Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2021 v kostce

1. 1. 2021
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Projděte si přehled nejdůležitějších novinek, které nás čekají v roce 2021. Shrnuli jsme nejpodstatnější změny v daních, mzdách, důchodech a ve financích.

DANĚ

Zrušení superhrubé mzdy

Daň se bude nově odvádět jen z hrubé mzdy, nikoli ze superhrubé, která kromě hrubé mzdy zahrnovala také pojistné placené zaměstnavatelem.

Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává na 15 %. Nově bude zavedeno další daňové pásmo ve výši 23 %, které se bude aplikovat pouze na roční příjmy (resp. součet základů daně), jež přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. To, se započtením úrovně průměrné mzdy pro příští rok ve výši 35 441 Kč, odpovídá 1 701 168 Kč. Při přepočtení na měsíce se bude zvýšená sazba aplikovat od 141 764 Kč a nahradí tak tzv. solidární přirážku.

Na rozdíl od ní se ale 23% daňová sazba bude aplikovat kromě příjmů ze zaměstnání a podnikání také na takzvané ostatní příjmy, na kapitálové příjmy či na příjmy z pronájmu.

Daňový balíček, který superhrubou mzdu ruší, vyšel ve sbírce zákonů ve čtvrtek 30. prosince 2020. V účinnost tedy vstoupí už od pátku 1. ledna 2021.

Přečtěte si podrobnosti: Jaká bude vaše výplata podle schválených pravidel?

Efekt navrhovaných opatření na výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda Čistá mzda nyní Čistá mzda nově Rozdíl za měsíc
15 000 Kč 12 405 Kč 13 350 Kč + 945 Kč
23 000 Kč 17 920 Kč 19 340 Kč + 1420 Kč
27 000 Kč 20 670 Kč 22 300 Kč + 1630 Kč
35 000 Kč 26 185 Kč 28 220 Kč + 2035 Kč
40 000 Kč 29 630 Kč 31 920 Kč + 2290 Kč
50 000 Kč 36 535 Kč 39 320 Kč + 2785 Kč
60 000 Kč 43 425 Kč 46 720 Kč + 3295 Kč
80 000 Kč 57 205 Kč 61 520 Kč + 4315 Kč
100 000 Kč 71 000 Kč 76 320 Kč + 5320 Kč
130 000 Kč 91 670 Kč 98 520 Kč + 6850 Kč

Zvýší se daňová sleva na poplatníka

Dojde i ke zvýšení daňové slevy na poplatníka. Letos se zvýší na 27 840 Kč. V roce 2022 pak vzroste ještě více, na 30 840 Kč.

Už nemusíte odvádět zálohy ani vyplňovat přiznání. Stačí platit paušální daň

Živnostníci a OSVČ se od roku 2021 mohou přihlásit k placení paušální daně, která zjednoduší výběr odvodů a placení daně z příjmu.

Měsíční záloha v režimu paušální daně je pro letošní rok 5469 Kč. Zaplatit ji musíte vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021. Zálohy paušální daně budou odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 (ČNB) a názvem Paušální daň a paušální veřejná pojistná.

K paušální dani se můžete přihlásit, pokud jste podnikatel z řad OSVČ za těchto podmínek:

 • nejste plátce DPH a nemáte registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
 • nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • není proti vám vedeno insolvenční řízení,
 • nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • vaše příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v rozhodném zdaňovacím období (rok 2020) nepřesáhly 1 milion Kč,
 • pracujete-li na dohodu, máte nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti (DPČ) s odměnou do 3500 Kč a dohoda o provedení práce (DPP) do 10 tisíc Kč měsíčně

Kdy se k dani přihlásit

Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021. Příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně již běží, finanční správa jej spustila v pondělí 7. prosince 2020. Formulář můžete vyplnit ručně nebo online.

Formuláře pro přihlášení k paušální dani

Interaktivní online formulář

Formulář v PDF k tisku

Vyplněný formulář pak musíte odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do paušálního režimu. Finanční úřad proto oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat.

