Hlavní navigace

Je předčasný důchod opravdu nevýhodný?

28. 1. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Předčasným odchodem do důchodu řeší lidé své pracovní nebo zdravotní problémy napříč celou Evropou. V Česku tomu není jinak. Přesto, že předčasný důchod znamená nejen trvale nižší příjmy, ale také omezené možnosti přivýdělku. Pokud si však předčasný důchod rozmyslíte, návrat do práce je možný.

Počet lidí využívajících možnost odejít do důchodu dříve, než činí zákonem stanovený důchodový věk, je ve všech zemích Evropy vysoký. Hodně lidí řeší své zdravotní nebo pracovní problémy, nezaměstnanost či nemožnost najít si nové zaměstnání hlavně z důvodu vyššího věku dřívějším odchodem do důchodu a čerpáním předčasného důchodu. Od kdy můžeme odejít do předčasného důchodu a o kolik si tak pohoršíme?

Zákonné podmínky předčasného důchodu

Na tzv. předčasný důchod může odejít člověk za splnění určitých podmínek podle § 31 Zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění:

  • jestliže získal dobu pojištění nejméně 25 let
  • a jestliže do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se předčasný důchod přiznává, chybí nejvýše tři roky

Neznamená to, že člověk musí odejít tři roky před důchodem. Tři roky nejdříve a v průběhu těchto tří let kdykoliv. Čím později půjde, tím bude mít menší krácení důchodu. Důchod se totiž krátí za každých i započatých 90 dní o 0,9 %.

Příklad

Například muž narozený 20.10.1947 má důchodový věk v 62 letech (tj. 20.10.2009). Splňuje dobu pojištění (má pojištění 42 let). Pokud se rozhodne jít na předčasný důchod 1 rok před vznikem nároku na důchod (tj. 20.10.2008), bude jeho důchod krácen za období od 20.10.2008 do 19.10.2009 (tedy 365 dní). 365 : 90 = 4 + 5 dní zbývá, důchod se mu bude krátit 5 x 0,9 % = 4,5 % (je tu 5 započatých dní). V případě, že uplatní důchod o 5 dní později, tj. od 25.10.2008, měl by důchod krácený o 4 x 0,9 = 3,6 % (počet dní od 25.10.2008 do 19.10.2009 = 360 dní).

Možnosti přivýdělku jsou omezené

Jestliže občan uplatní žádost o předčasný důchod, nevzniká mu již při dosažení důchodového věku nárok na přepočet důchodu. Zvolil si tzv. trvale krácený důchod. Při předčasném důchodu až do dosažení důchodového věku nemůže vykonávat žádnou výdělečnou činnost. Za výdělečnou činnost se považuje vše, z čeho se odvádí sociální pojištění.

Předčasný důchodce neboli poživatel starobního důchodu však může pracovat při pobírání důchodu na dohodu o provedení práce podle zákoníku práce. Na dohodu o provední práce lze pracovat 150 hodin u jednoho zaměstnavatele a výdělek není omezen.

Poživatel může také pobírat starobní důchod a soukromě podnikat. Toto podnikání však je omezené výší dosaženého příjmu. Důchodce si podnikáním může vydělat pouze částku, ze které nevzniká povinnost platit sociální pojištění.

Nastoupit zpět do zaměstnání je možné

V případě, že se poživatel důchodu do splnění důchodového věku nechá zaměstnat, nevzniká mu po dobu zaměstnání nárok na výplatu důchodu. Musí tuto skutečnost společně se zaměstnavatelem nahlásit na Českou správu sociálního zabezpečení a důchod mu po dobu zaměstnání nebude vyplácen. V případě pozdního nahlášení této skutečnosti nebo dodatečného zjištění kontrolním orgánem musí vrátit vzniklý přeplatek.

Po ukončení zaměstnání požádá přes příslušnou oblastní správu sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště o uvolnění důchodu. Uvolňuje se již vypočítaný důchod, ale pokud důchodce bez pobírání důchodu odpracoval aspoň 90 dní, krácení důchodu de mu sníží.

