Hlavní navigace

Hledám právní ochranu

Pojištění právní ochrany vás chrání před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného.

Pomůže vám uplatnit nároky na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochrany práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

Výhody

 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti,
 • široká územní platnost pojištění,
 • pestrost nabídky pojistných produktů.

Nevýhody

 • Omezené limity krytí.
 • Nelze se soudit donekonečna.
 • Omezená územní platnost.

Jak pojištění funguje?

Při sjednání pojištění je stanoven rozsah služeb, ve kterých vás bude pojišťovna zastupovat (např. v případě pojištění právní ochrany řidiče vozidla bude pojišťovna pomáhat pojištěnému s odstraněním následků dopravní nehody, tj. zastupování v přestupkovém řízení, uplatnění nároku na náhradu škody apod.) nebo v jakých případech bude pojišťovna hradit náklady spojené s právním zastupováním pojištěného.

Druhy pojistných produktů právní ochrany

Pojištění právní ochrany řidiče

Vztahuje se pouze na škody jemu vzniklé. Toto pojištění je určeno zejména pro řidiče z povolání.

Právní ochrana vlastníků vozidel

Toto pojištění ochraňuje vlastníka, držitele a řidiče vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a současně i spolucestující osoby v pojištěném vozidle za předpokladu, že osoby jsou oprávněny toto vozidlo používat.

Právní ochrana rodiny

Pojištění zabezpečuje rodinu při nevýdělečné činnosti jednotlivých členů rodiny. Jedná se zejména o události, které pojištěným osobám nastanou jako chodcům, cyklistům, rekreantům, cestujícím v hromadné dopravě apod. Právní ochrana je taktéž poskytovaná v případě právních problémů rodiny souvisejících s jejich movitým majetkem – s výjimkou problémů týkajících se motorových vozidel.

Právní ochrana pro vlastníka nemovitosti

Produkt je určen vlastníkům a nájemcům nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu (byt, bytová jednotka, chata, rodinný domek, garáž apod.). V případě právních problému souvisejících s pojištěnou nemovitostí je díky tomuto pojištění poskytována právní ochrana a pomoc spojená s hájením zájmů klienta.

Právní ochrana podnikatelů

Je vhodná především pro menší podnikatelské subjekty, kterým je poskytována právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností pojistníka. Předmět podnikání musí být vždy specifikován v pojistné smlouvě.

Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů

Tento pojistný produkt poskytuje právní ochranu na události, které pojištěnému vzniknou výhradně jako zaměstnanci při plnění povinností z pracovněprávních vztahů. Pojištění je určeno pro případné řešení sporů vzniklých např. při komplikacích s odškodněním pracovního úrazu, nařčení z nedbalosti nebo spory ohledně dodržování zákoníku práce.

Úraz

Tento pojistný produkt poskytuje právní ochranu pro případy problémů týkajících se odškodnění úrazu z odpovědnostního nebo soukromého pojištění.

Co pojištění kryje:

 • poplatky a náklady na soudní řízení,
 • soudní výdaje a náklady,
 • náklady na právního zástupce,
 • náklady na soudní znalce a svědky,
 • výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu,
 • cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné).

Na co se pojištění nevztahuje

 • pokuty uložené pojištěnému,
 • náklady, které je povinna uhradit jiná osoba,
 • spory mezi pojištěným a pojistitelem.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).