Kdy podáváte přehledy a daňové přiznání za rok 2020

Daňové povinnosti za rok 2020 ještě budete řešit ve stejném režimu, jak jste byli dosud zvyklí. To znamená, že na podání daňového přiznání máte čas nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021. Pokud jej podáte elektronicky, máte čas až do 3. května.

Musíte také podat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Měli byste tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání.

Výhody

Přínosem paušální daně je především snížení administrativní zátěže. Platíte totiž jen jednu měsíční paušální platbu. Tím budete mít vyřešenou povinnost odvést daň z příjmů, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Stačit vám k tomu bude pouze jeden formulář. Už nebudete muset vyplňovat daňové přiznání ani odevzdávat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Místo se třemi úřady tak budete komunikovat pouze s jedním, s finančním úřadem.

Nevýhody

Když do režimu paušální daně vstoupíte, přijdete o možnost uplatnit všechny daňové slevy a úlevy. Tedy třeba slevu na poplatníka, na manžela či manželku, na děti či slevu na invaliditu. Stejně tak si nebudete moci odečíst úroky z hypoték a příspěvky na penzijní a životní pojištění, případně uplatnit další úlevy. Což je také jeden z důvodů, proč se přechod na paušální daň vyplatí jen některým živnostníkům.

Čtěte podrobnosti: Paušální daň přehledně. Kdo ji může využít, jak se přihlásit a jak platit

Elektronické daňové přiznání můžete v roce 2021 podat až v květnu

Od roku 2021 můžete odevzdat daňové přiznání bez sankcí o měsíc později než v roce 2020, tedy až do 3. května. A to za podmínky, že ho podáte elektronicky. Novinka vyplývá z novely daňového řádu. Jejím hlavním záměrem je především podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace s finančním úřadem.

Termíny pro podání daňového přiznání

V roce 2021 budou pro podání daňového přiznání platit následující termíny:

1. dubna 2021

Do tohoto data budete moci příští rok odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2020 v případě, že tak učiníte písemnou formou. To znamená, že přiznání buď osobně donesete na podatelnu příslušného finančního úřadu, nebo pošlete poštou. Ještě 5 dnů po tomto datu můžete přiznání podat bez sankcí.

3. května 2021

Do tohoto data bude možné podat daňové přiznání, pokud zvolíte elektronickou formu podání. Elektronické podání je možné datovou zprávou:

 • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
 • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
 • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Termín podání daňového přiznání na 3. květen se tak automaticky o měsíc posouvá všem, kteří mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Tato povinnost se týká právnických osob nebo vybraných profesí, jako jsou insolvenční správci, advokáti a daňoví poradci.

Pokud však máte datovou schránku zřízenou dobrovolně, příští rok už ji nebudete muset využít jako výhradní cestu pro podání daňového přiznání. Tuto povinnost novela daňového řádu ruší. Řada podnikatelů o ní totiž nevěděla a dostávala kvůli tomu zbytečně pokuty. Na finančních úřadech pak ležela administrativa spočívající v ověřování, zda má daný podnikatel datovou schránku aktivní, či ne.

Zároveň s tím se snižuje také pokuta za nedodržení elektronické formy podání. Nově bude ve výši 1000 Kč místo současných 2000 Kč.

1. července 2021

Do tohoto data podáváte daňové přiznání v případě, že máte povinný audit nebo vám daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.

Změny ve vracení přeplatku daně

Od roku 2021 se také zvyšuje hranice, od které půjde o vratitelný přeplatek. Přeplatek se vám vrátí v případě, že půjde o částku minimálně 200 Kč nebo vyšší. Nově bude také možné, aby vám finanční úřad vrátil přeplatek v hotovosti místo převodem na bankovní účet, a to maximálně do výše 1000 Kč.

Přečtěte si podrobnosti: Elektronické daňové přiznání můžete v roce 2021 podat až v květnu

Snížení limitu pro uplatnění odpočtu úroků z hypotéky

I letos si budete moci uplatnit odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Dochází ale ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. ledna 2021 z původních 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč.

U smluv uzavřených do konce roku 2020 bude možné nadále odečítat úroky až do 300 tisíc Kč, a to i v případě refinancování. U smluv uzavřených od 1. ledna 2021 bude moci klient odečítat úroky s limitem 150 tis. Kč.

