Hlavní navigace

Výpověď, zrušení pojistky

Přišel vám předpis pojistného a vám se jej už nechce platit. Anebo je pojistka pro vás drahá a nemáte na její placení. Musíte ji platit? A co když ji nezaplatíte?

Kdy podat výpověď

Výpověď ke konci pojistného období

Výpověď pojistné smlouvy musíte podat nejpozději 6 týdnů před jejím výročím, tj. datem obnovy pojištění. Pokud to nestihnete, pojišťovna může po vás požadovat platbu následnéhho pojistného. Příklad: Smlouva vám končí ve čtvrtek 29. června 2017, poté se automaticky prodlouží. Výpověď proto musíte podat tak, aby ji pojišťovna obdržela nejpozději 18. května 2017, což je přesně 6. týden od výročí smlouvy. Pokud výpověď přijde třeba o den později, je platná, ale smlouva vám skončí až 29. června 2018, tedy o rok později.

Pozor, pokud máte ve smlouvě stanovené dlouhé pojistné období, pojistné musíte hradit za celé období a až ke konci pojistného období smlouvu vypovědět. Příklad: Pokud vaše smlouva má pojistné období 5 let, tak ji budete těch 5 let platit. Pokud prošvihnete termín výpovědi, prodlouží se o dalších 5 let.

Výpověď do 2 měsíců

Ode dne uzavření pojistné smlouvy ji můžete bez důvodu vypovědět do 2 měsíců. Dnem doručení výpovědi začíná běžet 8denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

Výpověď do 3 měsíců

Ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události můžete pojistmnou smlouvu vypovědět do 3 měsíců. Dnem doručení výpovědi začíná plynout 1měsíční výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pozor, totéž může udělat i pojišťovna.

Zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci

Pojištění končí, pokud už neexistuje věc, která byla pojištěna, nebo už neexistuje riziko, které jste si pojistili. Příklad: prodáte auto, takže vám už nepatří (chybí pojištěná věc). Anebo máte sjednané pojištění odpovědnosti za škody v zaměstnání, ale už tam nepracujete (chybí pojištěné riziko).

Musím platit pojistku?

Pokud jakékoli pojištění jen tak přestanete platit bez další výpovědi, zanikne pro neplacení. Ale než k tomu dojde, může uběhnout několik měsíců, během nichž vám, pojiš'tovna bude poskytovat pojistnou ochranu, posílat upomínky a nakonec poslední výzvu o ukončení pojištění kvůli neplacení. Za tu dobu ovšem může nárokovat nezaplacené pojistné. Navíc si sím ztížíte sjednání nové slouvy, protože pojišťovny se většinou ptají, zda vám někdy byla ukončena smlouva pro neplacení. Pokud odpovíte „ano“, pojišťovna s vámi nemusí uzavřít smlouvu. Pokud budete lhát a odpovíte „ne“, přitom k ukončení došlo, oficiálně uvádíte nepravdivé údaje a když by mělo dojít plnění, pokud to pojišťovna zjistí, nemusí vám vyplati nic.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).