Hlavní navigace

Přehledně: Jaká státní opatření vám pomohou zvládnout drahotu?

4. 8. 2022
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Rychlý růst cen přiměl vládu přijít postupně s řadou opatření, která mají pomoci domácnostem situaci lépe zvládnout. Přinášíme jejich přehled.

Drahé náklady na bydlení a vysoká inflace přiměly vládu k řadě podpůrných opatření, která mají českým domácnostem pomoci náročnou dobu přestát. V dnešním článku je shrneme všechny na jednom místě.

Vyšší životní a existenční minimum

Letos už podruhé došlo ke zvýšení životního a existenčního minima. Od 1. července 2022 podle vládního nařízení částky existenčního a životního minima vzrostly o 8,8 %. Životní minimum pro jednotlivce je tak od července ve výši 4620 Kč a existenční minimum pak ve výši 2980 Kč.

Částky životního minima činí:

 • pro jednotlivce 4620 Kč,
 • pro první osobu v domácnosti 4250 Kč,
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3840 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě do 6 let 2360 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2900 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3320 Kč.

Životní a existenční minimum hraje roli u osmi sociálních dávek. Ovlivní některé dávky v rámci pomoci v hmotné nouzi a dále některé dávky státní sociální podpory:

 • k navýšení dávky dojde u příspěvku při pěstounské péči a u příspěvku na živobytí,
 • mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku dojde k navýšení limitu pro jejich čerpání,
 • porodného, přídavků na děti, příspěvku na péči a doplatku na bydlení pak dojde k rozšíření okruhu osob, které na dávky dosáhnou vzhledem ke svým příjmům.

Změnu ale pocítí i lidé v exekuci, protože se projeví v růstu nezabavitelné částky a také při stanovování alimentů.

Příspěvek na dítě

Jednorázovou dávku ve výši 5000 Kč mají dostat rodiče na každé dítě, kterému nebude k 1. srpnu 18 let, a rodiče dětí narozených do konce roku 2022. Podmínkou je, aby společný roční příjem rodičů loni nedosáhl 1 mil. Kč hrubého.

Od začátku srpna má ministerstvo práce zprovoznit na svém webu aplikaci, přes kterou budou moci požádat zájemci s elektronickou identitou. Ti ostatní budou moci žádost vyřídit osobně na vybraných pobočkách Czech POINTu.

Další podrobnosti o nároku na dávku najdete v článku Na dítě 5000 Kč: Kdo je dostane automaticky a kdy vám peníze přistanou na účtu?

Rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek je možné nově požádat na webu MPSV online, nebo si na stejném místě lze změnit výši měsíční úložky.

Příjemci s nižšími příjmy nebo ti, již nezískali nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou čerpat rodičovský příspěvek rychleji. Dosud bylo možné dávku pobírat maximálně po 10 tis. Kč měsíčně. Nově se tento limit zvyšuje na 13 tis. Kč měsíčně.

Nedošlo tedy k navýšení celkové částky, jen mohou někteří příjemci pobírat vyšší měsíční částku, tím ji ale vyčerpají rychleji.

Příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení nově požádáte snáz přes zjednodušený online formulář, který se dá vyplnit na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Formulář má obsahovat nově jen věci, které stát nemá možnost sám dohledat. Dokládáte zde tedy náklady na bydlení, příjmy a případné osoby ve společné domácnosti. Doklady je nově možné vyfotit nebo naskenovat a nahrát je k žádosti.

Kvůli ověření identity je však pro vyplnění formuláře podmínkou přihlášení přes některou z forem elektronické identity. Nejjednodušší je využít bankovní identitu.

Také už by nemělo být nutné žádat o dávku každoročně. Příspěvek bude poskytován na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nově nebudou dokládat každý kvartál, ale jen jednou za pololetí. Stát už také nebude vyžadovat předkládání pravidelných zúčtování zálohově placených služeb.

Kvůli vysokým nákladům na bydlení a rostoucím cenám byly před časem také navýšeny normativní náklady, které vstupují do výpočtu příspěvku na bydlení.

Úsporný tarif

S drahou elektřinou a plynem by měl domácnostem pomoci tzv. úsporný tarif. Jeho konkrétní podoba zatím není známa, tu stanoví až nařízení vlády. Předpokládá se ale, že podpora bude rozdělena podle distribuční sazby u elektřiny a charakteru spotřeby u plynu. Energie by měl stát dotovat přes Operátora trhu, kterému zašle prostředky a ten je bude distribuovat obchodníkům s elektřinou a plynem. Ti příspěvek státu uplatní ve výši zálohy nebo faktuře.

