Hlavní navigace

Zdravotní pojištění 2011: vyšší zálohy a stovka za pobyt v nemocnici na obzoru

5. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

OSVČ si na rozdíl od zaměstnanců připlatí v případě, že platí minimální zálohy. Více odvedou také lidé s vysokými příjmy a brzy si zřejmě připlatíme za pobyt v nemocnici.

Pokračujeme v detailním představování změn, které přinesl rok 2011 a tentokrát se tak dočtete vše potřebné k tomu, abyste i v tomto roce byli schopni splnit své zákonné povinnosti ve zdravotním pojištění. Kromě změn vyměřovacích základů a záloh se dočtete také o plánovaných změnách v oblasti regulačních poplatků ve zdravotnictví.

Vyšší minimální záloha a nová výše vyměřovacích základů

Základní pravidlo se nemění vůbec, na zdravotním pojištění se i nadále odvádí 13,5 % z vyměřovacího základu. Původ všech změn ve fungování systému zdravotního pojištění roku 2011 nespočívá v legislativních změnách, ale v přirozených změnách ekonomických podmínek. Vyměřovací základy a z nich i výše minimálních záloh na zdravotní pojištění se totiž odvíjejí od průměrné měsíční mzdy. Ta je výpočtem podle platných pravidel nově stanovena ve výši 24 740 Kč (v roce 2009 byla ve výši 23 709 Kč).

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ tvoří nadále polovina průměrné mzdy, pro rok 2011 tedy platí výše tohoto základu 12 370 Kč a z toho minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění je po zaokrouhlení rovna částce 1670 Kč (neplatí ji pouze osoby, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ).

Všechny OSVČ, které si platí minimální zálohy na zdravotní pojištění (podle údajů VZP zhruba 53 % pojištěnců), si tedy musí provést změnu výše záloh z doposud platných 1601 Kč na 1670 Kč. Splatnost lednové zálohy je přitom k 8. únoru 2011 (i nadále tedy zůstává schizofrenický stav, kdy zálohy na sociální pojištění jsou splatné k 20. dni následujícího měsíce a zálohy na zdravotní pojištění k 8. dni následujícího měsíce).

Nemění se ani pravidla u maximálních vyměřovacích základů, a to i přesto, že jejich zvýšení na 72násobek průměrné mzdy mělo být dočasným (jednoročním) opatřením Janotova balíčku. Maximální roční odvod na zdravotní pojištění (stejně jako na sociální pojištění) tak roste z 1 707 048 Kč v roce 2010 na 1 781 280 Kč v roce 2011. Maximální měsíční záloha na pojistné je tedy pro rok 2011 stanovena ve výši 20 040 Kč. Na rozdíl od minimální zálohy na zdravotní pojištění, která se mění ihned se začátkem roku 2011, je nová maximální výše zálohy na pojistné pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2010.

Vývoj minimálních záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ
Platnost od Výše minimální zálohy
1. 1. 2006 1218 Kč
1. 4. 2006 1272 Kč
1. 1. 2007 1360 Kč
1. 1. 2008 1456 Kč
1. 1. 2009 1590 Kč
1. 1. 2010 1601 Kč
1. 1. 2011 1670 Kč

Zdroj: web OZP

Jak se vypočítává průměrná mzda pro účely ZP?

Za průměrnou mzdu se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Při stanovení minimálních záloh pro rok 2011 se vychází z Nařízení vlády č. 283/2010 Sb. ze dne 29. 9. 2010, kde výše všeobecného vyměřovacího základu (průměrná mzda) za rok 2009 činí 24 091 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0269.

Zdroj: weby VZP a OZP

Zaměstnanci mají nová jen maxima

U zaměstnanců se nemění minimální vyměřovací základ (a tedy ani minimální výše zálohy). Vypočítává se totiž z minimální mzdy, která je nadále stanovena ve výši 8000 Kč. Nadále platí, že zaměstnanec ze své hrubé mzdy na zdravotním pojištění odvede 4,5 % a dalších 9 % odvede jeho zaměstnavatel.

Stejně jako u OSVČ se ale zaměstnancům mění maximální vyměřovací základ. Jeho růst z 1 707 048 Kč na 1 781 280 Kč znamená, že se strop pro placení zákonného pojistného (i u sociálního pojištění) posouvá z úrovně hrubé měsíční mzdy ve výši 142 254 Kč na 148 440 Kč v roce 2011 (z příjmů nad hranicí maximálního vyměřovacího základu se pojištění již neodvádí).

Nemění se výše platby zdravotního pojištění u osob, za které platí zdravotní pojištění stát, a zůstává tedy ve výši 723 Kč měsíčně. Změny se netýkají ani osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), které nadále budou platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 1080 Kč. Čtěte také: Zapomnětlivce vyjde zdravotní pojištění na 26 000 Kč ročně

Rychlý přehled zdravotního pojištění 2011
Parametr 2010 2011
Minimální měsíční záloha OSVČ 1601 Kč 1670 Kč
Maximální měsíční záloha 19 205 Kč 20 040 Kč
Maximální roční vyměřovací základ 1 707 048 Kč 1 781 280 Kč
Měsíční záloha OBZP 1080 Kč 1080 Kč
Měsíční záloha osoby, za kterou platí pojistné stát 723 Kč 723 Kč
Splatnost (zaměstnanci) 20. den následujícího měsíce 20. den následujícího měsíce
Splatnost (OSVČ, OBZP) 8. den následujícího měsíce 8. den následujícího měsíce

Stovka za den v nemocnici již brzy

Podle původních plánů ministerstva zdravotnictví měly být zvyšovány také některé regulační poplatky ve zdravotnictví. Nakonec k tomu se začátkem roku 2011 nedošlo, neznamená to však, že se změn ještě letos nedočkáme. Pravděpodobně ještě v první polovině roku dojde ke zvýšení poplatku za den pobytu v nemocnici ze současných 60 na 100 korun.

skoleni_8_6

Tento poplatek se přitom nezapočítává do celkového ročního limitu, při jehož překročení zdravotní pojišťovna přeplatek vrací. Jeho zvýšení tedy v plné výši dopadne i na částečně chráněné skupiny – důchodci a děti do 18 let mají snížený limit ve výši 2500 Kč, ostatní ve výši 5000 Kč.

Další chystanou změnou je zvýšení poplatku za návštěvu specialisty bez doporučení praktického lékaře. Ze současných 30 korun by tento poplatek měl stoupnout na 90 korun, zatím ale není jisté, zdali k tomu dojde ještě letos nebo až v roce 2012.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).