Hlavní navigace

Jak vybrat úrazové pojištění?

Úrazové pojištění vám zdraví nevrátí, ale pomůže vám zachovat životní standard, na který jste byli zvyklí a zajistí vám financi pro zvýšené výdaje během rekonvalescence. Úraz je nenadálá událost, která ovlivní několik následujících dní, týdnů, měsíců, let a někdy i celý zbytek života. Finanční odškodnění spojené s úrazem pomocí úrazového pojištění nepříjemné následky neodstraní, ale pomůže je zmírnit.

Komu je úrazové pojištění určeno?

Úrazové pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven.

Úrazové pojištění si může sjednat každý, kdo má o ně zájem. Pojistit lze jednotlivce, rodinu i skupinu osob (zaměstnanci firmy, zájmová organizace, skupina dětí…)

Pojištění je vhodné pro ty, kteří:

 • chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků,
 • chtějí mít garantovánu částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu.

Kdo se může pojistit?

Některé pojišťovny mají stanovený minimální a maximální věk pojištěnce. Snadno naleznete pojišťovnu, která pojistí vaše děti od narození, pojišťovnu, která pojistí osoby starší 75 let naleznete jen stěží.

Kdy nastává plnění z úrazového pojištění?

Pojišťovna vám vyplatí odškodné v případě úrazu, ale až po ukončení šetření. Vyšší plnění bývá při trvalých následcích úrazu a při uznání invalidity. Většina pojištění zahrnuje též výplatu v případě smrti úrazem. Čekání na výplatu pojistého plnění může trvat i několik měsíců nebo let, kdy se čeká například na výši trvalých následků, které pojistná událost způsobila.

 • V případě úmrtí následkem úrazu je vyplacena sjednaná pojistná částka.
 • V případě trvalých následků je vyplaceno odpovídající procento z pojistné částky.
 • V případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění (neumožňuje zhodnocování finančních prostředků).
 • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Forma výplaty může být buď jednorázová, nebo formou opakovaných výplat.

Výhody

 • Garantované pojistné částky v pojistné smlouvě,
 • Rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou volitelných připojištění,
 • lze měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany.

Nevýhody

 • Neumožňuje zhodnotit peníze. Když se „nic nestane“, jsou to „vyhozené peníze“ (nejsou, kupovali jste si jistotu).
 • Nelze odečíst z daňového základu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).