Hlavní navigace

Na dítě 5000 Kč: Kdo je dostane automaticky a kdy vám peníze přistanou na účtu?

26. 5. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Někteří rodiče dostanou pět tisíc korun na dítě automaticky, jiní budou muset o dávku požádat. Jak, kde to udělat? A kdy přesně stát peníze vyplatí?

O jednorázovém příspěvku na dítě, který má rodičům kompenzovat rychle rostoucí ceny, toho víme zase víc. V připomínkovém řízení už je konkrétní návrh, ze kterého se dají vyčíst další podrobnosti.

Komu vznikne nárok na příspěvek

Co si o podpoře rodičů myslí ekonomové, si přečtěte v článku 5000 Kč na dítě dostane méně rodičů. A to je vlastně dobře.

Nárok na jednorázový příspěvek ve výši 5000 Kč vznikne na dítě do 18 let, pokud byl příjem jeho rodičů v roce 2021 do 1 mil. Kč hrubého.

Na příspěvek dosáhnou rodiče, jejichž děti do 1. srpna 2022 nedosáhnou plnoletosti nebo se teprve narodí v termínu od 2. srpna 2022 do konce roku 2022.

Nárok vzniká dětem a rodičům, kteří mají na území ČR trvalý pobyt a bydliště (z podmínky trvalého pobytu předloha jmenuje výjimky). Stát nebude peníze vyplácet do ciziny. Dávku čerpá rodič, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby.

Stát dávku naopak nevyplatí na děti, jež jsou plně zaopatřené v ústavním zařízení.

Pro účely tohoto zákona se za rodiče považuje také:

  1. osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,
  2. manžel nebo registrovaný partner rodiče či osoba (dle bodu 1),
  3. vdovec nebo vdova po rodiči či osobě (dle bodu 1),
  4. druh nebo družka rodiče či osoby (dle bodu 1), pokud s dítětem a rodičem nebo zmíněnou osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně před podáním žádosti o příspěvek.

Podle čeho se bude stanovovat hranice příjmu?

Jak už jsme uvedli, pro nárok na dávku musí být příjem rodičů v roce 2021 do 1 mil. Kč hrubého. Rozhodný příjem je tedy součet příjmů rodiče nebo rodičů za minulý rok.

U zaměstnanců se bude podle důvodové zprávy zohledňovat příjem za rok 2021, který je považován za příjem pro účely sociálního pojištění (tedy vyměřovací základy pro odvod pojistného za rok 2021 ze všech zaměstnání zjištěné z evidenčních listů).

U OSVČ pak půjde o příjem za rok 2021, který je pro účely daně z příjmů evidován finančními úřady (přesněji dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti, které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů fyzických osob).

Jak o příspěvek požádat?

Na příspěvek získají automaticky nárok děti, které budou mít v červenci 2022 nárok na výplatu přídavku na dítě, a to za měsíc červen 2022. Stále s přihlédnutím k podmínce, že do 1. srpna nesmí dosáhnout 18. narozenin. Rodiče těchto dětí tedy nemusí o peníze vůbec žádat.

Rodiče ostatních dětí o ni musí požádat. Primárně elektronicky. Žádost se podává prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je součástí informačního systému o dávkách státní sociální podpory, uvádí předloha.

Kdo nebude moci využít elektronické podání, bude podávat papírovou žádost na Czech POINTech.

Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte (bylo-li mu přiděleno) a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán,
  • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo rodiče, bylo-li mu přiděleno, evidenční číslo pojištěnce, bylo-li mu přiděleno, a číslo dokladu totožnosti rodiče,
  • kontaktní údaje žadatele, zejména e-mailová adresa a telefonní číslo,
  • adresu bydliště dítěte a rodiče dítěte, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby,
  • způsob výplaty dávky.

Nárok na příspěvek zanikne, pokud nebude uplatněný do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Výplata a vliv na daně, dávky a exekuci

Příspěvek podle předlohy nemá podléhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce, a nemůže být tedy ani předmětem dohody o srážkách.

Nebude také předmětem daně z příjmů a rovněž nebude započítáván do rozhodného příjmu pro účely stanovení nároku na jiné dávky.

Prostředky bude přiznávat a vyplácet Úřad práce ČR, konkrétně krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.

Na děti, kterým vznikl nárok na výplatu přídavku na dítě za měsíc červen 2022, bude dávka vyplacena nejpozději do konce srpna (stejným způsobem jako přídavky).

Ostatním do konce měsíce po tom, ve kterém úřad práce rozhodl o přiznání jednorázové dávky, a to buď na účet, nebo poštovní poukázkou. Způsob výplaty si zvolíte v žádosti.

V případě, že nebude příspěvek na základě žádosti přiznán, dostane o tom žadatel vyrozumění písemně. V případě přiznání dávky se žádný dokument zasílat nebude (až na výjimky, kdy vyloženě požádáte do 15 dnů od výplaty příspěvku).

Dávka se bude vyplácet na dítě, dostane ji tedy jen jeden rodič. Pokud by žádost podali oba rodiče, se kterými dítě žije, bude se za žadatele považovat ten, který podá žádost první.

Kolik to bude stát?

Podle důvodové zprávy bylo ke konci roku 2020 v ČR 2 018 609 dětí do 18 let. Ze statistických odhadů ze šetření Českého statistického úřadu vyplývá, že u domácností s dětmi roční hrubé peněžní příjmy nepřekračují stanovenou hranici 1 mil. Kč, uvádí zpráva, která ale předpokládá, že kvůli neochotě některých domácností odhalovat svou finanční situaci cca desetina oprávněných žadatelů o jednorázový příspěvek nepožádá.

Příspěvek by se tak mohl vyplácet zhruba na 1 820 000 dětí. Celkové náklady (včetně administrativních) by se tak mohly pohybovat kolem 9,1 mld. Kč.

Vláda začala předlohu řešit včera, 25. května. Znovu by se k ní měla vrátit na dalším zasedání příští týden. Sněmovnou by návrh měl projít ve zrychleném řízení.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).