Hlavní navigace

Proč jako OSVČ dostanete nižší důchod než zaměstnanec?

27. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

I přes to, že OSVČ odvádějí na pojistném dvakrát více než zaměstnanci, musí v penzi počítat s polovičním důchodem. Proč tomu tak je?

Výpočet důchodu je shodný jak v případě OSVČ, tak u zaměstnanců. Stejné jsou i podmínky, které pro nárok na starobní důchod musí OSVČ i zaměstnanec splnit. Přesto vyplacený důchod nebude při srovnatelné úrovni příjmů stejný.

Za všechno může vyměřovací základ

Rozdíl mezi zaměstnanci a OSVČ je ve vyměřovacích základech. U zaměstnance se vypočítává z hrubé mzdy, zatímco u OSVČ se bere za roční vyměřovací základ rozdíl mezi příjmy a výdaji. Tedy částka po odečtení paušálních výdajů. Za zaměstnance navíc odvádí pojistné i zaměstnavatel, celková částka je tedy vyšší.

Rozdíl v odvedených částkách si ukážeme na příkladu, kde uvažujeme OSVČ i zaměstnance, oba s měsíčním výdělkem 30 000 Kč.

Odvody na důchodové pojištění u OSVČ

OSVČ si může roční vyměřovací základ vlastně stanovit sama, podle zákona ale nesmí být nižší než 50 % daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti za daný kalendářní rok, ze kterého se platí pojistné.

Při měsíčním příjmu 30 000 Kč je 50% vyměřovací základ ve výši 15 000 Kč. Z této částky OSVČ odvede pojistné ve výši 4380 Kč, potvrdila serveru Měšec.cz Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení.

Z ročního příjmu 360 000 Kč (30 000×12) tedy bude roční vyměřovací základ činit jednu polovinu, tedy 180 000 Kč. Pojistné ve výši 29,2 % bude tedy odpovídat částce 52 560 Kč.

Roční příjem OSVČ se tedy pro účely důchodového pojištění nezapočítává celý. Za vyměřovací základ se považuje jen ta částka, ze které bylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění.

Pokud by si OSVČ chtěla pro účely výpočtu důchodu vyměřovací základ navýšit, uvede v přehledu o příjmech a výdajích určený vyměřovací základ, ze kterého chce mít vypočtený důchod, a z této částky odvede i pojistné, tzn. doplatí za tento kalendářní rok k uhrazeným zálohám ještě doplatek na pojistném, upozornila server Buraňová s tím, že OSVČ tedy není odkázaná jen na výši svých příjmů, ale může výši vyměřovacích základů podle své vůle (nebo možností) ovlivnit.

Anketa

Jak se připravujete na důchod? (lze volit více možností)

Odvody na důchodové pojištění u zaměstnance

V případě, že uvažujeme měsíční příjem 30 000 Kč u zaměstnance, odvede ten na své mzdě pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu. Pojistné bude činit 1950 Kč (ročně 23 400 Kč), potvrdila Buraňová.  Zaměstnavatel pak na pojistném na důchodové pojištění odvede ještě částku odpovídající 21,5 % z úhrnu vyměřovacího základu svých zaměstnanců, kteří jsou účasti důchodového pojištění. Pojistné placené zaměstnavatelem odpovídající příjmu jeho zaměstnance 30 000 Kč bude činit 6 450 Kč (ročně 77 400 Kč), řekla serveru Měšec.cz Buraňová. Za zaměstnance je tedy ročně odvedeno pojistné ve výši  100 800 Kč.

Celková částka, která je odvedena za zaměstnance, je téměř dvojnásobkem toho, co odvádí OSVČ. Téměř dvojnásobné vyměřovací základy tedy budou pro znamenat značně rozdílnou výši přiznaného starobního důchodu. A to i přes to, že zaměstnanec sám si ze své mzdy za rok neodvádí ani polovinu toho, co OSVČ. Většinu na pojistném za něj totiž zaplatí zaměstnavatel.

Výpočet se v ničem neliší

Samotný výpočet starobní penze už je pro OSVČ i zaměstnance stejný. Samotný důchod se pak skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro rok 2010 ve výši 2170 Kč.

Procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu. Pro jeho stanovení je třeba znát osobní vyměřovací základ (OVZ). Ten – zjednodušeně řečeno – tvoří měsíční průměr ročních příjmů, u OSVČ měsíční průměr ročních vyměřovacích základů, dosažených v rozhodném období (zpravidla od roku 1986 do kalendářního roku, který předchází roku, v němž se důchod přiznává), vysvětlila Jana Buraňová s tím, že průměrný měsíční výdělek (OVZ) se dále upravuje redukcí:

  • plně se započítává částka do 10 500 Kč,
  • z částky přesahující 10 500 Kč, nejvýše však do 27 000 Kč, se započítává 30 %,
  • z částky přesahující 27 000 Kč se započítává 10 %.

Procentní výměru pak ovlivňuje také celková doba důchodového pojištění. Nejnižší procentní výměra je 770 Kč měsíčně, uvedla Buraňová. Dodala také, že za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu. Například za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % výpočtového základu, řekla Buraňová.

FIN revoluce - tip do článku 1

Rok 2011 přinese zvýšení základní i procentní výměry

Základní výměra důchodu se v příštím roce zvýší z 2170 Kč na 2230 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší o 3,9 %. Čtěte více: O kolik se vám v roce 2011 zvýší důchod? 

Přesnou ukázku toho, jak se starobní důchod pro rok 2011 vypočte najdete v článku: Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2011 

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).