Hlavní navigace

Změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2011

4. 1. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Novinky v pojistném na sociální zabezpečení většinu z nás nepotěší. Změny k lepšímu jsou jen mírné, většina z nás bude mít do kapsy letos ještě hlouběji.

V dnešním článku si shrneme změny, které jsou od nového roku platné v sociálním pojištění. Změny vezmou z peněženek téměř všem, nejvíce však ukrojí osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Přilepší si naopak ti, kteří pobírají jakýkoliv druh penze.

Změny v nemocenském: OSVČ si pohorší

Dvě velké změny pramení z novinek v nemocenském pojištění. Některé z nich paradoxně nejsou žádnou novotou, ale původně jejich platnost neměla zasáhnout do letošního roku. Nemocenská se tak i nadále vypočítává jako 60 % denního vyměřovacího základu, stejně jako ošetřovné, které náleží od prvního dne ošetřování člena rodiny.

V konstrukci výpočtu se mění výše redukčních hranic. První, která se u mateřské započítává ze 100 %, se zvyšuje na 825 Kč, druhá vzrostla na 1237 Kč  a třetí hranice se zvýšila na 2474 Kč. Zvýšené redukční hranice se započítají od prvního ledna i těm, kteří jsou v pracovní neschopnosti od minulého roku.

Stát také nově vyplácí nemocenskou při pracovní neschopnosti až od 22. dne nemoci. Pro zaměstnance se nic nezmění. Jejich zaměstnavatelé jim ale budou muset vyplácet náhradu mzdy při pracovní neschopnosti od 4. do 21. dne. Toto nebude platit pro ty, kteří onemocněli ještě v roce 2010. Ti ještě dostanou nemocenskou od státu od 15. dne.

Pro OSVČ to znamená, že pokud se účastní nemocenského pojištění, uvidí první peníze až 22. dne nemoci. Toto opatření je omezeno na dobu 3 let, tj. do roku 2013, sdělil před časem serveru Měšec.cz Petr Sulek z tiskového centra Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Výměnou za to se pro OSVČ také zvýší sazba pojistného z 1,4 % na 2,3 % z minimálního vyměřovacího základu 4000 Kč. Minimální povinná záloha tak vzroste na 92 Kč měsíčně. Nezapomeňte si proto zvýšit platby na zálohy. Pokud totiž nejpozději do 21.2. 2011 nezaplatíte alespoň minimální zálohu, zanikne vám nemocenské pojištění k 31.12. 2010. Čtěte více: Rok 2011: Další nevýhody pro OSVČ, tentokrát v nemocenském pojištění

 Další z novinek je sjednocení podmínek nároku na výplatu nemocenského. Ten nově vzniká vždy, pokud účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu tří kalendářních měsíců před vznikem sociální události. Možnost zpětné přihlášky do 8 dnů od zahájení samostatné činnost byla zrušena. Čtěte také: Nemocenské pracující důchodci dostanou, ale bez ochranné lhůty 

Účast na nemocenském znamená hlavní činnost

Další změna nepotěší zejména ty OSVČ, které jsou dobrovolně nemocensky pojištěny a vykonávají samostatnou výdělečnou činnost vedlejší (např. z důvodu, že jim byl přiznán starobní důchod). Právě z důvodu jejich dobrovolné účasti na nemocenském pojištění se totiž jejich činnost stala od 1. 1. 2011 výkonem hlavní samostatné výdělečné činnosti. Nově tedy budou muset začít platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, které se prvním lednem zvýšily na úroveň 1807 Kč. Je tedy na zvážení, zda budete preferovat například výplatu předčasného starobního důchodu nebo zda se budete dál nemocenského pojištění účastnit.

Novinka pramení ze změny, že od prvního ledna vykonávají všechny OSVČ, které se účastní nemocenského pojištění, hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Vedlejší činnost je možná pouze bez účasti na nemocenském pojištění.

Nemocenské pojištění navázáno na důchodové

Lednem se zavádí tzv. absolutní minimální vyměřovací základ pro placení „ročního“ pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. To platí pro ty OSVČ, které byly alespoň část roku účastny nemocenského pojištění a minimálně za jeden měsíc zaplatily pojistné na nemocenské pojištění z vyššího měsíčního základu, než jaký je pro ně v tom roce platný. V takovém případě jejich „roční“ vyměřovací základ pro placení pojistné na důchodové pojištění nesmí být nižší, než je součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění za tento rok, sdělil serveru Měšec.cz před časem Sulek. 

Kromě minimálního limitu získala platba na nemocenské pojištění také své maximum. To je omezeno částkou měsíčního základu. Ten nesmí přesáhnout měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na důchodové pojištění.

OSVČ si tak i letos může měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění určit sama (tedy i více než minimum, které odpovídá jejímu základu). Částka ale nesmí přesáhnout 1/12 maximálního vyměřovacího základu, který odpovídá 148 440 Kč (1 781 280 Kč : 12 měsíců).

Pokud si určí vyšší měsíční vyměřovací základ, může pak za tento měsíc stejně zvýšit i měsíční základ pro placení pojistného na nemocenské pojištění.

Konec maximální mateřské pro OSVČ

Tyto a další související změny v nemocenském pojištění už svými důsledky zasahují do peněžité pomoci v mateřství, lidově do mateřské. Do konce minulého roku bylo totiž možné si výší zálohy v rozhodném období určit také výši přiznané mateřské. Více v článku: Získejte maximální mateřskou. Návod, jak dostat přes 23 tisíc měsíčně 

Tato možnost sice trvá dál, je ale podmíněna zvýšením zálohy na důchodové pojištění. Platba by ale musela být tak vysoká, že se tento postup už více nevyplatí. Pro OSVČ totiž nově platí pravidlo, že zálohy na nemocenské pojištění se hradí ze stejného vyměřovacího základu jako u důchodového pojištění. Pokud byste platili zálohy na nemocenské z vyššího základu než u důchodového pojištění, bude se vám počítat jen se základem, který vyplývá z důchodového pojištění – a to i pro nemocenské. Zbytek prostředků, které zaplatíte na zálohách na nemocenské navíc, bude považován za přeplatek. Pokud si ale připlatíte na nemocenském i na důchodovém více, než odpovídá daňovému základu (například proto, abyste dostali vyšší mateřskou), žádný přeplatek vám na důchodovém pojištění vrácen nebude.

