Hlavní navigace

„Úsporný tarif“ pomůže domácnostem zvládnout drahé energie

23. 6. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stát plánuje další pomoc s drahými energiemi pro domácnosti využívající elektřinu, plyn i centrální teplo. Vláda bude také do konce příštího roku platit za spotřebitele a firmy poplatek za obnovitelné zdroje. Kolik na tom ušetří?

Úsporný tarif už vláda skloňuje poměrně dlouho, nyní dostává opatření jasnější kontury.

Ministerstvo průmyslu a obchodu za tímto účelem předložilo novelu energetického zákona. Ta zavádí nový právní institut, příspěvek na úsporný tarif. Má jít o mechanismus, který státu umožní prostřednictvím energetického zákona snížit konečnou cenu elektřiny a plynu. Příspěvek na úsporný tarif bude možné získat jak v případě elektřiny, tak plynu a bude zohledňovat charakter spotřeby odběratelů, uvádí předkládací zpráva.

Předloha ale nestanoví konkrétní podobu tarifu. Výši a způsob poskytnutí příspěvku na úsporný tarif pro jednotlivé kategorie zákazníků má stanovit vláda svým nařízením. Schválená předloha, která nyní poputuje do Parlamentu, je jakýmsi legislativním rámcem, který umožní vládě po schválení stanovit konkrétní kontury zmíněným nařízením. Zákonné zakotvení v budoucnu případně umožní také opakování této podpory.  

Předpokládáme, že kategorie zákazníků odebírajících elektřinu budou v nařízení vlády stanoveny podle distribuční sazby a kategorie zákazníků odebírající plyn budou stanoveny podle plánované roční spotřeby plynu, vysvětluje zpráva s tím, že nařízení vymezí i časový rámec pomoci.

Energie by měl stát dotovat přes Operátora trhu (OTE). Stát zašle operátorovi trhu ze státního rozpočtu finanční prostředky na úhradu příspěvku na úsporný tarif, operátor trhu pošle příspěvek obchodníkům s elektřinou či plynem a obchodníci ho uplatní ve výši zálohy či ve faktuře ve prospěch zákazníka, vysvětluje zpráva k novele.

Elektřina, plyn, ale i teplo

Úsporný tarif by měl pomoci domácnostem, které topí plynem či elektřinou. Vláda stihla do úsporného tarifu zahrnout i domácnosti využívající domovní kotelnu. Podpora by měla být podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely ve velice podobné výši jako sleva pro domácnosti využívající elektřinu a plyn.

Tento příspěvek bude podle něj určen pro subjekty, které mají uzavřeny smlouvy na dodávky energií do těchto kotelen. Tedy např. společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, atp. Tyto subjekty budou pro získání příspěvku z tarifu muset předat provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě jsou jejich odběrná zařízení připojena, informaci o počtu bytů využívaných k bydlení. Distributor pak předává tento údaj operátorovi trhu a ten obchodníkům, vysvětlil Síkela s tím, že příspěvek bude započítán uživatelům bytů jako mimořádná záloha na služby do jejich vyúčtování za služby tak, jako by tuto částku uživatelé bytů sami zaplatili.

Úsporný tarif naopak neuvažuje domácnosti napojené na teplárny. Ani ty ale nechce ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) z podpory vyjmout: MPO pracuje na tom, aby stát před topnou sezónou zajistil nižší cenu tepla také pro zákazníky, kteří jsou napojeni na centrální vytápění, potvrdila serveru Měšec.cz Miluše Trefancová z tiskového oddělení.

U centrálních tepláren bude vláda rozhodovat mezi dvěma scénáři. Buď poskytne až 10 mld. Kč na modernizaci tepláren a ty výměnou za to pomoc zohlední v konečných cenách pro odběratele. Tento postup však podléhá notifikaci ze strany Evropské komise. Pokud by vláda tuto notifikaci nedostala, počítá druhá varianta s úsporným tarifem, který bude fungovat analogicky jako u domovních kotelen. Finanční příspěvek budou do vyúčtování dodávky tepla majitelům domů zohledňovat dodavatelé tepla a majitelé domu ho následně promítnou do vyúčtování služeb jako mimořádnou zálohu.