Stravenkový paušál

Novinkou letošního roku je stravenkový paušál, který byl schválen v rámci daňového balíčku. Stravenkový paušál přidá další možnost zaměstnavatelům vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě s využitím daňové podpory. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dosud nedosáhli.

Odstropování daňového bonusu pro rodiny s dětmi

U daňového bonusu pro děti dojde ke zrušení zastropování částky. To znamená, že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího omezení do částky 60 300 Kč. Pravidlo je použitelné už pro příjmy v roce 2021 (reálně se promítne do daňového přiznání a ročního zúčtování v roce 2022).

Online finanční úřad

Generální finanční ředitelství v lednu spouští takzvaný online finanční úřad v rámci projektu MOJE daně. Díky němu budete moci s finančním úřadem komunikovat prostřednictvím internetu. Přes portál bude možné podat přiznání ke všem daním, například k silniční či k dani z příjmů fyzických osob.

Ve virtuálním úřadě získáte osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost a také funkci automatického vyplňování daňových formulářů.

DÁVKY

Nemocenská

Od 1. ledna 2021 se zvyšují redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenských dávek. To ovlivní výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele (nemocenská za prvních 14 dní) nebo i výpočet nemocenských dávek od 15 dne na neschopence. Zvýšením redukčních hranic se může zvýšit také nemocenská. Zvýšení závisí na výši vaší hrubé mzdy.

Další nemocenské dávky

Dalšími dávkami nemocenského pojištění – jež se poskytují také za kalendářní dny a počítají se rovněž z denního vyměřovacího základu jako nemocenské (avšak s tím, že při stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské poporodní péče a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se z denního vyměřovacího základu do 1. redukční hranice počítá celých 100 % denního vyměřovacího základu), a proto i u nich dochází příslušným způsobem k valorizaci – jsou:

 • Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), její výše činí 70 % denního vyměřovacího základu.
 • Ošetřovné, jeho výše činí 60 % denního vyměřovacího základu.
 • Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii („koronavirové ošetřovné“), jeho výše (nejdéle však do 30. června 2021) činí 70 % denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč za den při plném pracovním úvazku.
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, jehož výše je dána rozdílem mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
 • Dávka otcovské poporodní péče (i zákonem zvaná otcovská), vyplácená ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, a dlouhodobé ošetřovné, vyplácené ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Přečtěte si podrobnosti: Nemocenské, koronavirové ošetřovné a další dávky se v roce 2021 zvyšují

DŮCHODY

Od 1. ledna 2021 opět dochází k zákonné valorizaci důchodů. Stát seniorům na penzích přidá 5,8 %. Průměrně tak dostanou o 839 Kč měsíčně více než letos. Což při stávající průměrné výši penze, která v roce 2020 činí 14 500 Kč, odpovídá částce 15 339 Kč.

Senioři nad 85 let dostanou 1000 Kč navíc

Od ledna 2019 došlo ke změně, díky které se procentní výměra penze seniorům, kteří dosáhli věku 85 let, zvýší o dalších 1000 Kč měsíčně. Důchodcům, kteří dosáhnou věku 85 let, se důchod zvýší o 1000 Kč v tom měsíci, kdy mají 85. narozeniny.

Přečtěte si podrobnosti: Jak porostou důchody? Jejich výši ovlivní několik novinek

PRÁCE A MZDY

Minimální mzda 2021

Vláda schválila pro rok 2021 minimální mzdu ve výši 15 200 Kč a minimální hodinovou mzdu na 90,50 Kč. Pokud návrh úspěšně projde legislativním procesem, oproti letošku se měsíční úroveň zvýší o 600 Kč.

Vzroste i zaručená mzda

Zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 má za následek rovněž růst nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření.

