Hlavní navigace

Získejte maximální mateřskou. Návod, jak dostat přes 23 tisíc měsíčně

1. 2. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Budoucí matky, které jsou zároveň OSVČ, si výší záloh na nemocenské pojištění mohou zajistit maximální úroveň mateřské. Poradíme vám, jak na to.

Zákon o nemocenském pojištění umožňuje budoucím matkám, které jsou zároveň osoby samostatně výdělečně činné, nastavit si zálohy na nemocenské pojištění tak, aby pak mohly pobírat maximální výši peněžité pomoci v mateřství (PPM), tedy lidově mateřské. Čtěte také: Rodičovský příspěvek dostanete, ale s jeho výší to sláva není

Hlavně být pojištěná

Před tím, než se budeme zamýšlet nad tím, jak zálohy na nemocenské pojištění upravit, je nutné si připomenout ještě obecné podmínky, bez jejichž splnění nemají další úvahy smysl.

 • Budoucí matka OSVČ musí být účastna nemocenského pojištění a musí nastoupit peněžitou pomoc v mateřství (PPM) – tedy mateřskou, v době trvání pojištění. U zaměstnankyň je to možné ještě také v ochranné lhůtě.
 • Je nutné, aby účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM činila alespoň 270 kalendářních dní. Přitom platí, že pojištění nemusí být nepřetržité, nutné je jen, aby byl splněn počet dní. Pro OSVČ platí ještě další podmínka, a to účast na nemocenském pojištění OSVČ minimálně 180 kalendářních dní před nástupem na PPM. I zde nemusí být doba pojištění nepřetržitá a určující je počet dní.

Tyto podmínky musí být splněny ke dni nástupu na mateřskou. Ten si určíte v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů. V případě, že byste porodila zároveň dvě nebo více dětí, prodlužuje se podpůrčí doba na 37 týdnů. Z titulu porodu je možné PPM pobírat nejdéle do jednoho roku věku dítěte. Čtěte také: Přiznáváte jako OSVČ minimální příjmy? Vašim nejbližším se to nemusí vyplatit

Pojistné může platit kdokoli

OSVČ se může nemocenského pojištění účastnit i přes to, že neplatí zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Překážkou není ani výkon činnosti za hranicemi ČR. Účast na nemocenském pojištění vzniká podanou přihláškou k nemocenskému pojištění a zaplacením pojistného.

Jak nastavit zálohy pro nejvyšší mateřskou?

Účast i výše zálohy na nemocenském pojištění je dobrovolná. Pokud si ale toto pojištění nebudete platit, na mateřskou vám nárok nevznikne. Pro hlavní i vedlejší výdělečnou činnost je minimální výše zálohy 56 Kč měsíčně. V případě, že si platíte pojištění vyloženě za účelem nároku na mateřskou, stačí tato výše zálohy na splnění výše uvedených podmínek. Pro maximální mateřskou ale v rozhodném období musíte své zálohy zvýšit.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky nemocenského pojištění, tedy i PPM, je součet měsíčních základů za rozhodné období, v nichž OSVČ platila pojistné na sociální pojištění. Rozhodné období přitom činí 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Tou je pro tyto účely myšlen nástup na mateřskou. Čtěte také: Změny a novinky roku 2010 v kostce

Z rozhodného období musíme vyloučit dobu, po kterou OSVČ nevykonávala činnost nebo pobírala nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ po celý kalendářní měsíc, nebo nebyla nemocensky pojištěna, radí čtenářům serveru Měšec.cz Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice z České správy sociálního zabezpečení.

Nejvyšší denní vyměřovací základ, který je zohledněn pro výpočet nemocenské dávky, je v roce 2010 částka 2 371 Kč (po zaokrouhlení), stanovena z ročního vyměřovacího základu 865 715 Kč, doplnila pro server Fraňková.

Z těchto údajů už lze vypočítat i potřebnou měsíční zálohu. Stačí převést roční vyměřovací základ na měsíční a ten pak vynásobit sazbou pojistného na nemocenské pojištění, která činí 1,4 %.