Kromě klasických odběratelů elektřiny a plynu vláda řeší pomoc také pro domácnosti využívající domovní kotelnu a domácnosti napojené na teplárny.

O úsporný tarif nebude nutné nijak žádat. Příspěvek by měl být spojen s konkrétním odběrným místem zákazníka.

Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje

Stát bude také za firmy a domácnosti až do konce roku 2023 platit poplatek za obnovitelné zdroje. Standardně ho platí domácnosti za každou spotřebovanou megawatthodinu ve výši 495 Kč.

Je navržený úsporný tarif dostatečný?

Úprava režimu dodavatele poslední instance

Nová legislativa z pera Ministerstva průmyslu a obchodu by také měla změnit délku režimu dodavatele poslední instance (DPI). V jejím důsledku by mělo dojít ke zkrácení tohoto režimu na tři měsíce. Pokud by si během této doby odběratel sám nezajistil přechod na smlouvu u nějakého klasického dodavatele, po skončení tříměsíční lhůty by automaticky přešel na roční produkt v režimu běžného dodavatele pod firmou, u které byl v režimu DPI. To ale jen za podmínky, že řádně platil zálohy.

Neutíká vám nějaká státní pomoc? Můžete si to přehledně zkontrolovat na státním webu Deštník proti drahotě, kde je pomoc rozdělena podle příjemců i druhu pomoci.

Stát by měl také dostat možnost regulovat maximální cenu nabízenou ze strany DPI a v krajním případě obtíží přímo na straně DPI by měl ERÚ svým rozhodnutím určit náhradního DPI.

Loňský krach Bohemia Energy odhalil nedostatečnou akceschopnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Povinnosti ERÚ je podle zákona chránit spotřebitele. Zákon ale definuje jen velmi omezené podmínky, za kterých by byli členové rady odvolatelní, vysvětluje Síkela s tím, že by nově mělo být možné také odvolat členy Rady ERÚ v situaci, kdy svým jednáním naruší řádný výkon pravomocí úřadu.

Novela má i jasně vymezit hierarchii vedení úřadu, aby se předseda rady primárně zaměřoval na každodenní aktivní fungování úřadu, zatímco rada by se měla koncentrovat na kvalitu právních dokumentů, které schvaluje.

Milostivé léto

Dlužníci se na podzim opět budou moci zbavit některých svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky. Milostivé léto II bude opět trvat tři měsíce a začne od 1. září 2022. Akce je určena pouze fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci. Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením (osobní bankrot).

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21% DPH a poplatek bude ve výši 1815 Kč. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.

Mimořádná okamžitá pomoc

Podrobnosti o situacích, ve kterých můžete dávku čerpat, najdete na webu Úřadu práce ČR.

U mimořádné okamžité pomoci dochází:

 • k rozšíření výčtu možných situací, kdy jde o dávku žádat,
 • k navýšení maxima, které lze na této dávce získat,
 • k rozšíření možnosti úřadů přihlížet k náhlým individuálním potřebám žadatele,
 • ke změně pravidel pro posuzování příjmu tak, aby pomoc více zohledňovala skutečnou situaci žadatele a jeho majetkové poměry,
 • ke zjednodušení správního řízení, aby byla pomoc rychlejší.

Další mimořádná valorizace důchodů

Všechny druhy důchodů, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní, od září zvýší další mimořádná valorizace o 5,2 %. U průměrného důchodu půjde o růst o 700 Kč. Přesná částka navýšení se vždy odvíjí od současné úrovně důchodu.

Jak spočítat, o kolik valorizace zvýší vaši penzi? Je nutné vyjít z faktu, že základní výměra, která je pro všechny stejná, je letos ve výši 3900 Kč.

Pokud váš důchod činí 15 000 Kč, odpovídá procentní výměra částce 11 100 Kč (15 000 3900). Navýšíme-li ji o 5,2 %, bude částka zvýšení 578 Kč (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru), a celkem tedy důchod po valorizaci bude činit 15 578 Kč měsíčně.

Další valorizace přijde v lednu

Jak se počítá mimořádná valorizace, si přečtěte v článku: Důchodci dostanou další mimořádnou valorizaci. O kolik se zvýší penze právě vám?