Pomoc podle spotřeby

Návrh u úsporného tarifu pro elektřinu a plyn počítá s rozdělením zákazníků dle charakteru odběru do jednotlivých distribučních sazeb u elektřiny a dle charakteru odběru dle odebraného množství u plynu.

Elektřina – distribuční sazby:

  • svítí: D01, D02 (3,5 mil. odběrných a předávacích míst – OPM)
  • vaří: D25, D26 (1,1 mil. OPM)
  • topí: D35, D45, D56, D57 (0,7 OPM).

Plyn – odebrané množství:

  • vaří: do 1,89 MWh (1,1 mil. odběrných a předávacích míst – OPM),
  • ohřívá vodu: 1,89–7,56 MWh (0,3 mil. OPM),
  • topí: 7,56–45 MWh (1,1 mil. OPM).

 Důvodová zpráva pracuje se čtyřmi variantami stanovení příspěvku:

  • sleva 20 % z ceny komodity,
  • sleva 20 % z celkové faktury (vč. regulovaných plateb),
  • paušální sleva ve výši 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč dle charakteru odběru,
  • paušální sleva ve výši 1500 Kč, 3000 Kč a 7500 Kč dle charakteru odběru.
Varianty slev dle důvodové zprávy
Počet OPM – elektřina Průměrná spotřeba MWh Sleva 20 % z ceny komodity Nárok na státní rozpočet v Kč Sleva 20 % z celk. faktury (tj. vč. regulovaných plateb) Nárok na státní rozpočet v Kč Sleva paušálně Nárok na státní rozpočet v Kč Sleva paušálně Nárok na státní rozpočet v Kč
Svítí: 3,5 mil. 1,52 2663 9 320 500 000 3968 13 888 000 000 1000 3 500 000 000 1500 5 250 000 000
Vaří: 1,1 mil. 4 6501 7 151 100 000 8504 9 354 400 000 2000 2 200 000 000 3000 3 300 000 000
Topí: 700 tis. 8,7 14 952 10 466 400 000 17 650 12 355 000 000 5000 3 500 000 000 7500 5 250 000 000
Počet OPM – plyn Průměrná spotřeba MWh Sleva 20 % z ceny komodity Nárok na státní rozpočet v Kč Sleva 20 % z celk. faktury (tj. vč. regulovaných plateb) Nárok na státní rozpočet v Kč Sleva paušálně Nárok na státní rozpočet v Kč Sleva paušálně Nárok na státní rozpočet v Kč
Vaří:1,1 mil. 0,42 457 502 700 000 733 806 300 000 1000 1 100 000 000 1500 1 650 000 000
Ohřívá vodu: 300 tis. 7,1 6446 1 933 800 000 7392 2 217 600 000 2000 600 000 000 3000 900 000 000
Topí: 1,1 mil. 24 21 626 23 788 600 000 23 905 26 295 500 000 5000 5 500 000 000 7500 8 250 000 000
53 163 100 000 64 916 800 000 16 400 000 000 24 600 000 000

Zdroj: důvodová zpráva k novele energetického zákona

Jak ale Síkela zdůrazňoval, konkrétní výše slevy a další podrobnosti vláda stanoví až prostřednictvím zmíněného nařízení.

Podle předlohy se příspěvek nebude považovat za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách. Státní pomoc v oblasti energií by tak nikoho neměla připravit o jiné sociální dávky.

Jak to bude fungovat?

O úsporný tarif nebudou muset domácnosti nijak žádat. Kdo na něj bude mít nárok, získá ho automaticky a automaticky by se měl promítnout i do záloh. Příspěvek by měl být spojen s konkrétním odběrným místem zákazníka.

Příjemci příspěvku budou obchodník s elektřinou a obchodník s plynem. Ti budou povinni ho zohlednit ve vaší nejbližší zálohové platbě ve výši stanovené nařízením vlády. Část platby za energii tak bude prakticky uhrazena obchodníkovi státem namísto zákazníka.

Tento režim bude fungovat u zákazníků platících přes SIPO nebo inkaso. Pokud zákazník platí trvalým příkazem, uplatní se příspěvek v nejbližším vyúčtování, pokud si zákazník sám o výši poskytnuté slevy neupraví trvalý příkaz a nesníží si tak zálohu, vysvětluje důvodová zpráva.