Zaručená mzda v roce 2020 a 2021
Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2021 Hodinová zaručená mzda 2020 Měsíční zaručená mzda 2021 Měsíční zaručená mzda 2020  Odpovídá platové třídě ve státní sféře
1 90,50 Kč 87,30 Kč 15 200 Kč 14 600 Kč 1 + 2 
2 99,90 Kč 96,30 Kč 16 800 Kč 16 100 Kč 3 + 4 
3 110,30 Kč 106,40 Kč 18 500 Kč 17 800 Kč 5 + 6 
4 121,80 Kč 117,40 Kč 20 500 Kč 19 600 Kč  7 + 8
5 134,40 Kč 129,70 Kč 22 600 Kč 21 700 Kč 9 + 10 
6 148,40 Kč 143,20 Kč 24 900 Kč 24 000 Kč  11 + 12
7 163,90 Kč 158,10 Kč 27 500 Kč 26 500 Kč 13 + 14 
8 181,00 Kč 174,60 Kč 30 400 Kč 29 200 Kč 15 + 16 

Přečtěte si podrobnosti: Jak se změní zaručená mzda v roce 2021? a Minimální a zaručená mzda a údaje, které se spolu s ní od roku 2021 zvyšují

Co ještě ovlivní růst minimální mzdy?

Růst minimální mzdy ovlivňuje také řadu dalších finančních výpočtů:

 • Dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců (částka 15 200 Kč). Navýšit odvod pojistného budou muset i pojištěnci evidovaní v kategorii osob bez zdanitelných příjmů (OBZP).
 • Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné. Pro zdaňovací období 2020 bude 14 600 Kč.
 • Zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 91 200 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 7600 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
 • Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 547 200 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 45 600 Kč).
 • Zvyšuje se limit pro evidenci u úřadu práce při výkonu nekolidujícího zaměstnání. Za nekolidující zaměstnání se považuje činnost na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo činnost na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Výdělek tedy nesmí přesáhnout částku 7600 Kč (jedná se o hrubý příjem).

Přečtěte si podrobnosti na serveru Podnikatel.cz: Minimální a zaručená mzda a údaje, které se spolu s ní od roku 2021 zvyšují

Lidé v evidenci úřadu práce si od roku 2021 vydělají více

Za určitých podmínek není výkon výdělečné činnosti v závislé činnosti (v nekolidujícím zaměstnání) překážkou přijetí do evidence nezaměstnaných na úřadu práce nebo jejího trvání. I jako uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, tak můžete být zaměstnáni a vydělávat si. (Podnikání – samostatná výdělečná činnost – je však nepřípustné.) Avšak pouze v případě, že váš měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Základní podmínkou tedy je, aby měsíční výdělek zaměstnance, který je současně uchazečem o zaměstnání, nepřesáhl v roce 2021 sumu 7600 Kč (v roce 2020 to bylo 7300 Kč).

Přečtěte si podrobnosti: Lidé registrovaní na úřadu práce si mohou od roku 2021 přivydělat více

NOVINKY PRO ZAMĚSTNANCE

Dochází také k řadě novinek, které pocítíte jako zaměstnanci.

Zvyšování rent za pracovní úraz

Od 1. ledna 2021 došlo k navýšení náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání. A dále náhrady na výživu pozůstalých. Náhrady jsou ode dneška navýšeny o 7,1 %.

Ke zvýšení dochází v závislosti na procentním zvýšení důchodů. Zmíněné náhrady totiž představují rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozených zaměstnanců před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, který zahrnuje i případný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu.

U náhrad nákladů na výživu určených pozůstalým po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, se vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance a z jejich pozůstalostního důchodu. V případě zvýšení důchodu podle předpisů o důchodovém pojištění dochází ke snížení poskytované náhrady.

Přečtěte si podrobnosti: Zničil vám pracovní úraz zdraví? Od 1. ledna 2021 dostanete víc peněz

Diety a stravné

Stravné vám vyplácí zaměstnavatel, když vás vyšle pracovat mimo Českou republiku. Je vám totiž povinen kompenzovat zvýšené stravovací výdaje a vyplatit vám tzv. diety, tedy stravné. V roce 2021 se stravné zvyšuje u 17 států či území. (Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2021 určuje vyhláška Ministerstva financí č. 510/2020 Sb., která k 1. lednu 2021 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 310/2019 Sb., jež stanoví sazby pro rok 2020.)

