Hlavní navigace

Zdravotní pojištění 2021: Kolik si připlatíte na zálohách?

30. 10. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2021 vzrostou. Dobrá zpráva je, že se nebudou zvyšovat tolik, jako v minulých letech.

Příští rok opět vzrostou minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Podobně se zvýší také minimální zálohy na sociální pojištění, o kterých jsme informovali v minulém textu.

Průměrná mzda v roce 2021

Novou výši minimálních záloh, platnou pro rok 2021, odvozujeme od průměrné mzdy pro následující rok. Ta vychází z Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., konkrétně ze všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a přepočítacího koeficientu, jež vychází ze statistik za první pololetí roku 2020. Společně popisují růst průměrných mezd a výsledkem jejich součinu je očekávaná průměrná mzda v roce 2021.

Na základě údajů z výše odkazovaného nařízení vlády zjistíme, že všeobecný vyměřovací základ odpovídá částce 34 766 Kč a přepočítací koeficient pak činí 1,0194. Průměrná mzda pro rok 2021 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 35 441 Kč.

Zdravotní pojištění 2021

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů. Ať už jde o ty skutečně vynaložené, nebo uplatněné paušálem.

Vykonáváte-li tzv. vedlejší činnost (např. podnikáte při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás minimální vyměřovací základ nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku za předchozí rok. Zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec. Pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a násobí se právě částkou vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy (35 441 Kč), resp. její poloviny, tedy částky 17 720,50 Kč, po zaokrouhlení 17 721 Kč. (Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.)

Tu tedy následně násobíme sazbou zdravotního pojištění 13,5 % a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru získáme minimální zálohu na zdravotní pojištění pro rok 2021 ve výši 2393 Kč.

Pro srovnání, letošní minimální záloha činí 2352 Kč. Nejedná se tedy o tak výrazný nárůst jako v předchozích třech letech, který byl způsoben růstem mezd.

Zálohu na zdravotní pojištění je, na rozdíl o záloh na sociální pojištění, nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2020, který musíte odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2018, 2019, 2020 a 2021
Rok 2018 2019 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 350 Kč 17 418 Kč 17 721 Kč
Minimální záloha 2024 Kč 2208 Kč 2352 Kč 2393 Kč

Změny u minimální mzdy zatím nejasné

Výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se odvozuje od výše minimální mzdy pro daný rok. Činí 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy pro daný rok a zaokrouhluje se případně na celé koruny nahoru.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro zaměstnance, seniory nebo i pro OSVČ?

Vláda však zatím žádným nařízením ke zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 nepřistoupila. Podnikatelé a odbory se na návrzích tradičně neshodnou a vláda má momentálně jiné starosti. Zatímco podnikatelé by příští rok nejraději nezvyšovali minimální mzdu vůbec, odbory přednedávnem navrhovaly růst na 16 000 Kč měsíčně. Premiér Andrej Babiš už v roce 2018 prohlašoval, že minimální mzda pro rok 2021 by mohla činit 15 200 Kč.

Aktualizace: Minimální mzda pro rok 2021 byla schválena na úrovni 15 200 Kč měsíčně. To znamená, že minimální záloha pro osoby bez zdanitelných příjmů bude pro příští rok činit 2052 Kč měsíčně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci novely zákoníku práce navrhovalo, aby se minimální mzda stanovovala jako polovina průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za předminulý kalendářní rok. V praxi by činila zhruba 45–47 % aktuální průměrné mzdy.  Ačkoli navrhované změny by měly případně platit až od roku 2022, před přechodem na nový valorizační mechanismus by bylo nutno se připravit již sazbami minimální mzdy pro rok 2021, a to tak, že by podle nového výpočtu měla činit 17 100 Kč a oproti letošku, kdy je 14 600 Kč, tak narůst o více než 17 % (pro rok 2022 MPSV předpokládalo další růst na 17 600 Kč). To je za současné situace nepravděpodobné.

Pokud by tedy zůstala minimální mzda na úrovni z letošního roku, tedy ve výši 14 600, zůstala by i minimální záloha na zdravotní pojištění pro OBZP ve výši 1971 Kč měsíčně.

V případě, že by se nakonec minimální mzda zvýšila na avizovaných 15 200 Kč, činila by záloha v příštím roce 2052 Kč měsíčně. Pokud by dosáhly svého odbory a minimální mzda by vzrostla na 16 000 Kč, byla by minimální záloha pro OBZP 2160 Kč. Pokud by měla vzrůst minimální mzda až na 17 100 Kč, pak by tato záloha činila 2309 Kč měsíčně.

skoleni_20_9

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména:

 • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • ženy (event. muži) v domácnosti, kteří nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
 • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
 • studenti starší 26 let,
 • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
 • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
 • členové náboženského řádu bez příjmu.

Vyšší odvody za státní pojištěnce

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem byl s účinností od 1. ledna 2021 stanoven na 13 088 Kč. Pojistné z této částky by tedy po zaokrouhlení mělo činit 1767 Kč.

Za státní pojištěnce se považují například:

 • děti do ukončení jejich povinné školní docházky,
 • studenti do 26. roku, pokud se soustavně připravují na své budoucí povolání,
 • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené,
 • osoby, které pobírají některý z důchodů,
 • uchazeči o zaměstnání, pokud jsou v evidenci úřadu práce, atd.

Kompletní seznam osob, za které platí pojistné stát, najdete v § 7 odst. 1) zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Příští rok také dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro vznik zaměstnání z 3000 Kč na 3500 Kč. Pojistné na zdravotní pojištění tedy nebudete odvádět, bude-li vaše měsíční odměna do 3500 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).