Hlavní navigace

Pomoc s drahou elektřinou a plynem: dávky a nové dotace na zelené investice

22. 4. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stát chce pomoci občanům s vysokými cenami energií, obracet se k využití obnovitelných zdrojů a odklánět se od ruských energetických zdrojů. Přinášíme přehled opatření.

Stát chce pomoci občanům s vysokými cenami energií, jít naproti závazku ohledně využití obnovitelných zdrojů a s jejich prostřednictvím se snažit také snížit energetickou závislost na fosilních palivech z ruských zdrojů. Postupně proto představuje mix opatření, která mají pomoci domácnostem i firmám.

Sociální dávky

V případě, že jsou platby za energie tak vysoké, že se domácnost dostává do finančních obtíží, může požádat o sociální dávky.

Informace o dávkách, rady a postupy a kontakt na speciální linku najdete na webu Úřadu práce ČR.

V souvislosti s drahými energiemi, jejichž zálohy nezvládá domácnost pokrýt, to může být dávka Mimořádná okamžitá pomoc (MOP).

Pro domácnosti, které kvůli padlému dodavateli energií skončily v režimu dodavatele poslední instance (DPI) a nyní nemají na úhradu nedoplatků za konečné vyúčtování, je určena dávka Mimořádná okamžitá pomoc MOP – vyúčtování DPI. O dávky MOP můžete požádat na úřadu práce.

Dále zde můžete požádat také o příspěvek na bydlení pro ty, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. V případě, že příjmy nestačí na živobytí ani po přiznání příspěvku na bydlení, je možné požádat také o dávku Doplatek na bydlení.

Nové dotace na drobnější renovace

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) by mělo v blízké době rozšířit nabídku dotací na úspory energií pro české domácnosti v rámci nového doplňkového programu NZÚ Light pro financování dílčích renovací zaměřených hlavně na  snížení energetické náročnosti. Například na zateplení vybraných konstrukcí (zejména půda/střecha), částečnou výměnu oken a dveří apod.

Uvědomujeme si, že se aktuálně potýkáme i se ztíženou dostupností odborných firem. Připravujeme proto program cílený na drobná opatření, která nezapadají do klasického programu NZÚ. Představme si třeba zateplení střechy nebo půdy, zateplení vybraných obvodových stěn, výměnu části oken a dveří. Program by tak neměl narážet na naplněné odborné kapacity a k tomu cílit přesně na domácnosti například starobních důchodců, které ani při vysokém procentu dotace nevyužijí opatření v NZÚ a jsou zároveň přímo postiženy energetickou chudobou, vysvětlila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

NZÚ Light by měla fungovat i jako podpůrná záložna, financovaná z výnosů emisních povolenek. Domácnostem s nižšími příjmy, které na realizaci energeticky úsporných opatření nedosáhnou kvůli nedostatku finančních prostředků na předfinancování, nabídne podle typu plánovaných opatření možnost plateb i dodavatelům neuhrazené faktury, dodala Hubáčková.

Doplňkový program, ve kterém by pro domácnosti měla být k dispozici jedna miliarda Kč zhruba na 15 000 renovací, by se měl dát čerpat na dodavatelské i svépomocné práce.

Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám

O kotlíkových dotacích a programu Nová zelená úsporám si přečtěte více: Část domácností letos čeká výměna kotle na tuhá paliva. S nákupem nového pomůže stát

V současnosti se rozjíždějí také Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti, které umožňují čerpat až 95% dotační podporu na výměnu neekologického kotle. Plzeňský kraj už výzvu vyhlásil, ostatní kraje k tomu přistoupí až koncem května a v červnu. MPSV s Úřadem práce ČR plánuje oslovovat potenciální příjemce dotací a připomínat jim možnost výměnu kotle financovat s pomocí státu.

Domácnosti, které se nevejdou do kolonky „nízkopříjmové“, mohou dotace na výměnu kotle žádat z programu Nová zelená úsporám.

Ačkoli zákaz neekologických kotlů (kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a  kotle, u kterých není emisní třída určena) měl platit od letošního září, vláda nedávno podpořila návrh ministerstva životního prostředí na jeho dvouleté odložení.

V souvislosti se snahou o odklon od plynu navíc ministerstvo na konci března pozměnilo podmínky u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a navýšilo možnou dotaci na tepelné čerpadlo o 50 tisíc Kč na celkových 180 000 Kč.

Ke stejnému datu vstoupilo v platnost také časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům. Kromě kotlíkových dotací toto omezení bude platné i v programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, uvádí společná zpráva Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Energetický balíček od MPO

Na drahé energie reaguje také Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které představilo tzv. energetický balíček obsahující opatření na pomoc s dranými energiemi.