 • Roční vyměřovací základ: 865 715 Kč
 • Měsíční vyměřovací základ: 865 715 : 12 měsíců = 72 143 Kč (zaokr.)
 • Měsíční pojistné: 72 143×1,4 % = 1010 Kč (zaokr.)

Jak dostat na mateřské cca 23 490 Kč měsíčně

Pro maximální dávku musí být zaplaceno měsíční pojistné na nemocenské pojištění ve výši 1 010 Kč po dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti v posledních 12 kalendářních měsících před vaší žádostí o peněžitou pomoc v mateřství.

V případě, že je ze zákonného důvodu vyloučen některý měsíc, tak se výše odvedeného pojistného ve vztahu k max. dávce poměrně sníží o 1 010 Kč, doplnila ještě Fraňková. Pokud tedy za posledních 12 měsíců výkonu činnosti před nástupem na mateřskou nebyla OSVČ například 3 měsíce účastna nemocenského pojištění, musí pro maximální úroveň mateřské zaplatit na zálohách 9×1010 Kč.

Pro rok 2010 je maximální mateřská nižší

Ještě loni byla maximální úroveň mateřské vyšší. Prvním lednem 2010 se ale pozměnila konstrukce výpočtu. Výše první redukční hranice pro rok 2010 je 791 Kč, druhá redukční hranice je ve výši 1186 Kč a třetí ve výši 2371 Kč. U první redukční hranice také došlo ke snížení zápočtu výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu ze 100 % na 90 %. Dále se snížila i procentní sazba pro výpočet PPM ze 70 % na 60 %. Čtěte více: Důležité změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2010

Denní vyměřovací základ se stanovuje jako podíl vyměřovacího základu z rozhodného období a počtu kalendářních dnů, které na rozhodné období připadají. Nejvyšší denní vyměřovací základ, který se zohledňuje ve výpočtech nemocenských dávek pro rok 2010, je 2371 Kč, informovala server Měšec.cz Alena Fraňková.

Tato částka se dále pro účely výpočtu redukuje dle tzv. redukčních hranic:

 • do 791 Kč se započítává ve výši 90 %  tj. 711,90 Kč,
 • nad 791 Kč do 1186 Kč redukce na 60 % tj. 237,00 Kč
 • nad 1186  Kč do 2371 Kč  redukce na 30% tj. 355,50 Kč
 • nad  2 371  Kč se nezohledňuje nic.

V součtu po zaokrouhlení je tedy redukovaný denní vyměřovací základ 1305 Kč.

Pokud tuto částku vynásobíme sazbou pro PPM, která činí 60 %, dostaneme maximální výši PPM na den. Částku už je pak jen nutné vynásobit 30 dny a dostaneme maximální měsíční výši PPM.

CHP22

 • 1305×60 % = 783 Kč
 • 783×30 = 23 490 Kč
 • Denní vyměřovací základ = 2371 Kč (zaokr.)
 • Redukovaný vyměřovací základ  = 1305 Kč  (zaokr.)
 • Zohlednění sazby pro PPM (60 %) : 783 Kč / na den
 • Maximální výše PPM měsíčně: 23 490 Kč

Peníze na mateřskou od státu si naplánujte

Zákon umožňuje platit měsíční zálohy na pojistné i nerovnoměrně. Pokud tedy začnete plánovat ratolest a následně zjistíte, že už by měly být platby na pojistné zvýšeny, nevadí. Poslední měsíc rozhodného období pro výpočet dávky můžete svou zálohou pojistné vyrovnat. Čtěte také: Státní sociální podpora v roce 2010

Je možné měsíčně platit zálohy ve výši 56 Kč a poslední měsíc rozhodného období pro výpočet dávky lze zaplatit např. 11 500 Kč, zdůraznila Fraňková pro server Měšec.cz. Zároveň  ale také upozornila, že nemocenské pojištění nelze doplatit zpětně. Proto aby bylo možné čerpat nejvyšší možnou dávku mateřské, musíte se k nemocenskému pojištění přihlásit včas.

Peněžitá pomoc v mateřství by měla být...

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).