Hlavní navigace

Pokuty a trestné body: jaké hrozí sankce za rychlost, telefonování či alkohol za volantem?

31. 12. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Při překročení maximální povolené rychlosti na dálnici vás změřila policejní hlídka? Jeli jste v obci na červenou? Anebo jste snad řídili s mobilem v ruce? Pak vás pravděpodobně bude zajímat, jaká pokuta a případný bodový postih vám za porušení zákona hrozí. Připravili jsme pro vás přehled častých i méně častých přestupků a výší jejich sankcí.

Radary, ukryté hlídky i zvuky policejních sirén představují strašáky pro mnoho českých řidičů. Ruku v ruce s nimi jdou totiž často i peněžité pokuty, či dokonce trestné body, přičemž v následujících letech by se některé sankce za porušení zákona měly ještě zpřísnit, jiné naopak zmírnit. S touto myšlenkou si čeští politici pohrávají už několik let a zdá se, že účinnosti nových pravidel bychom se mohli dočkat v lednu roku 2022. Je ale dost možné, že se i kvůli koronavirové epidemii tento krok ještě více protáhne.

A čeho se změny budou týkat? Zpřísnit se mají hlavně sankce za nejzávažnější dopravní přestupky. Zatímco spodní hranice pokuty zůstane zpravidla stejná, v případě horních hranic dojde k navýšení. Nejvyšší možný finanční postih, který bude možné udělit, bude 75 tisíc korun.

Řízení s omamnými látkami v krvi

Na tom, že omamné látky za volant nepatří, se shodnou snad všichni zodpovědní řidiči. Přesto v České republice vlivem alkoholu a jiných návykových látek každoročně dochází k mnoha dopravním nehodám. Konkrétně v roce 2019 bylo podle informací ministerstva dopravy na českých silnicích usmrceno 62 lidí a 237 jich bylo zraněno.

V tuzemsku přitom existuje nulová tolerance alkoholu v krvi, v opačném případě hrozí pokuta ve správním řízení až 20 000 Kč. V případě naměření více než 0,3 ‰ může řidič dostat 7 trestných bodů. Právě alkohol také bývá jedním z nejčastějších důvodů udělování zákazu řízení, a to v rozmezí 6 až 12 měsíců.

S řízením s návykovými látkami v krvi pak souvisí také přestupek v podobě odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné látky, který je rovněž sankcionován jako velmi závažný. Od toho se koneckonců odvíjí i případný trest. Takovému řidiči hrozí:

  • pokuta v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč,
  • připsání 7 trestních bodů a
  • zákaz řízení na 12 až 24 měsíců.

Po úpravě bodového systému a přestupků by sankce podle Ministerstva dopravy vypadaly takto:

Přestupek

Bloková pokuta

Pokuta ve správním řízení

Trestné body

Zákaz řízení

Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

7000 – 25 000 Kč

6 (nad 0,3 ‰)

6–18 měsíců

Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky

25 000 – 75 000 Kč

6

18–36 měsíců

Porušení zákazu předjíždění

Porušení zákazu předjíždění patří dlouhodobě k nejčastějším příčinám nehod, při kterých dochází k úmrtí. Při nesprávném předjíždění totiž často hrozí čelní srážka, která má extrémně vysoké riziko smrti. V roce 2019 bylo na českých silnicích podle ministerstva dopravy vlivem špatného předjíždění usmrceno 113 lidí a 259 bylo zraněno. A pokud bychom se na problematiku podívali obecněji, tato příčina nehody má na svědomí zhruba 20 % z celkového počtu usmrcených.

Co se týče sankcí, ty peněžité se pohybují v rozmezí od 5000 do 10 000 Kč ve správním řízení. Řidičům, kteří tímto způsobem porušili zákon, hrozí rovněž 7 trestných bodů.

Další závažné přestupky

K dopravním přestupkům, které jsou klasifikované jako závažné, se dále řadí:

  • stav vylučující způsobilost – pokuta ve správním řízení 25 000 až 50 000 Kč, 7 trestných bodů a 12 až 24 měsíců zákazu řízení,
  • vjíždění na železniční přejezd přes zákaz – bloková pokuta do 2500 Kč (v případě nemotorových vozidel) a až 5000 Kč ve správním řízení, 7 trestných bodů,
  • otáčení, couvání a jízda v protisměru na dálnici – pokuta ve správním řízení 5000 až 10 000 Kč, 7 trestních bodů,
  • jízda na červenou – bloková pokuta do 2500 Kč, ve správním řízení 2500 až 5000 Kč (4000–7500 Kč v případě recidivy), 5 trestných bodů a v případě recidivy a úmyslu 1 až 6 měsíců zákaz řízení.

