Hlavní navigace

Jak vybrat cestovní pojištění?

Cestovní pojištění kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí (pojistná smlouva pro opakování má dobu platnosti zpravidla jeden rok).

Proč je důležité se pojistit?

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz – EZP), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika, jako jsou např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

TIP: pokračujte na srovnání cestovního pojištění

Co pojištění umí

Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Většinou je z tohoto pojištění hrazeno:

 • ambulantní lékařské ošetření,
 • předepsané léky a zdravotnický materiál,
 • hospitalizace,
 • lékařsky neodkladná operace,
 • převoz nemocného do ČR,
 • převoz tělesných ostatků do ČR,
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti,
 • případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Možnosti připojištění:

 • úrazové pojištění,
 • pojištění cestovních zavazadel,
 • pojištění odpovědnosti za škodu,
 • pojištění storna zájezdu
 • případně další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Co má vliv na výši pojistného

 • územní platnost (Evropa, svět s USA a svět bez USA),
 • věk pojištěného,
 • délka pobytu v zahraničí,
 • zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením).

Jak funguje asistenční služba?

Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Co lze v rámci cestovního pojištění pojistit

 • Léčebné výlohy
 • Zubní ošetření
 • Kompenzace pobytu v nemocnici
 • Aktivní asistence
 • Převoz, přeložení a přeprava
 • Repatriace tělesných ostatků
 • Náklady na pohřeb
 • Náklady na opatrovníka
 • Trvalé následky úrazu
 • Úmrtí následkem úrazu
 • Škoda na osobních věcech
 • Cestovní doklady
 • Zpoždění zavazadel
 • Škoda na zdraví
 • Škoda na majetku
 • Zmeškání odjezdu
 • Zpoždění odjezdu
 • Náklady na právní zastoupení
 • Zmeškání odjezdu
 • Zpoždění odjezdu
 • Únos dopravního prostředku
 • Porucha nebo nehoda automobilu
 • Úhrada stornopoplatků
 • Přerušení cesty
 • Nevyužitá dovolená
 • Škoda na zimním vybavení
 • Nájem náhradního vybavení
 • Prodloužení pobytu z povětrnostních důvodů
 • Škoda na golfovém vybavení
 • Úhrada green fees
 • Hole-in-One
 • Veterinární výlohy
 • Provozování rizikových sportů
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).