Hlavní navigace

Slovníček pojmů "S"

směnka
Jde o cenný papír, který opravňuje majitele požadovat od osob, které jsou na směnce podepsány, zaplacení částky uvedené v textu směnky.
SOLUS - úvěrový registr
SOLUS je název úvěrového registru, který provozuje stejnojmenné sdružení právnických osob. Názvy slova "SOLUS" pocházejí z původního "Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům". SOLUS působí od roku 1999 a sdružuje jak bankovní, tak i nebankovní subjekty z různých oborů. Jde o tzv. negativní registr, tzn, že v registru jsou vedené pouze delikvence smluvních stavů (např. nezaplacený úvěr, nezaplacená faktura za telefon, za energie apod.)
spoludlužník
Ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem.
spoluúčast
Částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem.
správní poplatek
Poplatek účtovaný investiční společností za služby spojené se správou fondu.
státní podpora stavebního spoření
Finanční podpora od státu poskytovaná účastníkům stavebního spoření. Poskytována je formou ročních záloh ve výši 15 % z ročně naspořené částky, maximálně však 3000 Kč za kalendářní rok.
statut fondu
Základní dokument každého fondu, ve kterém jsou definovány cíle fondu, zásady hospodaření, výše poplatků a způsob využití výnosů.
Stop-loss
Nastavení krajní hranice ztráty, kterou jste schopni akceptovat. Obchod se na této hranici automaticky ukončí.
stoplistace
Původně jednorázový úkon, kterým se zrušila platnost embosované karty a zároveň se obchodníkům rozesílal tištěný seznam zablokovaných karet, tzv. stop list. Synonymem je i slovo blokace karty a banky na něj přecházení.
superhrubá mzda
Tzv. superhrubá mzda od 1.1.2008 obsahuje kromě hrubé mzdy i pojistné na zdravotní a sociální pojištění, které za svého zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Základ daně se tedy zvýší o 35 %, čímž dojde ke zvýšení reálné sazby, kterou se mzda daní. Jinými slovy, schválená 15% daň od roku 2008 a 12,5% daň od roku 2009 z příjmu ze suberhrubé mzdy je totéž jako sazba 20,25 % počítaná ze základu daně pro rok 2007. Do základu daně je nutné připočítat i pojistné, které za svého zaměstnance zaplatil zaměstnavatel v zahraničí.
SWIFT - BIC
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci. Slouží zejména k mezinárodnímu platebnímu styku. SWIFT přiděluje každé zúčastněné bance svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje. Tento kód se odborně se nazývá BIC - Bank Identifier Code.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).