Zvyšují se sazby při cestách do těchto zemí
Země Měna Základní sazba 2020 Základní sazba 2021
Afghánistán EUR 40 45
Albánie EUR 35 40
Bulharsko EUR 35 40
Čad EUR 45 50
Filipíny EUR 35 40
Indonésie EUR 35 40
Kamerun EUR 45 50
Kuba EUR 50 55
Niger EUR 45 50
Nigérie EUR 45 50
Rovníková Guinea EUR 45 50
Senegal EUR 45 50
Slovinsko  EUR 35 40
Svatý Tomáš a Princův ostrov  EUR 35 40
Švédsko EUR 50 55
Tchaj-wan  EUR 40 45
Turkmenistán  EUR 40 45

Ostatních zemí se změna netýká a základní sazby zahraničního stravného zůstávají totožné.

Přečtěte si podrobnosti: Kolik dostanete diety a stravné u zahraniční služební cesty v roce 2021?

ZAVEDENÍ SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

V rámci novely zákoníku práce se od nového roku zavádí takzvané sdílené pracovní místo. Zaměstnavatel díky tomu může rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato novinka má pomoci sladit osobní a pracovní život především rodičům s malými dětmi.

Na jednom sdíleném pracovním místě se mohou střídat nejméně 2 zaměstnanci, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu. Zaměstnanci na sdíleném pracovním místě se budou moci dělit jak o objem práce připadající na danou pracovní pozici, tak o pracovní místo a potřebné vybavení pro výkon práce.

Dovolená se bude počítat jinak

Výpočet nároku na dovolenou se nově nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale od počtu odpracovaných hodin.

Výměra dovolené bude nadále uvedena v týdnech, její výše však bude odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance. Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu (čili zásadně 40 hodin) v příslušném kalendářním roce náleží nově od 1. 1. 2021 dovolená v délce jedné dvaapadesátiny týdenní pracovní vynásobená výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Přečtěte si podrobnosti: Dovolená v roce 2021

Nová pravidla pro převádění dovolené do dalších let

Změní se také pravidla pro převádění dovolené. Novela zákoníku práce umožní převod nadstandardní části dovolené do dalšího roku. Budete o to moci požádat zaměstnavatele. Postačí k tomu váš zájem, žádost a dohoda s ním.

Přečtěte si podrobnosti: Nová pravidla pro převádění dovolené do dalších let

Nová pravidla pro uvolňování z práce pro vedoucí táborů

Nově se mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele zařadilo také placené volno v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních soustředěních pro děti a mládež. Jinými slovy to znamená, že zaměstnavatel bude nově poskytovat pracovní volno i na tyto aktivity.

Přečtěte si podrobnosti: Pracovní volno nově i na sportovní soustředění dětí a mládeže

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

V roce 2021 opět vzrostou minimální zálohy na zdravotní sociální pojištění pro OSVČ. Dobrá zpráva je, že se nebudou zvyšovat tolik jako v minulých letech.

Při výpočtu záloh vycházíme z Nařízení vlády 381/2020 Sb., které stanovuje všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 a přepočítací koeficient, jež vychází ze statistik za první pololetí roku 2020. Společně popisují růst průměrných mezd a výsledkem jejich součinu je očekávaná průměrná mzda v roce 2021. Ta se pro rok 2021 po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 35 441 Kč (jako součet všeobecného vyměřovacího základu 34 766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194). V roce 2020 byla průměrná mzda 34 271 Kč.

Vzhledem k předpokládanému růstu průměrné mzdy dochází i k růstu minimálních záloh na sociálním a zdravotním pojištění.

Minimální záloha na zdravotní pojištění vzroste o 41 Kč

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2021 bude činit 2393 Kč. Oproti roku 2020, kdy minimální záloha byla 2352 Kč jde o navýšení o 41 Kč. Nejedná se tedy o tak výrazný nárůst jako v předchozích třech letech, který byl způsoben vyšším růstem mezd.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2018, 2019, 2020 a 2021
Rok 2018 2019 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 350 Kč 17 418 Kč 17 721 Kč
Minimální záloha 2024 Kč 2208 Kč 2352 Kč 2393 Kč

Zálohu na zdravotní pojištění je, na rozdíl o záloh na sociální pojištění, nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až po podání přehledu OSVČ za rok 2020, který musíte odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Připlatí si také osoby bez zdanitelných příjmů

Kvůli růstu minimální mzdy se pak zvýší odvody na pojistném osobám bez zdanitelných příjmů (OBZP). Minimální mzda pro rok 2021 byla schválena na úrovni 15 200 Kč měsíčně. (V roce 2020 byla minimální mzda 14 600 Kč.) To znamená, že minimální záloha pro osoby bez zdanitelných příjmů bude pro příští rok činit 2052 Kč měsíčně.