Po novelizaci by sankce vypadaly následovně:

Přestupek

Bloková pokuta

Pokuta ve správním řízení

Trestné body

Zákaz řízení

Stav vylučující způsobilost

7000 – 25 000 Kč

6

6–18 měsíců

Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz

5000 Kč

7000 – 25 000 Kč

6

Otáčení se, couvání, jízda v protisměru dálnice

5000 Kč

7000 – 25 000 Kč

6

Porušení zákazu předjíždění

5000 Kč

7000 – 25 000 Kč

6

Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“

5000 Kč

7000 – 25 000 Kč

6

4–6 měsíců v případě úmyslu u pokynu

Překročení rychlosti

Tak trochu samostatnou kapitolou je pak překročení rychlosti, což je pravidelně nejčastější příčinou smrtelných dopravních nehod. V roce 2019 představoval tento přestupek podíl 36 % na všech úmrtích a 27 % všech těžce zraněných.

A jak vysoká je pokuta za rychlost? V případě tohoto porušení předpisů je rozhodujícím faktorem, o kolik km/h byl limit porušen. Důležitá je také skutečnost, zda k tomu došlo v obci, anebo mimo ni. Na základě těchto faktorů se pak odvíjí nejen to, jak bude vysoká pokuta za rychlost, ale také počet trestných bodů i případný zákaz řízení.

Překročení rychlosti v obci

Současný stav:

Překročení limitu

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

o více než 40 km/h

5000 – 10 000 Kč

5 bodů

6–12 měsíců

o 20–30 km/h

2500 Kč

2500 – 5000 Kč

3 body

1–6 měsíců

o 10–20 km/h

do 1000 Kč

1500 – 2500 Kč

2 body

o méně než 10 km/h

do 1000 Kč

1500 – 2500 Kč

2 body (od 5 km/h)

Stav po novelizaci:

Překročení limitu

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

o více než 40 km/h

7000 – 25 000 Kč

6 bodů

6–18 měsíců

o 20–30 km/h

2500 Kč

4000 – 10 000 Kč

4 body

o 10–20 km/h

1500 Kč

2000–5000 Kč

2 body

o méně než 10 km/h

do 1500 Kč (domluva)

2000–5000 Kč

Překročení rychlosti mimo obec

Současný stav:

Překročení limitu

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

o více než 50 km/h

5000 – 10 000 Kč

5 bodů

6–12 měsíců

o 30–50 km/h

2500 Kč

2500–5000 Kč

3 body

1–6 měsíců

o 10–30 km/h

do 1000 Kč

1500–2500 Kč

2 body

o méně než 10 km/h

do 1000 Kč

1500–2500 Kč

2 body

Stav po novelizaci:

Překročení limitu

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

o více než 50 km/h

7000 – 25 000 Kč

6 bodů

6–18 měsíců

o 30–50 km/h

2500 Kč

4000 – 10 000 Kč

4 body

o 10–30 km/h

1500 Kč

2000–5000 Kč

2 body

o méně než 10 km/h

do 1500 Kč (domluva)

2000–5000 Kč

Telefon za volantem

Ačkoli je manipulace telefonem či jiným podobným zařízením za jízdy zcela zakázána, na českých silnicích se s telefonujícími řidiči setkáváme denně. Nejde přitom pouze o vyřizování hovoru, běžné je dnes také psaní SMS, což je mnohdy ještě horší alternativou. Zhruba 20 % všech dopravních nehod je přitom zapříčiněno nevěnováním se řízení.

A jaké v takovém případě hrozí postihy? Od blokové pokuty do 1000 Kč až po maximálně 2500 Kč ve správním řízení a 2 trestné body k tomu. Od roku 2022 by však měl být zákon k telefonujícím řidičům přísnější. Pokud budou přistiženi při používání telefonu za volantem, hrozí jim pokuta na místě 2500 Kč a v případě správního řízení 4000 – 10 000 Kč. Zvyšuje se i počet trestných bodů. Ty budou neposlušným řidičům hrozit hned 4.

