Hlavní navigace

Paušální daň přehledně. Kdo ji může využít, jak se přihlásit a jak platit

10. 12. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Živnostníci a OSVČ se od roku 2021 mohou přihlásit k placení paušální daně, která zjednoduší výběr odvodů a placení daně z příjmu. Přinášíme rozcestník základních informací.

Kdo se může přihlásit k paušální dani

K paušální dani se můžete přihlásit, pokud jste podnikatel z řad OSVČ za těchto podmínek:

  • nejste plátce DPH a nemáte registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není proti vám vedeno insolvenční řízení,
  • nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • vaše příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v rozhodném zdaňovacím období (rok 2020) nepřesáhly 1 milion Kč,
  • pracujete-li na dohodu, máte nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti (DPČ) s odměnou do 3500 Kč a dohoda o provedení práce (DPP) do 10 tisíc Kč měsíčně.

Kdy se k dani přihlásit

Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021. Příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně již běží, finanční správa jej spustila v pondělí 7. prosince 2020.

Jak se přihlásit

Formulář můžete vyplnit ručně nebo online. Vyplněný formulář pak musíte nejpozději do pondělí 11. ledna odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. Můžete to udělat přes datovou schránku, poštou, na podatelně finančního úřadu či do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti.

Formuláře pro přihlášení k paušální dani

Interaktivní online formulář

Formulář v PDF k tisku

O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do paušálního režimu. Finanční úřad proto oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat.

Kdy naposledy zaplatit zálohy na zdravotním a sociálním pojištění

Pokud se rozhodnete vstoupit do režimu paušální daně, poslední zálohy na zdravotní a sociální pojištění budete platit za letošní prosinec.

Poslední zálohu na zdravotní pojištění za prosinec 2020 pošlete nejpozději do 8. ledna 2021. O přechodu na paušální daň zdravotní pojišťovnu informovat nemusíte, udělá to za vás finanční úřad.

Splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění i pojistného na nemocenské pojištění OSVČ je od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. Poslední zálohu za prosinec proto zaplaťte nejpozději do 31. prosince 2020. Ani ČSSZ o přechodu k paušální dani nemusíte informovat.

Kdy podáváte přehledy a daňové přiznání za rok 2020

Daňové povinnosti za rok 2020 ještě budete řešit ve stejném režimu, jak jste byli dosud zvyklí. To znamená, že na podání daňového přiznání máte čas nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021. Pokud jej podáte elektronicky, máte čas až do 1. května.

Musíte také podat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Měli byste tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Nejzazší standardní termín je do 3. května 2021.

Jaká je výše záloh v režimu paušální daně a jak je platit

Měsíční záloha v režimu paušální daně je pro příští rok 5469 Kč.

V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2976 Kč a 100 Kč na dani z příjmů. Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 Kč.

Měsíční zálohu musíte zaplatit vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021. Další možností je předplatit si paušální daň třeba na rok dopředu. V takovém případě by se zaplacená částka započítávala na zálohy za jednotlivé měsíce.

Zálohy paušální daně budou odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 (ČNB) a názvem „Paušální daň a paušální veřejná pojistná“.

Pokud s podnikáním začnete v průběhu roku 2021, můžete oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně současně s oznámením o zahájení podnikání. U OSVČ, která zahajuje činnost v průběhu zdaňovacího období (po 10. 1. 2021), platí všechny podmínky pro vstup do tohoto režimu stejně jako pro již podnikající poplatníky, s tím rozdílem, že se tyto podmínky nezkoumají k začátku rozhodného období, ale k okamžiku zahájení výkonu činnosti, uvádí k tomu finanční správa.

Výhody

Přínosem paušální daně je především snížení administrativní zátěže. Platíte totiž jen jednu měsíční paušální platbu. Tím budete mít vyřešenou povinnost odvést daň z příjmů, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Stačit vám k tomu bude pouze jeden formulář. Už nebudete muset vyplňovat daňové přiznání ani odevzdávat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Místo se třemi úřady tak budete komunikovat pouze s jedním, s finančním úřadem.

Nevýhody

Když do režimu paušální daně vstoupíte, přijdete o možnost uplatnit všechny daňové slevy a úlevy. Tedy třeba slevu na poplatníka, na manžela či manželku, na děti či slevu na invaliditu. Stejně tak si nebudete moci odečíst úroky z hypoték a příspěvky na penzijní a životní pojištění, případně uplatnit další úlevy. Což je také jeden z důvodů, proč se přechod na paušální daň vyplatí jen některým živnostníkům.

Komu se paušální daň vyplatí

Někteří OSVČ s přechodem na paušální daň ušetří. Obecně platí, že se přechod na paušální daň vyplatí spíš podnikatelům s nižším (40%) výdajovým paušálem, kteří nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Tyto výdajové paušály využívají například svobodná povolání, herci, překladatelé, notáři, odhadci, soudní exekutoři či advokáti.

Komu se nevyplatí

Naopak OSVČ s 80% paušálem by na paušální dani napřímo prodělali. Úspora může být nepřímá ve snížení administrativních nákladů. U 60% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která uplatňujete. Záleží také na tom, jestli může daňové zvýhodnění využít manžel či manželka.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Co když máte příjmy z nájmu

Jak napsal server Podnikatel.cz, k paušální dani se můžete přihlásit, i pokud máte příjmy z nájmu podle § 9 a ostatní příjmy podle § 10. Pokud však příjmy za zdaňovací období přesáhnou 15 000 Kč, musíte podat daňové přiznání a v něm vyčíslit svou daň.

Příjmy podle § 9 a 10 se nicméně nezapočítávají do limitu 1 milionu Kč stanoveného pro příjmy podle § 7, tedy pro paušální daň.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).