Vyšší odvody za státní pojištěnce

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem byl s účinností od 1. ledna 2021 stanoven na 13 088 Kč. Pojistné z této částky by tedy po zaokrouhlení mělo být 1767 Kč.

V roce 2021 také dochází ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro vznik zaměstnání z 3000 Kč na 3500 Kč. Pojistné na zdravotní pojištění tedy nebudete odvádět, bude-li vaše měsíční odměna do 3500 Kč.

Přečtěte si podrobnosti: Zdravotní pojištění 2021: Kolik si připlatíte na zálohách? 

Sociální pojištění 2021

Pro výpočet minimální zálohy pro hlavní činnost potřebujeme spočítat minimální měsíční vyměřovací základ. Ten získáme jako jednu čtvrtinu průměrné mzdy zaokrouhlené na celé koruny nahoru, tedy 8861 Kč. Minimální zálohu na sociální pojištění pro rok 2021 pak vypočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu a opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru a dostaneme 2588 Kč. Minimální záloha pro vedlejší činnost bude 1036 Kč. 

V roce 2021 se změní i výše tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění (OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinné se účastnit vždy). V případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne rozhodné částky, vzniká účast povinně. Rozhodná  částka pro rok 2021 je 85 058 Kč. (V minulém roce rozhodná částka činila 83 603 Kč.)

V případě, že vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů za rok 2020 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit důchodové pojištění a v roce 2021 ani zálohy.  Jestliže vaše činnost netrvá celý rok, snižuje se tato rozhodná částka poměrně o dvanáctinu za každý měsíc činnosti, tj. o 6967 Kč za rok 2020 a o 7089 Kč za rok 2021 (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru).

Nové zálohy až po přehledu

Zálohy na důchodové pojištění se platí v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Takže lednová záloha je splatná během ledna a platbu byste na účet České správy sociálního zabezpečení měli poukázat od prvního do posledního dne v měsíci.

Pokud letos pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020. Pokud byste svůj podnik letos teprve rozjížděli, budou pro vás platit minimální zálohy platné pro rok 2020 od počátku činnosti.

Srovnání vybraných údajů za rok 2018, 2019, 2020 a 2021
Rok 2018 2019 2020 2021
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 35 441 Kč 
Minimální záloha (hlavní činnost) 2189 Kč 2388 Kč 2544 Kč 2588 Kč 
Minimální záloha (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1018 Kč 1036 Kč 

Přečtěte si podrobnosti: Sociální pojištění 2021: Na zálohách si připlatíte, ale méně než loni

Nemocenské pojištění 2021

Změny opět nastanou i v oblasti nemocenského pojištění. Pro rok 2021 se opět zvýší rozhodný příjem, který u zaměstnanců zakládá povinnou účast na pojištění. Stanovuje se jako jedna desetina průměrné mzdy pro daný rok zaokrouhlená na pětistovky dolů. Pro zaměstnané s příjmem do 3500 Kč měsíčně to tedy znamená, že se nebudou účastnit nemocenského, a tím ani důchodového pojištění.

Také OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, sáhnou letos hlouběji do kapsy. Minimální výše platby pojistného je v roce 2021 stanovená na 147 Kč měsíčně.

Srážková daň

Pokud je valorizován limit pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, mění se i limit pro uplatnění srážkové daně ze mzdy či platu z pracovního poměru nebo odměny z dohody o pracovní činnosti.

Do částky 3499 Kč hrubého výdělku včetně tak nevzniká účast na nemocenském pojištění (tedy ani povinnost platit pojistné odvody) a lze uplatnit srážkovou daň.

