Hlavní navigace

Daně a mzdy 2021: Jaká bude vaše výplata podle schválených pravidel?

28. 12. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Konečně je definitivně jasno, jak se budou počítat výplaty a jak vysokou daňovou slevu na poplatníka budeme uplatňovat. Komplikovanější je otázka, kdy jednotlivé změny vejdou v účinnost. Přinášíme přehled změn i data, od kterých budou platit.

Sněmovna s definitivní platností schválila daňový balíček. I se senátními změnami. Je tedy jasné, co má platit, složitější je otázka, od kdy přesně to má platit.

Na dani odvedete méně

Poslanci definitivně schválili zrušení superhrubé mzdy. To znamená, že daň se bude odvádět jen z hrubé mzdy, nikoli ze superhrubé, která kromě hrubé mzdy zahrnovala také pojistné placené zaměstnavatelem.

Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává na 15 %. Nově bude zavedeno další daňové pásmo ve výši 23 %, který se bude aplikovat pouze na roční příjmy (resp. součet základů daně), jež přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. To, se započtením úrovně průměrné mzdy pro příští rok ve výši 35 441 Kč, odpovídá 1 701 168 Kč. Při přepočtení na měsíce se bude zvýšená sazba aplikovat od 141 764 Kč a nahradí tak tzv. solidární přirážku.

Na rozdíl od ní se ale 23% daňová sazba bude aplikovat kromě příjmů ze zaměstnání a podnikání také na tzv. ostatní příjmy, na kapitálové příjmy či na příjmy z pronájmu.

Daňová sleva: vyšší, ale na etapy

Nakonec dojde i ke zvýšení daňové slevy na poplatníka. Ne však způsobem, se kterým se počítalo původně. V příštím roce se daňová sleva na poplatníka zvýší na 27 840 Kč. V roce 2022 pak vzroste ještě více, na 30 840 Kč.

Jak se vám změny odrazí na výplatě?

Kolik tedy ušetříte celkem v případě, že projdou obě změny? Výpočet si ukážeme na modelovém příkladu, abyste si zvládli svou úsporu spočítat podle našeho vzoru. Uvažovat budeme poplatníka, který má měsíční hrubou mzdu 35 000 Kč. Další vyčíslení dopadů u různých úrovní mzdy shrnuje tabulka pod příklady.

Hrubá mzda 35 000 Kč měsíčně – současná pravidla

Podle současných pravidel nejprve vypočteme superhrubou mzdu, když k hrubé mzdě přičteme pojistné, které za zaměstnance platí zaměstnavatel.

Poté z ní vypočteme zálohu na daň z příjmů a odečteme od ní měsíční výši daňových slev.

Pokud by vaše mzda přesáhla čtyřnásobek průměrné mzdy (pro letošek 139 340 Kč), bude se na příjmy nad tuto hranici aplikovat ještě 7% daňové pásmo navíc – solidární přirážka, která se také odečte od hrubé mzdy.

Dále spočítáme pojištění placené zaměstnancem, které už se vypočítá z hrubé mzdy. Nakonec z hrubé mzdy odečteme zálohu na daň po odečtení slev a pojistné placené zaměstnancem. Získáme tak čistou mzdu.

Hrubá mzda 35 000 Kč × 24,8 % SP + 35 000 Kč × 9 % ZP = 35 000 + (8680 + 3150) = 46 830 = 46 900 Kč = superhrubá mzda po zaokrouhlení (zaměstnavatel odvádí pojistné ve výši 11 830 Kč)

46 900 Kč × 15 % = 7035 Kč = záloha na daň z příjmů

7035 Kč − 2070 Kč = 4965 Kč záloha na daň z příjmů po odečtení daňové slevy na poplatníka v měsíční výši

35 000 Kč × 6,5 % SP + 35 000 × 4,5 % ZP = 2275 + 1575 = 3850 Kč = pojistné odváděné zaměstnancem

Čistá mzda: 35 000 Kč − 4965 Kč − 3850 = 26 185 Kč

Hrubá mzda 35 000 Kč − nová pravidla

Podle nových pravidel by se záloha na daň z příjmu počítala z hrubé mzdy, stejně jako výše pojistného placeného zaměstnavatelem i zaměstnancem. Od zálohy odečteme zvýšenou měsíční slevu na poplatníka ve výši 2320 Kč.

V případě, že by váš měsíční příjem přesáhl čtyřnásobek průměrné mzdy (tedy 141 764 Kč), bude se příjem nad tuto hranici zdaňovat vyšší 23% sazbou.

