Hlavní navigace

Milostivé léto II startuje od září 2022. Máte druhou šanci snížit dluhy

19. 5. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nevyužili jste nabídku minulého milostivého léta? Nevadí, v září budete mít druhou možnost. Své dluhy v exekuci tak budete moci splatit bez drahých úroků a dalších sankcí. Co bude tentokrát jinak?

Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých veřejnoprávních dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Vláda totiž schválila další milostivé léto.

Milostivé léto se ukázalo jako velmi výhodné pro všechny tři klíčové aktéry. Nejedná se o žádnou dluhovou amnestii či popření pravidla o tom, že dluhy se mají platit. Naopak věřitelům se jednorázově vrátily celé dlužné jistiny, dlužníci se zbavili desítek tisíc exekucí u dluhů vůči státu a stát vrátil dlužníky do standardních socioekonomických vztahů. Stát ušetří na sociálních dávkách, získá na odvodech těch, kteří už nebudou pracovat někde v šedé zóně, ale podle běžných pravidel, uvedl poslanec Marek Výborný.

Tři měsíce na úhradu dluhu

Milostivé léto II, jak vláda nazývá pokračování první akce, která proběhla na přelomu minulého a letošního roku, bude opět trvat tři měsíce a začne tentokrát od 1. září 2022.

Akce je opět určena pouze fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci. Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením (osobní bankrot).

Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak i bez návrhu zastaví exekuci, ale pouze v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021. Tedy před obdobím, ve kterém probíhalo první milostivé léto, jež trvalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Po věcné stránce se podle Ministerstva spravedlnosti druhé milostivé léto od toho prvního zásadně neodlišuje. Návrh má za cíl především prodloužit právní úpravu, jež upravovala první milostivé léto, a to hlavně pro dlužníky, kteří akci nemohli využít napoprvé. Změny v novém návrhu mají spíše vyjasňovat některé pojmy, jejichž interpretace v praxi přinášela obtíže.

Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie, vysvětlil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Jistina dluhu – původní dlužná částka

Příslušenství dluhu – to, o co dluh narostl (úroky, další sankce a náklady spojené s vymáháním)

Co musíte udělat?

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21% DPH a poplatek bude ve výši 1815 Kč. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle tohoto zákona, tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

Pokud si nejste jistí počtem vedených exekucí nebo neznáte spisové značky, můžete si opatřit výpis z Centrální evidence exekucí online na webu Exekutorské komory nebo na pobočkách Czech POINTu.

V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, požádejte vašeho exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta. Soudní exekutor bude povinen vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět. 

V případě, že požádáte o vyčíslení jistiny do 15. listopadu 2022 a exekutor nedodrží zákonnou lhůtu pro zaslání odpovědi, lhůta nutná pro úhradu jistiny se prodlouží o počet dnů, o který soudní exekutor překročí lhůtu na odpověď a zároveň neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy vám byla doručena odpověď soudního exekutora.

U exekucí, které ještě k 1. září nebudou nařízené, soudní exekutor zastaví exekuční řízení. Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené (penále a smluvní pokuta se považují za příslušenství).

Kromě paušální náhrady nákladů (1815 Kč / 1500 Kč) mohou soudnímu exekutorovi náležet také další náklady exekuce, pokud o nich bylo rozhodnuto ještě před 1. zářím 2022 (byl před tímto datem vydán příkaz k úhradě nákladů nebo jiné rozhodnutí) a které byly před datem 1. září vymoženy. A to ve výši, jež přesahuje paušální náhradu nákladů. To samé platí pro veřejnoprávního věřitele ohledně nákladů oprávněného, o nichž bylo rozhodnuto už před datem 1. září a které byly před 1. zářím vymoženy.

Jaké dluhy spadají do milostivého léta?

Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Podle návrhu zákona, který schválila 18. května vláda, půjde institut Milostivého léta využít, pokud je v roli oprávněného (tedy v roli věřitele):

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Jaké dluhy nespadají do milostivého léta

Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Podruhé a naposled?

Podle Marka Výborného se bude po druhém milostivém létu s takovými akcemi na dlouhou dobu konec: Pro dlužníka se ještě jednou a skutečně naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu.

dan_z_prijmu

Podle výsledků Exekutorské komory ČR v rámci první akce exekutoři zastavili 42 tisíc případů, což představuje 3,2% podíl. Protože průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka se nesnížil, dá se usuzovat, že se do akce zapojili spíše lidé s nižším počtem exekucí.

Aktivní přístup a úhradu zaznamenali exekutoři zhruba u dvou třetin z celkového množství zastavených exekucí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).