Příklad

Například muž je poživatelem starobního důchodu. Tento důchod měl krácený o 6 x 0,9 %, tj. o 5,4 %. Důchodového věku dosáhne 10.12.2008. Pokud by se v době od 1.3.2008 do 30.11.2008 za­městnal, pošle jeho zaměstnavatel na ČSSZ hlášení o zaměstnání předčasného důchodce a za dobu od 1.3.2008 do 30.11.2008 za­městnanci nenáleží důchod. Pokud v uvedené době nebyl nemocen a odpracoval 275 dní, upraví se krácení důchodu. Jeho důchod už nebude krácený o 5,4 % ale jen o 3 x 0,9 %, tj. 2,7 %. Důchod se mu tedy zvýší. Při dosažení důchodového věku se už posuzuje jako starobní důchodce a může mít zaměstnání na dobu určitou, maximálně na 1 rok. Výdělek není omezený.

Jak je to ve vybraných zemích Evropy?

Odejít do předčasného důchodu není ve všech zemích Evropy možné (například na Islandu, v Irsku, ve Velké Británii, v Nizozemí, na Maltě, v Norsku). Občané v těchto zemích přesto také odcházejí dříve do důchodu. Musí ale žít z vlastních prostředků, ať už jde o soukromé pojištění nebo například úspory v různých finančních produktech. Státní penzi dostanou až při dovršení důchodového věku.

Belgie

Možnost odejít do předčasného důchodu mají muži i ženy starší 60 let, kteří splňují podmínku 35 let pojištění. Výpočet předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve.

Dánsko

Na předčasný důchod mají nárok pouze osoby starší 50 let nacházející se ve složité sociální a zdravotní situaci, které ale nemají nárok na invalidní důchod. K předčasnému důchodu musí dát souhlas lékař. Výpočet předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve.

Estonsko

Nárok na předčasný důchod má občan tři roky před dovršením důchodového věku. Musí však současně splnit podmínku 15 let pojištění. Za každý měsíc dřívějšího odchodu do důchodu je penze krácena o 0,4 %.

Francie

Do předčasného důchodu mohou odejít osoby starší 55 let. Při odchodu v 55 letech je důchod krácený o 7 % za každý rok do dovršení důchodového věku.

Lichtenštějnsko

Možnost odejít do předčasného důchodu má každý občan starší 60 let. Za každý měsíc, o který odejde dříve do důchodu, je mu však penze krácena o 0,25 %. Nárok na starobní důchod mají občané starší 64 let, kteří splňují podmínku 40 let pojištění.

Litva

Odejít do předčasného důchodu se dá již 5 let před dovršením důchodového věku při splnění zákonné podmínky 30 let pojištění. Současně však musí být žadatel rok před odchodem do předčasného důchodu nezaměstnaný. Za každý měsíc před dřívějším odchodem do důchodu je penze krácena o 0,4 %.

Portugalsko

Do předčasného důchodu může občan odejít v 55 letech při splnění podmínky 30 let pojištění. Za každý rok odchodu do důchodu dříve před dovršením důchodového věku se penze krátí o 4,5 %.

Řecko

Možnost odejít do předčasného důchodu mají občané starší 55 let a splňující podmínku 35 let pojištění. Předčasný důchod je nižší než základní starobní penze o 1/267 za každý chybějící měsíc do státem stanoveného důchodového věku.

Slovinsko

Předčasný důchod mohou využít občané starší 58 let a mající 15 let pojištění. Je krácený o 0,25 % za každý měsíc, o který odejde občan do 60 let do důchodu dříve. Od 60 do 62 let je důchod krácený za každý měsíc o 0,2 % a od 62 let za každý měsíc o 0,1 %.

Španělsko

Možnost odejít do předčasného důchodu mají občané starší 61 let. Za každý rok odchodu do důchodu dříve je penze krácena o 8 %.

dan_z_prijmu

Švýcarsko

Do předčasného důchodu může občan odejít dva roky před zákonem stanoveným důchodovým věkem. Za každý rok odchodu do důchodu dříve je penze krácena o 6,8 %.

Švédsko

Možnost odejít do předčasného důchodu mají občané starší 60 let. Za každý měsíc odchodu do důchodu dříve je penze krácena o 0,5 %.

Prameny: Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. Europaesiche Komission: Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Schierheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen U­nion.

Anketa

Uvažujete o předčasném důchodu?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).