MPSV na konci července informovalo, že kvůli růstu cen dojde k aktivaci další mimořádné valorizace, a to od ledna 2023. V průměru by navýšení mělo činit nejméně 850 Kč měsíčně. Konkrétní částky zatím známy nejsou, přesněji budeme vědět letos v září, kdy bude podle vývoje mezd za první pololetí 2022 určeno rozdělení valorizace mezi základní a procentní výměru.

O výchovném a lednové valorizaci si více přečtěte v článku Důchodci dostanou od ledna 2023 opět přidáno, tentokrát v průměru o 850 Kč.

Výchovné za každé dítě

Od ledna 2023 také někteří důchodci začnou dostávat tzv. výchovné. Půjde o rodiče, kteří převážně pečovali o dítě. Těm se zvýší starobní důchod o 500 Kč za každé vychované dítě.

Ženám, které penzi už pobírají, se výměra zvýší v závislosti na počtu vychovávaných dětí automaticky. Ženy, jimž bude důchod přiznán od roku 2023, a otcové (bez ohledu na datum přiznání penze) budou moci o výchovné požádat Českou správu sociálního zabezpečení.

Tímto způsobem zvyšujeme důchody proto, že dosud byly bohužel hlavně ženy ‚trestány‘ za to, že se místo práce věnovaly výchově dětí a měly tak nižší příjmy. Rozdíl v průměrném důchodu činí bezmála 3 tisíce korun. Bez potomků ale společnost nemá budoucnost, a proto bude výchova konečně náležitě oceněna, vysvětlil ministr práce Marian Jurečka.

Podpora částečných úvazků

Částečné úvazky, kterých mohou využít například rodiče s malými dětmi, budou pro zaměstnavatele atraktivnější kvůli nižším odvodům.

Zaměstnavatelé za částečné úvazky získají slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zmíněné odvody budou nižší o 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek v rozsahu 8–30 hodin týdně.

Zaměstnavatelé by na slevu měli dosáhnout, jen když u nich takto získají práci:

 • osoby starší 55 let,
 • rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), 
 • osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II), 
 • studenty středních nebo vysokých škol, 
 • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a 
 • osoby na rekvalifikaci.

Sleva na pojistném by se měla vztahovat ještě na zaměstnávání osob mladších 21 let. U nich ale nebude platit podmínka zkráceného úvazku.

Jízdné pro invalidní důchodce ve III. stupni

Důchodci s invaliditou třetího stupně od července získali poloviční slevu na jízdném. Mohou ji uplatnit na obyčejné jízdné ve vlacích ve druhé třídě a v linkové autobusové dopravě. Sleva se nevztahuje na MHD.

Při potížích při prokazování slevy se obraťte na zákaznickou podporu CENDIS na čísle +420 222 266 755 nebo e-mailu na adrese info@oneticket.cz. Funguje 7 dní v týdnu.

Pro uplatnění slevy stačí předložit QR kód vydaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a průkaz totožnosti. Při nákupu jízdenky je pak nutné vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve třetím stupni. O QR kód můžete požádat na pobočkách ČSSZ nebo elektronicky přes ePortál ČSSZ. Na úřad pro něj může dojít i osoba zmocněná.

Nárok na slevu je možné prokázat v papírové podobě nebo elektronicky pomocí PDF dokumentu nebo QR kódu uloženého v mobilní aplikaci OneTicket, kterou stáhnete na Google Play pro Android nebo App Store pro operační systém iOS.

Podpora zdravotně znevýhodněných

MPSV také připravuje balíček opatření, která mají zlepšit finanční situaci zdravotně znevýhodněných. Součástí balíčku je zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby se zdravotním znevýhodněním kvůli růstu cen pohonných hmot. Příspěvek v současnosti činí 550 Kč měsíčně. Nově vzroste na 900 Kč měsíčně.

Dále se změny dotknou příspěvků na zvláštní pomůcky. U příspěvku na  zdvihací/zvedací plošiny činí v současnosti maximální výše 400 000 Kč. Tato hranice bude navýšena na 500 000 Kč.

Zástupci pacientů, kteří jsou v domácí péči trvale odkázáni na podporu dýchání pomocí plicních ventilátorů, budou mít v souvislosti se zvýšenými náklady na energie nově možnost opakovaně žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci.

V případě ztráty očekávaného dítěte od 22. týdne těhotenství dál (případně krátce po narození) budou nově moci čerpat placenou dovolenou i otcové (v současnosti ji mohou využít jen matky), a to prostřednictvím dávky otcovské poporodní péče.