U částky právě a přesně 3500 Kč hrubého výdělku již vzniká účast na nemocenském pojištění (a sráží se pojistné odvody), ale ještě lze uplatnit srážkovou daň. U částky od 3501 Kč hrubého výdělku vzniká účast na nemocenském pojištění (a sráží se pojistné odvody) a už nelze uplatnit srážkovou daň.

OSVOBOZENÍ OD MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO RODIČE HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

Daňový balíček uleví rodičům s hospitalizovanými dětmi. Osvobozuje totiž od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

ZÁKON O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM

1. července 2021 nabude účinnosti zákon o náhradním výživném. Ten má pomoci samoživitelkám a samoživitelům. Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3000 Kč měsíčně. Zákon se podle ministerstva práce týká přibližně 24 tisíc nezaopatřených dětí.

O náhradní výživné půjde požádat, jakmile budou dlužné alimenty vymáhány v exekuci. Úřad práce poté doplatí měsíční alimenty určené soudem, maximálně však do výše už zmíněných 3000 Kč. Nedoplatky nad tuto částku bude muset druhý z rodičů vymáhat po tom neplatícím tak jako dosud.

MALÉ ZÁSILKY Z ČÍNY ZDRAŽÍ

V roce 2021 skončí osvobození malých zásilek od DPH ze třetích zemí. Osvobození drobností ze zemí, jako třeba Čína, mělo skončit k 1. lednu 2021. Evropská komise však kvůli pandemii koronaviru prodloužila termín až do 1. července 2021.

Od tohoto data skončí stávající osvobození od DPH při dovozu zboží v zásilkách do hodnoty 22 EUR. Pro tuzemské spotřebitele to bude znamenat zdražení drobného zboží ze třetích zemí o 20 až 30 %.

Přečtěte si podrobnosti: Zdražení malých zásilek z Číny

FINANCE

Bankovní identita

K přihlášení do online bankovnictví, na úřady, a dokonce do systému vašeho mobilního operátora vám od letoška budou stačit jedny přihlašovací údaje, a to díky projektu bankovní identity.

Akreditaci pro bankovní identitu mají zatím tři banky – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Klienti těchto bank se s pomocí přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví budou moci přihlásit také ke službám Portálu občana. Ten funguje jako vstupní brána k elektronickým službám státu.

Prostřednictvím bankovní identity tak bude možné řešit například výpis z rejstříku trestů, podpis smlouvy s dodavatelem elektřiny nebo platbu v e-shopu.

Přečtěte si podrobnosti: Na úřad i do banky budou stačit jedny přihlašovací údaje

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY

Změna v datu valorizace

Od příštího roku 2022 se má změnit valorizace důchodů a senioři tak dostanou správně uhrazené důchody. V souvislosti se schvalováním rouškovného se totiž do novely zákona dostal pozměňovací návrh Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany, podle kterého má pravidelná valorizace důchodů probíhat vždy od 1. ledna, a ne až ode dne výplaty lednové splátky penze tak, jak je tomu dosud. Současné schéma přitom znevýhodňuje příjemce penzí tím více, čím déle v lednu mají nastavený výplatní termín.

Přečtěte si podrobnosti: Nespravedlnost skončila. Valorizace důchodů se změní, dostanete více

skoleni_21_6

Zvýšení přídavku na děti

Vláda těsně před Vánocemi schválila zvýšení přídavku na dítě o 26 %. Podle ministerstva práce a sociálních věcí na něj nově dosáhne zhruba o 250 tisíc dětí více. Změny by měly začít platit od 1. dubna 2021, předtím je ale musí schválit ještě parlament.

Přídavek na dítě se nezvyšoval 12 let. Během té doby jeho reálná hodnota klesla o více než čtvrtinu. Chystané navýšení má tuto ztrátu dorovnat. Návrh zároveň obsahuje také rozšíření okruhu nezaopatřených dětí, které na přídavek budou mít nárok. Navrhuje se zvýšit hranici příjmu rodiny, od které mají nárok na tuto dávku. Dosud byl hranicí 2,7násobek životního minima rodiny, nově to bude 3,4násobek.

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).