Hlavní navigace

Elektronické daňové přiznání můžete v roce 2021 podat až v květnu

16. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od roku 2021 budete moci odevzdat daňové přiznání o měsíc později, tedy až do května. A to za podmínky, že ho podáte elektronicky.

Proč došlo k posunutí termínu elektronického podání

Novinka vyplývá z novely daňového řádu. Jejím hlavním záměrem je především podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace s finančním úřadem. Jinými slovy, ministerstvo financí chce podnikatele motivovat k tomu, aby s finančním úřadem komunikovali především elektronicky a posunutí termínu podání elektronického daňového přiznání o 1 měsíc tomu má pomoci.

Co říká legislativa

§ 136 odstavec 2 se od roku 2021 změní takto:

Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.

Termíny pro podání daňového přiznání

V roce 2021 budou pro podání daňového přiznání platit následující termíny:

1. dubna

Toto je nejzazší datum, do kterého budete moci příští rok odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2020 v případě, že tak učiníte písemnou formou. To znamená, že přiznání buď osobně donesete na podatelnu příslušného finančního úřadu, nebo pošlete poštou.

3. května

Do tohoto data bude možné podat daňové přiznání, pokud zvolíte elektronickou formu podání. Elektronické podání je možné datovou zprávou:

  • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Termín podání daňového přiznání na 3. květen se tak automaticky o měsíc posouvá všem, kteří mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Tato povinnost se týká právnických osob nebo vybraných profesí, jako jsou insolvenční správci, advokáti a daňoví poradci.

Pokud však máte datovou schránku zřízenou dobrovolně, příští rok už ji nebudete muset využít jako výhradní cestu pro podání daňového přiznání. Tuto povinnost novela daňového řádu ruší. Řada podnikatelů o ní totiž nevěděla a dostávala kvůli tomu zbytečně pokuty. Na finančních úřadech pak ležela administrativa spočívající v ověřování, zda má daný podnikatel datovou schránku aktivní, či ne.

Zároveň s tím se snižuje také pokuta za nedodržení elektronické formy podání. Nově bude ve výši 1000 Kč místo současných 2000 Kč.

1. července 2021

Do tohoto data podáváte daňové přiznání v případě, že máte povinný audit nebo vám daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.

Novela daňového řádu zavádí novinku, která má podnikatelům snížit administrativu spojenou s daňovým přiznáním podaným přes daňového poradce. Podání daňového přiznání touto cestou už nebude nutné oznamovat dopředu jako nyní. To znamená, že už nebudete muset předem předkládat finančnímu úřadu plnou moc, kterou jste daňovému poradci vystavili. Nově bude stačit přiložit plnou moc až k přiznání. Tuto změnu hodnotíme velmi kladně, říká k tomu Tomáš Hajdušek z Komory daňových poradců.

Kdy budete platit vyměřenou daň

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Daň je možné zaplatit bezhotovostní platbou prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví, v hotovosti na finančním úřadu – územním pracovišti nebo prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

Změny ve vracení přeplatku daně

Od příštího roku se také zvýší hranice, od které půjde o vratitelný přeplatek. Přeplatek se vám vrátí v případě, že půjde o částku minimálně 200 Kč nebo vyšší. Nově bude také možné, aby vám finanční úřad vrátil přeplatek v hotovosti místo převodem na bankovní účet, a to maximálně do výše 1000 Kč.

Kdy budete podávat přehledy o příjmech a výdajích

Co se týče termínů pro podání ročních přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, tam zůstávají lhůty nastavené stejně jako nyní. Tyto termíny jsou ze zákona navázány na termín pro podání daňového přiznání, takže se automaticky posouvají o jeden měsíc za termín pro podání daňového přiznání.

Vyplněné formuláře tedy odevzdáte nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy podáte daňové přiznání za letošní rok (2020). Přehledy můžete podat i dřív, ale do 8 dnů od data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.

skoleni_29_11

Finanční úřad online

Zákonná podoba online finančního úřadu na portálu MOJE daně má usnadnit komunikaci s finančním úřadem. Portál má fungovat podobně jako internetové bankovnictví a nabídne například automatické vyplňování formulářů nebo daňový kalendář na míru. Uživatelský účet má obsahovat přehled písemností a upozornit na blížící se daňové povinnosti.

Vytvoření legislativního základu je prvním a nezbytným krokem pro to, aby v budoucnu bylo možné nabídku služeb rozvíjet a případně v návaznosti na změnu legislativy vytvořit jednotnou platformu pro správu daní, uvádí k tomu ministerstvo financí.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).