Hlavní navigace

Zaměstnavatel vás může připravit o důchod. Jak tomu předejít?

31. 8. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

I pečliví a pracovití lidé mohou zjistit, že nemají nárok na důchod. Stačí nezodpovědný zaměstnavatel a chybějící doklady. Co můžete udělat pro záchranu svého důchodu?

Jednou ze základních podmínek pro vznik nároku na starobní důchod je také potřebná doba pojištění. Od počátku letošního roku se navíc princip nároku na důchod pozměnil. Doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole už není náhradní dobou pojištění. Samotná potřebná doba se také od roku 2010 začíná postupně prodlužovat až na 35 let podle toho, kdy pojištěnec dosáhne důchodového věku. Čtěte více: Důležité změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2010

Letošní změny nárok na důchod zpřísnily. O to důležitější je zbytečně nepřijít o dobu pojištění, na kterou máte nárok, ale kterou Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nemá v evidenci, například kvůli vašemu zaměstnavateli.

Kontrola zajistí klidný spánek, nebo spustí kolotoč

Pokud si nejste jistí svou dostatečnou dobou pojištění, můžete si ji pro klid duše zkontrolovat. K tomu slouží tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), kde najdete přehled dob vašeho důchodového pojištění nebo náhradních dob (např. v minulosti studium). Od roku 1986 se zde uvádí také přehled vyměřovacích základů. Uvedené informace odpovídají tomu, z čeho bude ČSSZ vycházet při rozhodování o nároku na důchod a o jeho výši. O zaslání IOLDP můžete požádat jednou ročně ČSSZ, která vám ho do tří měsíců od doručení žádosti zašle. V žádosti nezapomeňte hlavně uvést vaše rodné číslo, jméno, příjmení (včetně rodného) a adresu.

Žádost můžete zasílat na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo elektronicky, s elektronickým podpisem (tj. zaručeným kvalifikovaným certifikátem), popř. i přes datovou schránku.

Zachránit se dá chybějící i chybný údaj

Zjistíte-li, že vám v IOLDP chybí například záznam o nějakém pracovním poměru či náhradní době, nemusí být nic ztraceno. Aktivní ale musíte být vy. Sami byste totiž měli kontaktovat svého tehdejšího zaměstnavatele a požádat o vyhotovení evidenčního listu důchodového pojištění. Pokud to není možné proto, že zaměstnavatel už neexistuje nebo odmítá doklad vystavit, pak se můžete obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), která přísluší útvaru zaměstnavatele, kde byla vedena mzdová evidence. Správa sociálního zabezpečení by měla pomoci se zjišťováním dalších informací či radou, jak dál je možné dobu pojištění prokázat. Čtěte také: Kdo má nárok na pozůstalostní důchod?

Přečtěte si jak vypočítat starobní důchod pro letošní rok

Archivujte doklady o zaměstnání i o studiu

Abyste se vyvarovali případným problémům s případnou nedostatečnou dobou pojištění, raději si uchovávejte doklady o svých zaměstnáních. Ne každý chlebodárce totiž svou oznamovací povinnost splňuje a vy nemusíte být u OSSZ jako zaměstnanci vůbec nahlášení. Stejně tak se mohou z vašich záznamů zatoulat i náhradní doby pojištění. Dobu pojištění byste měli prokázat originálními doklady (případně úředně ověřenou kopií):

 • O době studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole – maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, potvrzením o vykonání státní závěrečné zkoušky či výkazem o studiu. Pokud žadatel nemá k dispozici tyto doklady, může se (v případě střední či vyšší odborné školy) obrátit přímo na tuto instituci. U vysoké školy na její rektorát. Nejsou-li doklady o studiu v dané škole, výpis doby studia může vydat příslušný archiv, jehož adresu lze zjistit na Ministerstvu školství, sdělila serveru Měšec.cz Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.
 • O době nezaměstnanosti – Potvrzením o době evidence, které vystavuje úřad práce.
 • O vojenské službě – Vojenskou knížkou. Pokud ji nemáte, obraťte se na příslušné vojenské velitelství a požádejte o potvrzení o výkonu vojenské služby. V případě, že ani tento vojenský orgán nedisponuje potřebnými informacemi, může žadatel požádat o spolupráci příslušnou OSSZ nebo se sám obrátit na Správní archiv Armády České republiky, náměstí Republiky 4, Olomouc, radí Buraňová.

