Hlavní navigace

Slovníček pojmů

acquiring
Výraz "acquiring" označuje obecnou službu umožnění akceptace platebních karet. Platební karty umožní přijímat, tedy akceptovat banka nebo nebankovní spolešnost s platnou licencí. Takové společnosti se říká "acquir" (čti: ekvajer).
akcie
Majetkový cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo určitého podílu firmy a dává mu právo spolurohodovat o firmě na valné hromadě. Ziskem z akcie je dividenda.
akontace
První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.
anuita
Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
asistenční služba
Služba zajišťující komplexní pomoc klientům v nouzi při okradení, úrazu apod., mezi poskytované služby například patří obstarání právních služeb, zabezpečení zvláštní zdravotní péče či zajištění opravy motorového vozidla. Asistenční služby obvykle bývají součástí cestovního pojištění a povinného ručení.
ATM (bankomat)
(automatic teller machine) bankomat - zařízení určené k výběru hotovosti prostřednictvím platební karty.
ážio
Obecně pojem ážio označuje rozdíl vzniklý mezi stanovenou hodnotou a na trhu dosaženou cenou při emisi cenných papírů, především akcií.
bankomat
Přístroj určený prioritně k vybírání hotovosti z účtu prostřednictvím platebních karet.
benchmark
Index vybraný podle zaměření fondu, který slouží k porovnání výkonnosti fondu (též srovnávací etalon).
BIC
BIC byla zkratka původních slov Bank Identification Code (bankovní identifikační kód) určená výhradně pro banky. Od roku 2009 (podle ISO 9362:2009) však mohou BIC obdržet i nebankovní společnosti, proto správný výraz nyní je Business Identification Code (obchodní identifikační kód). BIC se používá již přes 30 let a jde o nejdůležitější komunikační nástroj pro zasílání zpráv mezi společnostmi. BIC využívá více než 108 000 společností ve 233 zemích (stav k 12/2014). Po schválení certifikační autoritou by mělo v lednu 2015 dojít ke spuštění nové verze standardu BIC, stávající bude podporovaná až do 11/2018.
blankosmenka
Blankosměnka je směnka, kde je uvedený pouze podpis dlužníka, ale chybí dlužná částka, protože se ještě neví, jaký ten dluh bude v okamžiku, kdy dlužník bude mít potíže se splácením.
blokace platební karty
Jednorázový úkon, kterým se zamezí použití platební karty v obchodní síti, bankomatech i na internetu.
blue chips
Nejkvalitnější akciové tituly.
bonita
Komplexní klientova finanční situace, který má prokázat schopnost klienta splácet úvěr.
bonus
Zvýhodnění pojištěnce s nižším než obvyklým rizikem formou slevy na pojistném.
BRKI - Bankovní registr klientských informací
Jde o úvěrový registr provozovaný společností CBCB - Czech Banking Credit Bureau. Tento registr používají všechny banky a vede jak pozitivní, tak negativní záznamy. Tj. vede informaci o samotné existenci závazku, pokusu o sjednání závazku (např. neúspěšná žádost o kreditní kartu), tak i o delikvenci při plnění povinností.
broker
Člen organizované burzy cenných papírů, který za provizi pomáhá jednatelům.
cash advance
Výplata hotovosti prostřednicvím platební karty na přepážce banky nebo směnárny.
cestovní šeky
Cestovní šeky jsou jednou z nejstarších metod bezhotovostního placení na světě a dodnes patří k občasným používaným platebním prostředkům při cestách do zahraničí. Cestovní šeky nahrazují peněžní hotovost. Lze jimi přímo platit nebo je proměnit zpět na hotovost. Při jejich ztrátě jsou bezplatně vystavené nové šeky. Postupně jsou však vytlačovány platebními kartami.
cílová částka
Peněžní částka, kterou bude mít klient po určité době k dispozici. Složení: zůstatek na účtu (vklady účastníka + státní podpora + úroky mínus poplatky) + úvěr (jistina + úrok).
časová hodnota
Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tj. cena věci bezprostředně před pojistnou událostí.
čistá úroková sazba
Nominální úroková sazba (obvykle uváděná), od níž je odečtena zákonná daň z příjmu.
čisté obchodní jmění (ČOJ)
Souhrnný objem peněžních prostředků vložených do fondu.
ČOJ na podílový list (ČOJ/PL)
Čisté obchodní jmění - tržní hodnota majetku fondu na jeden podílový list.
daň
Platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost).
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).