Spotřebitelé

Směrem ke spotřebitelům MPO navrhlo pomoc prostřednictvím valorizace životního a existenčního minima. Opatření ale přilepší širšímu okruhu lidí, protože tyto dvě dávky vstupují různými způsoby do výpočtů řady sociálních dávek. V důsledku toho tak například více rodin dosáhne na přídavky na dítě, porodné apod. To, že vláda toto opatření schválila, zajistí navýšení dávek pro více než 350 tisíc lidí, informoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

OSVČ, malé a střední firmy

OSVČ a malé a střední podniky, kterým činnost komplikují vysoké ceny energie mohou využít novou záruku, která jim může usnadnit přístup k úvěrům od komerčních bank na pokrytí vyšších provozních nákladů právě kvůli drahým energiím. Záruka Energie je poskytována z programu Expanze ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB).

Podrobnosti k programu Záruka – Energie najdete na webu Národní rozvojové banky.

Na všech pobočkách NRB mohou OSVČ a malé a střední podniky, jejichž náklady za energie činí více než 10 % z celkových provozních nákladů, podávat žádosti o poskytnutí záruky za provozní komerční úvěr poskytnutý soukromou bankou, vysvětlil Síkela a dodal, že záruka je poskytována bezúplatně do výše 80 % zaručovaného úvěru, který je poskytován v objemu 1–10 mil. Kč a dobou ručení do 2 let.

Se zárukou může být podle ministra poskytnut také finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručeného úvěru. Celková výše vyplaceného příspěvku má činit 4,5 % p.a. z průměrného zůstatku úvěru. Finanční příspěvek může činit až 800 tis. Kč.

Novou záruku mohou využít podnikatelé působící na celém území ČR s výjimkou Prahy.

Větší firmy

Pro větší firmy s energeticky náročným provozem MPO spolu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připravuje kompenzace nepřímých nákladů na emisní povolenky. Celkem by firmy v rámci těchto kompenzací od státu mohly inkasovat částku do 800 mil. Kč.

Další možnosti pomoci firmám MPO promýšlí v rámci tzv. Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině.

Režim DPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje také novou legislativu, podle které by mělo dojít ke zkrácení režimu dodavatele poslední instance (DPI) na polovinu, tedy na tři měsíce. Pokud by si během této doby odběratel sám nezajistil přechod na smlouvu u nějakého klasického dodavatele, po skončení tříměsíční lhůty by automaticky přešel na roční produkt v režimu běžného dodavatele pod firmou, u které byl v režimu DPI.

Připravovaná předloha by měla také zvýšit kontrolní pravomoci Energetického regulačního úřadu.

Podpora obnovitelných zdrojů

Energetický balíček v sobě nese také opatření, která mají více podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů.

MPO chce například zrychlit a usnadnit povolovací procesy pro instalaci obnovitelných zdrojů. Plánuje například zvýšit hranici pro vznik povinnosti stavebního povolení ze současných 20 kWp na 30 kWp a zvýšit i hranici pro možnost využít jen zjednodušené stavební povolení, a to ze 30 kWp na 100 kWp.

MPO dále plánuje vypsat výzvy na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Připraveny jsou dotace v hodnotě vyšších desítek miliard korun. Na podporu účinnosti budov a úspory jsou připraveny nižší desítky miliard. Jde o prostředky především z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy, informoval Síkela.

Dále MPO plánuje například opatření pro posílení likvidity obchodníků s energiemi ve vztahu k jistinám, které musí skládat u OTE nebo pomoc se zárukami, které musí skládat podle burzovních pravidel. Podle Síkely ministerstvo dále připravuje plán, jak pomoci obchodníkům při zajišťování naplněnosti plynových zásobníků na 80 % celkové kapacity, která vychází z návrhu nařízení Evropské komise. Kromě toho MPO v návaznosti na tento balíček připravuje analýzu trhu s energiemi tak, aby identifikovalo energetické firmy strategického významu a nastavilo mechanismus, jak jim případně pomoci, dodal ministr.

ČR bude také usilovat o navýšení kapacity ropovodu TAL vedoucího z italského Terstu, a to až o 2,5 mil. tun ropy ročně.

Změny ve vyúčtování za energie

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) také připravilo návrh zákona, který má upravit pravidla pro poskytování informací o spotřebě tepla a teplé vody. Jde o návrh, který má implementovat do českého práva evropskou směrnici.

Zprávy o spotřebě by podle něj měli občané dostávat aspoň v měsíčních intervalech. Návrh zákona posiluje práva všech lidí, kteří odebírají centrálně připravované teplo a teplou vodu na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě, uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, podle kterého předloha vedle rozšíření výčtu poskytovaných informací dále výslovně stanovuje, že na splatnost nedoplatku na zálohách za služby nemají vliv takové vady rozúčtování, které nevedou k chybnému určení výše nedoplatku. Ministerstvo tím chce předejít zpochybňování služeb a možné vyžadování penále za to, že družstvo nebo SVJ doručí vyúčtování s drobnou chybou.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).