Jízda bez bezpečnostního pásu či autosedačky

Další porušení, které se stává běžnou součástí českých silnic, je jízda bez bezpečnostního pásu či bez autosedačky pro dítě. To má až 28% podíl na úmrtnosti řidičů při dopravních nehodách, u spolujezdce je to pak 21 %.

Co se týče postihů, na místě momentálně zaplatíte do 2000 Kč, pokud by se spor dostal do správního řízení, horní hranice činí 2500 Kč. Připisují se rovněž 4 trestné body v případě autosedačky a 3 v důsledku řízení bez bezpečnostního pásu. Stejné finanční sankce pak hrozí i v případě, že jedete na motocyklu bez ochranné přilby. K tomu mohou být připsány také 3 trestné body.

A jak to bude vypadat od roku 2022?

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

Řidič bez pásu, dítě bez autosedačky

1500 Kč

2000–5000 Kč

4 body

Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby

1500 Kč

2000–5000 Kč

4 body

Další středně těžké přestupky

Současný stav:

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

Nedání přednosti v jízdě

do 2500 Kč

2500–5000 Kč

4 body

1–6 měsíců (recidiva)

Řízení bez řidičského oprávnění

25 000 – 50 000 Kč

4 body

12–24 měsíců

Jízda se zadrženým řidičským průkazem

5000 – 10 000 Kč

7 bodů

6–12 měsíců

Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu

do 2000 Kč

1500–2500 Kč

5 bodů

Stav po novelizaci:

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

Nedání přednosti v jízdě

2500 Kč

4000 – 10 000 Kč

4 body

Řízení bez řidičského oprávnění

25 000 – 75 000 Kč

4 body

18–36 měsíců

Jízda se zadrženým řidičským průkazem

7000 – 25 000 Kč

4 body

6–18 měsíců

Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu

1500 Kč

2000 – 5000 Kč

4 body

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Další nešvar, se kterým se řidiči na silnicích pravidelně setkávají, je nedodržování bezpečné vzdálenosti, tedy pravidla 2 sekund. To je navíc typické i pro řidiče vozidel nad 3,5 tuny. V případě porušení pravidel hrozí řidiči finanční postih do 2000 Kč na místě, 1500–2500 Kč v případě soudního řízení. Nově se bloková pokuta ustálí na 1500 Kč, postih ve správním řízení se pak může vyšplhat až na 5000 Kč.

S novelizací má přijít i další novinka. Vzhledem k tomu, že dosud bylo možné řidiče sankcionovat pouze po srážce, ke které vlivem nedostatečné vzdálenosti došlo, přišla vláda s konkrétní metráží, jejíž dodržování bude kontrolovat na stanovených úsecích. Policie tak pořídí sérii snímků, které bude následně jednotlivě vyhodnocovat. Pro nákladní automobil a autobusy (vozidla nad 3,5 tuny) bude platit, že řidič bude muset na dálnici a silnici při vyšší rychlosti než 50 km/h udržovat mezi sebou a vozidlem vpředu vzdálenost 50 metrů.

U osobních aut bude bezpečná vzdálenost kratší. V případě, že řidič pojede 80 km/h a více, bude si muset držet odstup 30 metrů. Pokud dojde k porušení tohoto předpisu, hrozí bloková pokuta ve výši 2500 Kč a v případě soudního řízení až 10 000 Kč. Řidiči budou rovněž přičteny 4 trestné body.

skoleni11_1

Méně závažné přestupky

Současný stav:

Překročení limitu

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

Zapomenuté doklady

do 2000 Kč

1500–2500 Kč

Nerozsvícená světla

do 2000 Kč

1500–2500 Kč

Špatné parkování

do 2000 Kč

1500–2500 Kč

Parkování na místě pro invalidy

do 2500 Kč

5000 – 10 000 Kč

Stav po novelizaci:

Překročení limitu

Bloková pokuta

Správní řízení

Bodový systém

Zákaz řízení

Zapomenuté doklady

do 1500 Kč (domluva)

2000–5000 Kč

Nerozsvícená světla

do 1500 Kč (domluva)

2000–5000 Kč

Špatné parkování

do 1500 Kč (domluva)

2000–5000 Kč

Parkování na místě pro invalidy

2500 Kč

4000 – 10 000 Kč

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).