Vyžadujte po zaměstnavateli evidenční list

V rámci vašeho zaměstnání by vám měl (od roku 2004 je to zákonná povinnost) zaměstnavatel každý rok vyhotovit evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Jeden patří vám a druhý by měl být zaslán na ČSSZ. Kromě ELDP, který plnohodnotně prokáže vaši dobu pojištění, není na škodu uchovávat například pracovní smlouvy a výplatní pásky.

Pokud se totiž ani vám ani ČSSZ nepodaří ELDP dohledat a bývalý zaměstnavatel už neexistuje, musí se k žádosti o důchod připojit veškeré další doklady, které by mohly chybějící dobu pojištění doložit:

 • pracovní smlouvy,
 • doklady o ukončení výdělečné činnosti,
 • zápočtové listy,
 • legitimace ROH se známkami o placení příspěvků v jednotlivých měsících,
 • výplatní pásky,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň,
 • přehledy o příjmech poživatele částečného invalidního důchodu (přiznáván do 31. 12. 2009).

Neberte podezření na lehkou váhu

Pokud jste v zaměstnaneckém poměru a nic podobného jako je ELDP nedostáváte, shánějte se. Nakonec byste totiž mohli přijít i na to, že vás zaměstnavatel na OSSZ vůbec nepřihlásil. Pokud zaměstnanec zjistí, že jej jeho zaměstnavatel nepřihlásil k pojištění nebo mu nepředal stejnopis ELDP, neboli nesplnil své zákonné povinnosti, může podat podnět ke kontrole zaměstnavatele na OSSZ místně příslušnou podle sídla zaměstnavatele, příp. i na státní úřad inspekce práce, pokud zaměstnavatel neplní také povinnosti stanovené zákoníkem práce, řekla serveru Měšec.cz Jana Buraňová. Dodala také, že se zaměstnanec v tomto případě nemusí obávat, že doba, po kterou měl zaměstnavatel povinnost odvádět za něj pojistné na sociální zabezpečení, mu nebude započítána do nároku na důchod. Pohledávku na pojistném bude ČSSZ uplatňovat vždy na zaměstnavateli, zdůraznila Buraňová.

Zákon myslí i na mimořádné události

Pokud přijdete o důležité doklady například proto, že vám je zničila povodeň nebo požár, stále nemusí situace znamenat ztrátu doby pojištění. Zcela mimořádně se v důchodovém řízení může využít výpověď svědků. A to v případě, že nelze dobu pojištění prokázat jinak. Slouží k tomu tiskopis „Prohlášení o dobách zaměstnání/po­jištění“. Nejméně dva svědci (nejlépe bývalí spoluzaměstnanci) v něm mimo jiné uvedou, odkud mají informace o době zaměstnání (pojištění), která se tímto způsobem prokazuje. Dokument vlastnoručně podepíší. Pravost podpisů svědků ověřuje matrika obecního úřadu či notář. V případě, že se tiskopis podepisuje přímo v OSSZ, podpis ověří tyto instituce, vysvětlila postup pro mimořádné situace Buraňová.  Čtěte také: Mimořádná pomoc zaplaveným: jen pro vyvolené a bez záruky

Co dělat, když doba pojištění chybí

Co počít v případě, že se dobu pojištění nepodaří prokázat? Pokud nemáte k datu dovršení důchodového věku potřebnou dobu pojištění, důchod prozatím nedostanete. Přiznán bude až poté, co si potřebnou dobu pojištění splníte:

Tip do článku - účto fakturace duben

 • dalším výkonem výdělečné činnosti,
 • dobrovolným pojištěním,
 • získáním náhradní doby pojištění péčí o závislou osobu nebo evidencí.

Zpětné přihlášení k dobrovolnému důchodovému pojištění je možné jen při splnění zákonem stanovených podmínek. Ne vždy je však možné doplatit pojistné za delší dobu zpětně. Konkrétní informace poskytnou OSSZ, uvedla Buraňová s tím, že v případě dobrovolného pojištění bez uvedení důvodu (§ 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění) je možná účast maximálně v rozsahu 10 let za dobu celého života pojištěnce. Pojistné se v tomto případě platí vždy za celé měsíce. Čtěte také: Jak na státní pomoc, když jste v nouzi

Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění byla pro rok 2010 stanovena na částku 1660 Kč.

O rizicích nedostatečné doby pojištění si přečtěte také v článku: Nedostatečná doba sociálního pojištění vytrestá vaše pozůstalé 

Autor článku

Autorka příležitostně publikuje pro Měšec.cz, magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).