Hlavní navigace

Obchodovat s akciemi... ale s kým?

17. 2. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Obchodovat s akciemi, ale nejen s nimi, může každý. Každý má možnost uložit své úspory do akcií, dluhopisů, certifikátů, warrantů a dalších nástrojů kapitálového trhu. Potřebuje jediné – obchodníka s cennými papíry. Jak ho ale vybírat? A pak už jen trochu znalostí, šikovnosti a štěstí…
Jiří Šťastný - Colosseum

Jiří Šťastný, předseda představenstva a ředitel, Colosseum

První otázkou je uvědomit si, s jakými investičními nástroji chci obchodovat. Někteří investoři budou dávat přednost dluhopisům, jiní akciím a další derivátům.

Poté je nutné pečlivě se rozhodnout, nakolik chcete dělat investiční rozhodnutí samostatně, jinak řečeno jaký objem poradenství požadujete. Od toho se odvíjí i služba. Nejjednodušší pro investora je správa portfolia, u níž všechny finanční prostředky svěříte obchodníkovi a necháte na jeho volné úvaze, jak s nimi naloží. Dalším typem je služba full servis, kdy vám obchodník předkládá analýzy a doporučení – je pak jen na vašem rozhodnutí, jestli obchod provedete nebo ne. Posledním druhem služby je diskontní služba, kdy obchodník s cennými papíry zajišťuje jen technický přístup na burzu a veškeré sledování trhů je na samotném zákazníkovi.

Sepište si, co od spolupráce očekáváte, jaké služby a informace chcete dostávat, kolik času můžete obchodování věnovat. Najděte si internetové stránky obchodníků s cennými papíry a vyberte ty, kteří odpovídají vašim kritériím. Zkontrolujte na stránkách regulačního orgánu, že se jedná o licencované subjekty, případně se na ně můžete dotázat přímo na Komisi pro cenné papíry. Zjistěte, zda je broker členem profesního sdružení.

Většinou stačí prostřednictvím formuláře požádat o další podrobné informace. Než formulář vyplníte, připravte si všechny otázky, na které chcete dostat odpověď. Nebojte se ptát. Po vyplnění vás bude kontaktovat zástupce firmy a bude připraven dát vám odpovědi na všechny vaše otázky.

Než se rozhodnete podepsat smlouvu, pozorně si prostudujte veškeré nabídky, vyzkoušejte si elektronické platformy, požádejte o demonstrační přístup na klientské stránky, prostudujte smlouvy. Neváhejte obětovat čas pečlivému výběru.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.
Josef Stoulil - Afin Brokers

Josef Stoulil, hlavní analytik Afin Brokers

Obchodník s cennými papíry musí především disponovat adekvátní licencí od Komise pro cenné papíry na obchodování na akciových trzích, resp. kapitálových trzích. Další informace o obchodnících s CP jsou k dispozici na webových stránkách KCP.

Obchodník s cennými papíry musí mít za sebou dostatečnou historii své firemní existence a působit tak na trhu cenných papírů, Burze cenných papírů apod.

Obchodník s cennými papíry musí disponovat potřebným technickým, organizačním a personálním zabezpečením odpovídajícím požadavkům současného stavu trhu.

Před vlastním výběrem obchodníka by měl potenciální klient resp. investor osobně navštívit sídlo obchodníka a přesvědčit se o úrovni všech stránek činnosti obchodníka, které je možné si ověřit. Od obchodníka by měl obdržet i např. poslední výroční zprávu a další informace nebo si je stáhnout z internetových stránek obchodníka, kde by měly být k dispozici.

Jako užitečná se jeví být i možnost získat si bezprostřední reference od někoho, kdo již např. je u obchodníka s CP klientem, jaké má zkušenosti, jak obchodník plní informační povinnost, zajišťuje odbornou péči a další důležité náležitosti.

Obchodník s CP by se měl adekvátním způsobem víceméně pravidelně prezentovat svými analytickými výstupy a komentáři k trhům na více webových stránkách informačních serverů.

Každý licencovaný obchodník s CP musí mít v provozu své internetové stránky, a tudíž je rovněž dobré si tyto stránky prohlédnout, zda jsou na solidní úrovni a jaké informace a v jaké šíři a uspořádání poskytují.

