Hlavní navigace

Pojištění cestovních kanceláří

Cestovní kancelář, která pořádá zahraniční zájezdy, musí být ze zákona pojištěna proti úpadku. V případě konkurzu pojištěné cestovní kanceláře přebírá pojišťovna závazek dopravit turisty ze zahraničí zpět do České republiky.

Zda má vaše cestovní kancelář uzavřené pojištění proti úpadku, se můžete přesvědčit na internetových stránkách pojišťovny, která CK pojistila. Cestovní kancelář by měla uzavření pojistky prokázat originálem či ověřenou kopií platné pojistné smlouvy nebo dokladem určeným zákazníkovi osvědčujícím zejména informace o uzavřeném pojištění.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj nabízí v současné době pojištění cestovních kanceláří proti úpadku šest pojišťoven:

Na co se vztahuje pojištění proti úpadku

Pojištění záruky pro případ úpadku se podle § 6 zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu vztahuje na situace, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • neposkytne zákazníkovi dopravu zahrnutou v ceně zájezdu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti.

Jsem klientem krachující CK. Co mám dělat?

Pokud cestovní kancelář, u které jste si koupili zájezd, zkrachovala ještě před vaším odjezdem na dovolenou, nahlaste pojistnou událost pojišťovně, se kterou má cestovní kancelář smlouvu o pojištění proti úpadku. Vyplňte příslušný formulář, který naleznete na internetových stránkách dané pojišťovny, přiložte k němu originály cestovní smlouvy a dokladů o zaplacení a zašlete na určenou adresu.

Pokud cestovní kancelář, se kterou máte uzavřenou smlouvu, zkrachuje v době, kdy jste na dovolené v zahraničí, měli byste postupovat podle pokynů uvedených na informační kartičce, kterou by vám vaše cestovní kancelář měla dát společně s cestovní smlouvou. Jestliže cestujete s velkou CK, zpravidla ji dostanete až před odletem.

Pojišťovna, u které je vaše CK pojištěna proti úpadku, by vám měla zajistit dopravu zpět do České republiky včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Jestliže se rozhodnete, že se domů dopravíte sami a veškeré náklady na nezbytné ubytování a stravování rovněž uhradíte ze svého, počítejte s tím, že vám pojišťovna poskytne náhradu pouze do výše, jakou by musela sama vynaložit.

Jak vymáhat náhradu škody a kolik peněz vám pojišťovna proplatí?

Pojistnou událost nahlaste příslušné pojišťovně co nejdříve, nejpozději do šesti měsíců od data jejího vzniku, a to písemně. Výše pojistného plnění, které by měl poškozený obdržet, závisí na počtu podaných oznámení o pojistné události a výši pojistné částky, přičemž pojistná částka musí podle zákona dosahovat minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. Ovšem pokud budou nároky poškozených vyšší než částka, na kterou byla CK pojištěna, obdrží klienti snížené pojistné plnění.

Poškození klienti cestovních kanceláří nedostanou své peníze ihned, ale až za 6 měsíců poté, co cestovní kancelář, se kterou měli uzavřenou smlouvu, vyhlásí úpadek. Klientům, které zpráva o krachu CK zastihla ještě před jejich odjezdem na dovolenou, pojišťovna vyplatí buď zaplacenou zálohu, nebo cenu neuskutečněného zájezdu. Ti, co už stihli odcestovat do zahraničí, by měli dostat rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).