Hlavní navigace

Slovníček pojmů "D"

daň
Platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost).
dealer
Osoba, která zprostředkovává obchodování s finančními aktivy.
debetní karta
Platební karta spojená s účtem v bance nebo družstevní záložně.
denní odškodné
Obvyklá součást úrazového pojištění, jedná se o plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu (dle počtu dní).
depozitář
Ze zákona banka s platnou licencí, která vede účet penzijního fondu a vykonává kontrolu hospodaření fondu.
depozitní certifikát
Listinný cenný papír, který umožňuje zhodnocení volných finančních prostředků. Banka se vydáním depozitního certifikátu zavazuje splatit jeho držiteli k uvedému datu hodnotu certifikátu společně s úroky.
depreciace
Znehodnocení měny bez oficiálního zásahu státních orgánů, způsobené vývojem mezi nabídkou a poptávkou.
devalvace
Oficiální snížení hodnoty měny vůči ostatním měnám.
deviza
Zahraniční měna v bezhotovostní formě.
devizový kurz
Cena, za kterou se prodávají a kupují devizy (zahraniční měny v bezhotovostní formě).
Diskontní sazba
Měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes noc v rámci tzv. depozitní facility.
dividenda
Podíl na zisku, vyplývající z vlastnictví akcie společnosti.
dluhopis (obligace)
Dlouhodobý dluhový cenný papír. Na základě něj bude držiteli vyplacena v určené době hodnota dluhopisu (obligace) a většinou úrok.
domicil
V případě směnky se domicilem rozumí umístění platebního místa u třetí osoby. Z pohledu daní jde o uvedení státu, který je jeho domácí zemí pro podávání daňového přiznání z příjmů.
DSTI
Zkratka DSTI je převzata z angličtiny a znamená "Debt Service To Income". V překladu znamená "poměr výše dluhu k příjmu", doslovně pak "poměr dluhové služby k příjmu". V praxi pak znamená, že výše měsíčních splátek všech vašich úvěru nesmí překročit 45 % vašich měsíčních příjmů.
DTI
Zkratka DTI je převzata z angličtiny a znamená "Debt To Income". V překladu "poměr dluhu k příjmu". Pole nařízení České národní banky tento parametr v Česku sleduje, aby výše výše všech úvěrů nepřesáhla 9násobek vašeho ročního příjmu (v jinách státech je poměr odlišný).
Dynamic Currency Conversion (DCC)
Jde o službu, která vám umožní zvolit si přímo na terminálu u obchodníka měnu transakce, ve které se má platba zúčtovat. Příklad: při platbě pohonných hmot na čerpací stanici v Polsku vám obchodník nabídne, že transakci lze provést v českých korunách, Z účtu, ke kterému je vydaná platební karta, se vám následně zaúčtuje částka přímo v korunách a bez konverze. Tato na první pohled skvělá služba má své riziko. Nevýhodou je, že kurz převodu měny určuje společnost, které patří platební terminál a je často méně výhodný, než platba kartou v místní měně. Navíc, pokud je vaše karta vedená v jiné měně, než měna nabídnuté konverze, tak dochází ke třem konverzím: z měny daného státu na měnu nabídnutou a z měny zaúčtované na měnu, v jaké je vedený váš účet, resp. platební karta.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).