dámy nejrůznější předměty, ale také práva. Například právo na výplatu pojistného či spoluvlastnický podíl. Patří sem i zvířata a věci nemovité.
zástavce
Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).
zástavní věřitel
Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.
ZTP
Zvlášť těžké postižení.
ZTP/P
Zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce.
zůstatek na účtu stavebního spoření
Vklady + úroky z vkladů + státní podpora + úroky ze státní podpory - poplatky.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).