U příspěvku na živobytí v současnosti už existuje samostatná úprava, která umožňuje zvýšení přiznané částky příspěvku na živobytí pro osoby s nákladným dietním stravováním, a to každý měsíc. Nárok na zvýšenou částku příspěvku na živobytí vzniká na základě doporučení příslušného odborného lékaře. Částka tohoto možného navýšení se ale nezvyšovala od roku 2012, vzniká na základě doporučení příslušného odborného lékaře. Nově se bude jednorázově valorizovat o 9,5 % od letošního října.

Navýšení příspěvku na živobytí a jeho valorizace
Dieta Příspěvek na živobytí se zvyšuje o Valorizace částek na dietní stravování
nízkobílkovinná 1380 Kč 1511 Kč
při dialýze 1000 Kč 1095 Kč
nízkocholesterolová při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii 1050 Kč 1150 Kč
diabetická 1130 Kč 1238 Kč
při onemocnění fenylketonurií 2220 Kč 2431 Kč
při onemocnění celiakií 2800 Kč 3066 Kč
při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o
25 %, tj. T-skóre je horší než 2,5
1090 Kč 1194 Kč
při laktózové intoleranci 1070 Kč 1172 Kč
v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte 1100 Kč 1205 Kč

Zdroj: MPSV

V rámci balíčku opatření dojde také ke zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). V současnosti je maximální výše příspěvku pro zaměstnavatele na každou zaměstnanou OZP 14 600 Kč měsíčně. Se zpětnou platností od 1. července by se měla tato hranice zvýšit o 600 Kč měsíčně. Na chráněném trhu práce je v současné době zhruba 65 tisíc osob se zdravotním postižením. Jejich počet průběžně roste. Vláda se zavázala aktivně začleňovat OZP do společnosti a na pracovní trh, vysvětluje opatření Jurečka.

Podpora energetických úspor

Kromě pomoci s drahými energiemi stát rozšířil také nabídku dotací pro domácnosti o financování dílčích renovací za účelem energetických úspor prostřednictvím nového doplňkového programu NZÚ Light. Například na zateplení vybraných konstrukcí (zejména půda/střecha), částečnou výměnu oken a dveří apod.

NZÚ Light má fungovat i jako podpůrná záložna, financovaná z výnosů emisních povolenek. Domácnostem s nižšími příjmy, které na realizaci energeticky úsporných opatření nedosáhnou kvůli nedostatku finančních prostředků na předfinancování, nabídne podle typu plánovaných opatření možnost plateb i dodavatelům neuhrazené faktury, uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková s tím, že doplňkový program se dá čerpat na dodavatelské i svépomocné práce.

Během letoška se také rozjely kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti a Nová zelená úsporám pro ostatní domácnosti.

Vláda také podpořila návrh Ministerstva životního prostředí na dvouleté odložení platnosti zákazu neekologických kotlů (kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a kotle, u kterých není emisní třída určena), který měl platit od letošního září.

Došlo také ke změně podmínek u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc Kč na celkových 180 000 Kč.

V platnost vstoupilo také časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům. Kromě kotlíkových dotací toto omezení bude platné i v programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, uvedly před časem ve společné zprávě Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Drahé pohonné hmoty

V důsledku rostoucích cen pohonných hmot vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,50 Kč na litr, prozatím s platností do 30. září 2022.

Současně vláda plánuje kontrolovat distributory, aby se snížení spotřební daně plně projevilo v cenách pohonných hmot.

školení říjen - GDPR

S novelou zákona o ochraně ovzduší pak souvisí zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv, což by podle ministra financí mělo zlevnit naftu o 1,5–2 Kč na litr. Cena biosložky je vyšší než cena samotných paliv, proto by odstranění povinnosti jejího přimíchávání mělo vést ke snížení konečné ceny jak pro motoristy, tak pro celý podnikatelský sektor, uvedl ministr financí Stanjura.

Ministerstvo financí také navrhuje podporu nízkoemisních vozidel (elektromobily, hybridní vozy, auta na zemní plyn) s tím, že při využívání služebního nízkoemisního vozidla zaměstnancem nejenom pro pracovní, ale i soukromé účely by došlo ke snížení výše jeho příjmu odvíjejícího se od vstupní ceny využívaného vozidla. Zaměstnanec by danil místo 1 % vstupní ceny vozu za každý měsíc nově 0,5 % vstupní ceny.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).