O kolik zvýšenou zálohu na nemocenském „zdraží“ záloha na důchodové, porovnáte jednoduše. Na důchodové platíte 29,2 % z vyměřovacího základu a na nemocenské pouze 2,3 % měsíčního základu. Čtěte více: Rok 2011: Konec snu o maximální mateřské

Maximální započitatelný měsíční základ pro výpočet dávky odpovídá 1/12 maximálního vyměřovacího základu za daný rok. Pro roku 2011 to bude stále částka 148 440 Kč. Tomu odpovídá měsíční platba na nemocenské pojištění ve výši 3 415 Kč. Současně by však musela být uhrazena i záloha na důchodové pojištění ve výši odpovídající tomuto vyměřovacímu základu, tzn. platba ve výši 43 345 Kč, vypočetla pro server Měšec.cz před časem Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení.

Z odpovědi také vyplývá, že i pro rok 2011 zůstává maximální vyměřovací základ ve výši 72násobku průměrné mzdy, jde tedy o částku 1 781 280 Kč.

Změny v platbách na důchodové pojištění

O nové výši zálohy na důchodové pojištění, která činí minimálně 1807 Kč už v tomto článku zmínka padla. Je ale také důležité uvést, že od počátku roku platí tato výše zálohy pouze pro ty, kteří s její úhradou teprve začínají. Pro stávající podnikatele platí původní výše zálohy 1731 Kč až do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010.

Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha do měsíce předcházejícího měsíci, kdy podají Přehled ve výši 693 Kč. V měsíci, kdy Přehled podají, už se minimální zálohy zvýší na 723 Kč. Tuto zálohu musí kromě dobrovolně přihlášených platit také ti podnikatelé, jejichž daňový základ byl v roce 2010 alespoň 56 901 Kč.

Ohledně plateb záloh se mění ještě jedna věc. OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení, uvádí zpráva České správy sociálního zabezpečení s tím, že je nutné uvést měsíce, za se pojistné platí i částku za jednotlivá období. Už tedy nebude možné pro letošek použít přeplatek na úhradu záloh až do června následujícího roku, ale nejdéle do prosince 2011.

Mění se i vyměřovací základy

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění činí pro rok 2011 polovinu daňového základu. Maximální měsíční vyměřovací základ je pro letošek stanoven na 148 440 Kč, tomu odpovídá záloha na pojistné ve výši 43 345 Kč (tedy částka, kterou musí zaplatit spolu s maximální zálohou ten, kdo chce obdržet maximální mateřskou).

OSVČ, které vykonávají hlavní činnost bude minimální vyměřovací základ odpovídat částce 71 136 Kč. Pro OSVČ s činností vedlejší pak 28 452 Kč.

Jste-li zvyklí platit pojistné na důchodové pojištění poštovní poukázkou, musíte o její zaslání  nově příslušnou OSSZ požádat. Už je nebude zasílat automaticky. Žádost je možné poslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu, poštou či prostřednictvím datové schránky. Požádat o ni můžete i telefonicky nebo osobně. Následně obdržíte složenky na jeden rok.

Dobrá zpráva pro poživatele důchodů

Od lednové splátky dojde k navýšení všech důchodů, tedy předčasných, starobních, invalidních, vdovských nebo vdoveckýchsirotčích. Základní výměra důchodu (společná pro všechny) vzrostla na 2230 Kč (nárůst o 60 Kč) a procentní, která je individuální, se zvyšuje o 3,9 %. Čtěte více: O kolik se vám v roce 2011 zvýší důchod?

O 3,9 % se zvýší také příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů, a dále příplatek podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, ve znění pozdějších předpisů. Zvyšovat se naopak nebude zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

Valorizace se bude týkat i tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Základní výměra se zvýší o poměrnou část z 60 Kč (odpovídající poměru české doby vůči celkové době) a procentní výměra odpovídající příslušnému poměru se taktéž zvýší o 3,9 % své hodnoty.

Pro výpočet důchodu byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 ve výši  24 091 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 je 1,0269. Redukční hranice, které se používají pro výpočet důchodu, se zvyšují na 11 000 Kč v případě první hranice a na 28 200 Kč v případě druhé redukční hranice.

Změní se také minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. Ta se z částky 1660 Kč zvýší na 1732 Kč (28 % z nejnižšího vyměřovacího základu 6185 Kč).

školení účto Kučerová

Změny se dotýkají také zaměstnavatelů

Novinky se v letošním roce dotýkají i samotných zaměstnavatelů. Ti už si nemohou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo nařízenou karanténu zaměstnanců. Výjimku tvoří zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců, kteří se účastní nemocenského pojištění. Tito zaměstnavatelé se mohou dobrovolně přihlásit ke zvláštnímu režimu placení pojistného na sociální zabezpečení.

Ten spočívá v tom, že budou platit vyšší sazbu pojištění, tedy 26 % místo 25 %, přesněji na pojistné na nemocenské pojištění zaplatí místo 2,3 % nově 3,3 % z vyměřovacího základu (sazba pro zaměstnance zůstává stejná). Pak si může polovinu náhrady mzdy i nadále odečítat.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).