Jestliže je výše zálohové platby nižší než příspěvek, zohlední obchodník s elektřinou a obchodník s plynem zbývající část příspěvku v následující zálohové platbě. Jestliže není sjednána zálohová platba, zohlední se příspěvek ve vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu, nejdéle však do 12 měsíců od obdržení příspěvku od operátora trhu, informuje návrh novely zákona s tím, že z rozpisu záloh a z vyúčtování musí být zřejmá výše zohledněného příspěvku.

Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem budou povinni informace o výši příspěvku pro jednotlivé kategorie zákazníků zveřejňovat na svých webech.

Na jaké období bude platit?

Tarif by se měl vztahovat na nadcházející topnou sezónu od 1. října 2022 do 1. října 2023.

Na co se úsporný tarif vztahovat nebude?

Úsporný tarif se nemá vztahovat na tarify pro chaty, chalupy nebo na tarify, jež počítají s dobíjením elektromobilů.

Celkově vláda vyhradila na pomoc firmám a domácnostem v této oblasti 66 mld. Kč.

Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje

Vláda na svém jednání 22. června také schválila odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Poplatek za firmy a domácnosti stát bude hradit až do konce roku 2023.

Domácnosti, které platí tento poplatek za každou spotřebovanou megawatthodinu, hradí na podporu obnovitelných zdrojů 495 Kč bez DPH (599 Kč s DPH).

Síkela uvedl, že podle předběžných předpokladů domácnosti, které s využitím elektřiny svítí, vaří i topí, by měly na tomto opatření ušetřit víc než 11 tis. Kč. Na podobnou slevu dosáhnou i domácnosti, které svítí elektřinou a topí plynem.

Domácnosti, které svítí a ohřívají vodu s elektřinou, ale topí plynem, mohou tímto dosáhnout na slevu přes 15 tis. Kč.

Slevu dostane domácnost automaticky. Nebude třeba o ni žádat, každý ji uvidí na svém účtu za elektřinu. Výše slevy bude definitivně stanovena nařízením, které musí posvětit vláda, informoval Síkela.

Další schválená opatření

Mezi další schválená opatření včerejšího jednání patří např. zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony Kč a s tím spojené změny u paušální daně. Podrobnosti o chystané novince jsme popisovali v článku Chystané daňové novinky: Jak se změní paušální daň?

Další novinky mají umožnit využít mimořádných zrychlených odpisů v roce 2022 a 2023, snížit pokuty pro malé podnikatelské subjekty a prodloužit lhůtu, během které musí tázaný odpovědět finančnímu úřadu z 5 pracovních na 17 kalendářních dnů. Dojít by mělo také k osvobození od daně u bezúplatných podílů na bytových domech.

Další chystané novinky

Kromě výše zmíněné novely energetického zákona MPO předložilo i jeho další novelu, jež má upravit zákon v oblasti zásobníků plynu a režimu dodavatelů poslední instance (DPI).

V jejím důsledku by mělo dojít ke zkrácení tohoto režimu na tři měsíce. Pokud by si během této doby odběratel sám nezajistil přechod na smlouvu u nějakého klasického dodavatele, po skončení tříměsíční lhůty by automaticky přešel na roční produkt v režimu běžného dodavatele pod firmou, u které byl v režimu DPI. To ale jen za podmínky, že řádně platil zálohy.

Stát by měl také dostat možnost regulovat maximální cenu nabízenou ze strany DPI a v krajním případě obtíží přímo na straně DPI by měl ERÚ svým rozhodnutím určit náhradního DPI.

Loňský krach Bohemia Energy odhalil nedostatečnou akceschopnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Povinnosti ERÚ je podle zákona chránit spotřebitele. Zákon ale definuje jen velmi omezené podmínky, za kterých by byli členové rady odvolatelní, vysvětluje Síkela s tím, že by nově mělo být možné také odvolat členy Rady ERÚ v situaci, kdy svým jednáním naruší řádný výkon pravomocí úřadu.

Novela má i jasně vymezit hierarchii vedení úřadu, aby se předseda rady primárně zaměřoval na každodenní aktivní fungování úřadu, zatímco rada by se měla koncentrovat na kvalitu právních dokumentů, které schvaluje.

Je navržený úsporný tarif dostatečný?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).