Před vlastní investicí by si potenciální klient měl nechat sestavit od obchodníka s CP návrh portfolia dle své preference vztahu výnosu a rizika a jaké instrumenty jsou v návrhu zařazeny. Obchodník musí samozřejmě upozornit možného investora na rizika investování, včetně informace, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Libor Janoušek - BrokerJet ČS

Libor Janoušek, obchodní ředitel BrokerJet ČS

Pokud se klient rozhodne investovat do cenných papírů, měl by si nejprve položit dvě základní otázky:

1. Jakým způsobem chce investovat?

Tato otázka je poměrně jednoduchá, v zásadě jsou dvě možnosti: Pokud hledá investor pohodlí a nízké poplatky, je dobré hledat svého partnera mezi online brokery, se kterými je možné investovat velmi pohodlně prostřednictvím internetu. Alternativou pak jsou ostatní obchodníci či banky, kde je možné zadávat pokyny telefonicky nebo osobně. Samozřejmě při vyšších poplatcích než u online brokerů.

skoleni_27_5

2. Do jakých cenných papírů chce investovat?

Odpověď na tuto otázku již tak jednoduchá není, nicméně jedná se o jeden z klíčových parametrů při výběru obchodníka. Standardem se dnes již stalo, že obchodníci s cennými papíry nabízejí obchodování s českými akciemi, ve většině případů pak i s americkými či německými akciemi. Pokud se klient zajímá pouze o tyto možnosti, zůstává výběr stále ještě široký. Pokud však chce investor od svého obchodníka něco víc, výběr se razantně zužuje. Produkty pro konzervativnější investory (certifikáty a podílové fondy), nebo naopak pro agresivnější investory (deriváty – warranty) jsou „jakousi nadstavbou“, přestože jsou mezi českými investory velmi oblíbené. Rád bych uvedl, že pouze brokerjet, online broker České spořitelny, je schopen všechny výše uvedené produkty zobchodovat online. Naši klienti tak mají možnost mít všechny své investice pod „jednou střechou“ – ať jsou konzervativní, agresivní či kombinace obojího.

Při zodpovězení výše dvou otázek se výběr velmi zjednoduší, a pokud stále zůstává více „kandidátů“ pro obchodníka, přicházejí na řadu další parametry. V minulosti jednoznačně preferovaná výše poplatků, která byla dříve hlavním parametrem pro výběr obchodníka. Nicméně dnes by se měl investor dívat i na další parametr – vždy bych ruku v ruce s porovnáním poplatků doporučoval věnovat také čas tomu, jaká je bonita obchodníka. Určitě bych dal přednost obchodníkovi se silným finančním zázemím a bonitním vlastníkem.

Redakce

Výběr obchodníka s cennými papíry by měl probíhat v zásadě stejným způsobem jako výběr kterékoli instituce, do jejíž rukou či sejfů chcete svěřit své peníze – v prvé řadě tedy na základě důvěry a spolehlivosti, samozřejmě prověřené (doporučením spokojených klientů, odbornými analýzami např. specializovaných serverů, ale také profesionálním přístupem, otevřeností a sílou kapitálu, která za obchodníkem stojí).

Druhým bodem jsou poskytované služby. Pokud budete chtít investovat pouze do českých akcií, máte o starost méně – to dnes nabízí většina brokerů. Pokud ale chcete využívat více trhů, pákové efekty, úvěry na nákup cenných papírů, poradenství, investiční zpravodajství a jiné, je třeba vybírat pečlivě. Každý obchodník nabízí jiné služby, každý se zaměřuje na jiné produkty.

Cena. Již dávno není sice základním parametrem, ale je stále důležitá. Porovnávejte ceny především v těch objemech, v jakých chcete obchodovat jeden obchod. Někteří obchodníci vycházejí nejlevněji pro nízké objemy obchodů, jiní pro vyšší objemy. Zajímejte se o další poplatky – často bývají účtovány odděleně poplatky burzám.

Anketa

Máte svého obchodníka s cennými papíry?

39 %
13 %
41 %
4 %
3 %
Odpovědělo 71 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).