Hrubá mzda 35 000 Kč × 24,8 % SP + 35 000 Kč × 9 % ZP = 8680 + 3150 = 11 830 Kč =  pojistné placené zaměstnavatelem

35 000 Kč × 15 % = 5250 Kč = záloha na daň z příjmů

5250 Kč − 2320 Kč = 2930 Kč = záloha na daň z příjmů po odečtení daňové slevy na poplatníka

35 000 Kč × 6,5 % SP + 35 000 Kč × 4,5 % ZP = 2275 + 1575 = 3850 Kč = pojistné odváděné zaměstnancem

Čistá mzda: 35 000 Kč − 2930 Kč − 3850 = 28 220 Kč

Efekt navrhovaných opatření na výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda Čistá mzda nyní Čistá mzda nově Rozdíl za měsíc
15 000 Kč 12 405 Kč 13 350 Kč + 945 Kč
23 000 Kč 17 920 Kč 19 340 Kč + 1420 Kč
27 000 Kč 20 670 Kč 22 300 Kč + 1630 Kč
35 000 Kč 26 185 Kč 28 220 Kč + 2035 Kč
40 000 Kč 29 630 Kč 31 920 Kč + 2290 Kč
50 000 Kč 36 535 Kč 39 320 Kč + 2785 Kč
60 000 Kč 43 425 Kč 46 720 Kč + 3295 Kč
80 000 Kč 57 205 Kč 61 520 Kč + 4315 Kč
100 000 Kč 71 000 Kč 76 320 Kč + 5320 Kč
130 000 Kč 91 670 Kč 98 520 Kč + 6850 Kč

Od kdy to bude platit?

Snad abychom neodvykli zmatkům, jednoduché to nebude ani v souvislosti s platností daňových změn. Prezident sice nebude vetovat daňový balíček (čímž by způsobil ještě větší zmatek), ale ani zákon nepodepíše. Na podpis návrhu zákona má 30 dní. Pokud tak neučiní, vrátí se předloha do Sněmovny, kde ji musí podepsat její předseda.

Ve Sbírce zákonů může schválený návrh vyjít koncem ledna s tím, že účinnost může nastat nejdříve od února.

Výplaty zaměstnanců, kteří nemají jiné příjmy, se tedy budou na začátku roku počítat ještě postaru. Až zákon vejde v účinnost, vztáhne se jeho platnost i na ně, zpětně (tzv. retroaktivně). Zaměstnavatel vám kladný rozdíl, který vznikne novým výpočtem, vrátí až při ročním zúčtování daně (ale ne letos, ale až při zúčtování, které se týká příjmů za rok 2021).

Protože daňové změny nezačnou platit k začátku roku, ostatní poplatníci si budou moci v následujícím roce vybrat, zda chtějí danit podle původních, nebo nových pravidel.

Zdanění podle původní úpravy ocení pravděpodobně řada poplatníků s vyššími příjmy z pronájmu, tzv. ostatními příjmy nebo příjmy z kapitálového majetku, kteří by jinak už podléhali nové, 23% sazbě.

Schválené změny a začátek jejich platnosti

V daňovém balíčku byla schválena řada dalších změn. Přinášíme výčet těch nejdůležitějších pro fyzické osoby a připojujeme i platnost, která není jednotná právě kvůli tomu, že účinnost pravidel nenastane začátkem roku.

skoleni9_11

Zákon o daních z příjmů

  • Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 % – účinnost po celý rok 2021 (poplatník si pro rok 2021 může vybrat, zda danit podle původních, či nových pravidel),
  • zvýšení základní slevy na dani na poplatníka – účinnost po celý rok 2021,
  • stravovací paušál – bude-li zákon vyhlášen v lednu, stravenkový paušál nebude možné poskytnout za leden – v lednové výplatě a účinnost nastane od 1. února 2021,
  • odstropování daňového bonusu pro rodiny s dětmi – pravidlo je použitelné už pro příjmy v roce 2021 (reálně se promítne do daňového přiznání a ročního zúčtování v roce 2022).

Spotřební daně

  • Zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku – počátek flexibilní kvůli obecně naformulované účinnosti „začátek druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen“ – pravděpodobně tedy od března 2021,
  • snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l – od 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu.

Majetkové daně

Možnost upravovat koeficienty pro části obce a stanovit je na desetinné místo – účinnost od 1. ledna 2022.

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti – den následující po vyhlášení zákona.

Kompletní výčet změn spolu s jejich účinností najdete na webu Ministerstva financí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).